8 Май 2020

СЪОБЩЕНИЕ за декларирането на виртуалните валути

още...
8 Май 2020

ИВСС дари средства за борбата с COVID-19

още...
5 Май 2020

Информация за дело за кражба на дограма, продължило близо 24 години и 6 месеца - Отчет по глава III "а" за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

още...
16 Април 2020

Съобщение за спирането и удължаването на сроковете по време на извънредното положение

още...
16 Март 2020

Съобщение във връзка с извънредното положение в страната и работата на служба „Регистратура“ в ИВСС

още...
18 Февруари 2020

Обобщен анализ на данните от извършена тематична проверка на производствата по несъстоятелност

още...
14 Февруари 2020

Заключителна кръгла маса по проект "Подкрепа за подобряване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България", осъществяван със Съвета на Европа и с подкрепата на Службата за подпомагане на структурната реформа на ЕК

още...