19 Май 2023

Инспекторатът към ВСС се самосезира от публикации в медиите във връзка с изявленията от последната седмица на главния прокурор Иван Гешев и заместника му Борислав Сарафов

още...
2 Май 2023

ПОЗИЦИЯ на ИВСС във връзка с опита за покушение срещу главния прокурор на Република България

още...
19 Април 2023

Дело за отмяна на отчуждаването на поземлен недвижим имот в гр. Сливен, продължило повече от 14 години, е едно от най-продължителните производства, разгледани от Инспектората към ВСС при проверка на 144 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 януари – 31 март 2023 г. От тях 76 са основателни, като 28 са по наказателни, а 48 – по граждански, търговски и административни дела.

още...
18 Април 2023

СЪОБЩЕНИЕ за срока и способите за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт за 2022 г.

още...
26 Януари 2023

Гражданско дело, образувано по установителен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК на „Топлофикация София” ЕАД за неплатено парно в размер на 2065 лева е продължило повече от 9 години.

още...
20 Декември 2022

Главният инспектор на ИВСС г-жа Теодора Точкова, инспектор Стефка Мулячка и експерти взеха участие в Общото събрание на Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието (RESIJ), което се проведе на 16 и 17 декември в Брюксел, във Висшия съдебен съвет на правосъдието на Белгия. ИВСС е част от Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието и неин активен член от 2019 г.

още...
7 Декември 2022

СЪОБЩЕНИЕ за анализи, изготвени от ИВСС в изпълнение на мярка „Укрепване ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт (Q4/2022)“, заложена в Реформа 2: „Противодействие на корупцията“ в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България за 2022 г.

още...