17 Ноември 2022

Информация за резултатите от извършените проверки на ежегодните имуществени декларации за 2021 г. на съдиите, прокурорите и следователите

още...
8 Ноември 2022

Становище на Инспектората към ВСС, по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

още...
21 Октомври 2022

Дело за смърт на родилка поради лекарска грешка, продължило повече от 14 години, е едно от най-продължителните производства, констатирани от Инспектората към ВСС при проверка на 117 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 юли – 30 септември 2022 г. От тях 70 са основателни, като 23 са по наказателни, а 47 – по граждански, търговски и административни дела.

още...
20 Септември 2022

Становище на ИВСС по проект на ЗИД на ЗСВ

още...
13 Юли 2022

Дело за неплатени задължения за наем на общински мери и пасища в гр. Две Могили, продължило повече от 8 години, е едно от най-продължителните производства, констатирани от Инспектората към ВСС при проверка на 138 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 април – 30 юни 2022 г.

още...
13 Юни 2022

Становище на ИВСС по конституционно дело №7/2022 г.

още...
6 Юни 2022

Главният инспектор и инспектори от Инспектората на Република Албания са на официално посещение в Република България по покана на г-жа Точкова - главен инспектор на ИВСС

още...