14 Февруари 2020

Заключителна кръгла маса по проект "Подкрепа за подобряване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България", осъществяван със Съвета на Европа и с подкрепата на Службата за подпомагане на структурната реформа на ЕК

още...
13 Февруари 2020

Информация за изменения и допълнения на разпоредби в ЗСВ, отнасящи се до декларирането на имущество и интереси и за утвърден в тази връзка нов образец на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ

още...
6 Февруари 2020

Информация за проверка на ИВСС на съдия Андон Миталов

още...
31 Януари 2020

Информация за дело за делба на наследствен апартамент и лек автомобил, продължило над 18 години - Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.10.2019 - 31.12.2019 г.

още...
11 Декември 2019

Кръгла маса по проект "Подкрепа за подобряване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България", осъществяван със Съвета на Европа и с подкрепата на Службата за подпомагане на структурната реформа на ЕК

още...
18 Ноември 2019

Информация за резултатите от извършените проверки на имуществените декларации за 2018 г. на съдии, прокурори и следователи

още...
6 Ноември 2019

Информация за дело за възстановяване на запазена част от наследство, продължило близо 26 години - Отчет по Глава III "а" от ЗСВ за периода от 01.07.2019 г. - 30.10.2019 г.

още...