• Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2023 г.
 • Промяна в изпълнение на Годишната програма на ИВСС за 2022 г. - Извлечение от Протокол №6/25.05.2022 г.
 • Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2022 г.
 • Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2021 г.
 • Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2020 г.
 • Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2019 г.
 • Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2018 г.
 • Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
 • Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2016 г.
 • Допълнение към Годишната програма на ИВСС за 2015 г.
 • Промяна в изпълнение на Годишната програма на ИВСС за 2015 г. - Извлечение от Протокол №7/11.05.2015 г.
 • Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2015 г.
 • Промяна в изпълнение на Годишната програма на ИВСС за 2014 г. - Извлечение от Протокол №20/08.08.2014 г.
 • Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2014 г.
 • Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2013 г.
 • Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2012 г.
 • Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2011 г.
 • Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2010 г.
 • Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2009 г.
 • Годишна програма на Инспектората към ВСС за 2008 г.