27 Май 2022

Инспекторатът към ВСС огласи Доклада за дейността си за 2021 г.

още...
26 Май 2022

Ден на отворените врати в Инспектората към Висшия съдебен съвет

още...
16 Май 2022

Главният инспектор на ИВСС Теодора Точкова, по покана на Европейската комисия за ефикасност на правосъдието в сътрудничество с Европейската мрежа нa службите за инспекция на правосъдието и Генералния инспекторат по съдебните въпроси на Висшия съвет на съдебната власт на Кралство Мароко, взе участие в регионална конференция, проведена в Казабланка (Мароко) на 11 и 12 май 2022 г.

още...
27 Април 2022

Дело за неплатени задължения за парно в София, продължило почти 10 години е едно от най-дългите производства, констатирани от ИВСС в Отчета по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.01.2022 - 31.03.2022 г.

още...
11 Април 2022

СЪОБЩЕНИЕ за срока и способите за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт за 2021 г.

още...
8 Февруари 2022

На заседание на ИВСС, проведено на 07.02.2022 г., Инспекторатът прие становище по проект на ЗИД на ЗСВ, публикуван за обществено обсъждане на 28.01.2022 г.

още...
1 Февруари 2022

Право на отговор на главния инспектор на ИВСС Теодора Точкова, по повод публикации в медиите „Сега“ със заглавие „Съдебни инспектори с изтекъл мандат напират за кариерни бонуси“ и подзаглавие „Те бързат да се възползват, тъй като предстои бонусите да отпаднат“, „Лекс. бг“ - „Съдебни инспектори си искат кариерните бонуси“ и подзаглавие „Две години след края на мандата и преди промените в ЗСВ“ и „ Дневник“ със заглавие „В името на „ кариерния бонус“: съдебни инспектори искат повишение под условие“, всички от 01.02.2022 г.

още...