20 Декември 2022

Главният инспектор на ИВСС г-жа Теодора Точкова, инспектор Стефка Мулячка и експерти взеха участие в Общото събрание на Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието (RESIJ), което се проведе на 16 и 17 декември в Брюксел, във Висшия съдебен съвет на правосъдието на Белгия. ИВСС е част от Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието и неин активен член от 2019 г.

още...
7 Декември 2022

СЪОБЩЕНИЕ за анализи, изготвени от ИВСС в изпълнение на мярка „Укрепване ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт (Q4/2022)“, заложена в Реформа 2: „Противодействие на корупцията“ в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България за 2022 г.

още...
23 Ноември 2022

СЪОБЩЕНИЕ за утвърждаване на нов образец на имуществените декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за съдебната власт и указания за попълването и подаването им

още...
17 Ноември 2022

Информация за резултатите от извършените проверки на ежегодните имуществени декларации за 2021 г. на съдиите, прокурорите и следователите

още...
8 Ноември 2022

Становище на Инспектората към ВСС, по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

още...
21 Октомври 2022

Дело за смърт на родилка поради лекарска грешка, продължило повече от 14 години, е едно от най-продължителните производства, констатирани от Инспектората към ВСС при проверка на 117 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 юли – 30 септември 2022 г. От тях 70 са основателни, като 23 са по наказателни, а 47 – по граждански, търговски и административни дела.

още...
20 Септември 2022

Становище на ИВСС по проект на ЗИД на ЗСВ

още...