13 Септември 2023

Информация за проверката на Инспектората към ВСС по повод изказването на народния представител Делян Пеевски от 13.09.2023 Г., отразено в редица медии

още...
30 Август 2023

Прессъобщение във връзка с нарушение на сигурността на личните данни на свидетел по гражданско дело на Софийския районен съд

още...
24 Август 2023

СТАНОВИЩЕ на Инспектората към Висшия съдебен съвет по проекта на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България с вх. per. № 49-354-01-83, внесен в Народното събрание на 28.07.2023 г., прието на заседание на ИВСС, проведено на 24.08.2023 г.

още...
14 Юли 2023

Дело за отмяна на отказ на областния управител на Област София град за обезщетяване на собствениците на недвижим имот, отчужден по законите, посочени в чл. 2, ал. 1 ЗВСОНИ, продължило повече от 22 години, е едно от най-продължителните производства, разгледани от Инспектората към ВСС при проверка на 145 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 април – 30 юни 2023 г. От тях 81 са основателни, като 16 са по наказателни, а 65 – по граждански, търговски и административни дела.

още...
22 Юни 2023

Информация за официалното честване на 15-годишнината на Инспектората към Висшия съдебен съвет на международна конференция в гр. София

още...
21 Юни 2023

Информация за проведено Общо събрание на Европейската мрежа на националните служби за инспекция на правосъдието в гр. София

още...
19 Юни 2023

15 години от началото на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет

още...