31 Май 2018

Акценти от доклада за дейността на ИВСС през 2017 г.

още...
23 Май 2018

Информация за дело за причиняване на средна телесна повреда, продължило над 15 години - Отчет на ИВСС за периода 1 януари - 31 март 2018 г.

още...
22 Май 2018

Семинар за правния режим на несъвместимостта и конфликта на интереси

още...
11 Май 2018

Информация за дела, решени извън разумния срок - Отчет на ИВСС за 1 януари - 31 март 2018 г.

още...
23 Април 2018

Информация за приключила проверка за спазването на принципа на случайното разпределение на делата в Софийския апелативен съд

още...
16 Април 2018

Информация за дело за собственост върху поземлен имот, продължило над 15 години – Отчет на ИВСС за периода 1 октомври – 31 декември 2017 г.

още...
28 Март 2018

Информация за проверките за интегритета на магистратите, извършени от Инспектората към ВСС, и предложение за законодателна промяна

още...