27 Март 2014

Съобщение във връзка със засиления интерес на медиите по повод публикувания от Сметната палата одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Институционално изграждане и ефективност на инспекционната функция на Инспектората към Висшия съдебен съвет”

още...
4 Април 2013

Съобщение във връзка с подаване на заявления от граждани и юридически лица срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок

още...
2 Октомври 2012

Съобщение във връзка с приемането на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок

още...
1 Октомври 2012

Информация във връзка с приемането на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок

още...
10 Септември 2012

Подбор за командироване на национални експерти в регистратурата на ЕСПЧ

още...
18 Юни 2012

Екип от инспектори се срещна с магистрати от ЕС

още...
8 Юни 2012

Главният инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет г-жа Ана Караиванова взе участие в Третата международна конференция на Инспекторатите на съдебната система на страните-членки на ЕС

още...