29 Май 2014

Инспектори се срещнаха с магистрати от ЕС в рамките на програма за обмен

още...
28 Март 2014

Възражение от Ана Караиванова, главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет по проект на одитен доклад 0300001313

още...
27 Март 2014

Съобщение във връзка със засиления интерес на медиите по повод публикувания от Сметната палата одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Институционално изграждане и ефективност на инспекционната функция на Инспектората към Висшия съдебен съвет”

още...
4 Април 2013

Съобщение във връзка с подаване на заявления от граждани и юридически лица срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок

още...
2 Октомври 2012

Съобщение във връзка с приемането на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок

още...
1 Октомври 2012

Информация във връзка с приемането на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок

още...
10 Септември 2012

Подбор за командироване на национални експерти в регистратурата на ЕСПЧ

още...