Ред за разглеждане на заявления по Глава III "a" от Закона за съдебната власт

Общи указания и срокове


Oбразци на документи, необходими при подаване на заявление на хартиен носител

 

Образец

 • Заявление
 • Образец 

 • Декларация по чл.60б, ал.2 от ЗСВ
 •   

  Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ

   

 • Определение на Административен съд - София-град по жалба срещу констативен протокол по Глава III"a" от ЗСВ
 • Констативни протоколи

 • Констативен протокол по Глава III"a" от ЗСВ - забава трудово дело 14 години и 2 месеца
 • Констативен протокол по Глава III"a" от ЗСВ - забава наказателно дело 17години и 10 месеца
 •      /Предложено обезщетение от МП/

 • Констативен протокол по Глава III"a" от ЗСВ - бездействие на прокуратурата в продължение на 8 години
 • Констативен протокол по Глава III"a" от ЗСВ - погасяване по давност на наказателно производство за шофиране след употреба на алкохол поради недобро администриране на делото
 • Констативен протокол по Глава III"a" от ЗСВ - бездействие на органите на досъдебното производство
 • Констативен протокол по Глава III"a" от ЗСВ - забава на наказателно дело от 17години поради многобройното препращане между различните органи на съдебната власт (прокуратура и съд)
 • Констативен протокол по Глава III"a" от ЗСВ - 15 години продължителност за длъжностно престъпление
 • Констативен протокол по Глава III"a" от ЗСВ - наказателно дело за изнасилване, продължило почти 12 години
 • Констативен протокол по Глава III"a" от ЗСВ - забава по вина на органите на досъдебното производство
 • Констативен протокол по Глава III"a" от ЗСВ - забава наказателно производство, водено 12 години за кражба на стойност 47.60 лв.
 •  

 • Констативен протокол по Глава III"a" от ЗСВ - забава трудово дело 16 години
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - производство по съдебна делба с продължителност 20 години
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - дело за измама със златни предмети, продължило близо 9 години
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - наказателно дело за убийство продължило 12 години и 6 месеца по вина на компетентните органи
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - наказателно производство за документна измама продължило 11 години и завършило с оправдателна присъда
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - Наказателно производство за кражба на брашно и часовник, приключило по давност след 15 години, поради многократно връщане за допълнително разследване и продължителна съдебна фаза
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - продължителни процедури по отводи на съдии
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - трудово дело Бързо производство, продължило 3 години и 8 месеца
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - наказателно дело за измама, продължило 6 години и половина и приключило с оправдателна присъда и отхвърлен граждански иск
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - дело за множество икономически престъпления - длъжностни присвоявания в особено големи размери, измама, престъпления по служба и документни престъпления, продължило над 16 години
 •  

 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ с изводи на ИВСС относно "качеството" на работа на магистратите по наказателно производство за измама с продължителност от 15 години, приключило с оправдателна присъда
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - трудово дело, продължило 7 години и 1 месец, прекомерна продължителност при повторното разглеждане от въззивната инстанция
 • Заявление
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - наказателно дело, в което подсъдимата (заявител по глава IIIа от ЗСВ) е била оправдана по повдигнатите й обвинения за длъжностно присвояване и документни престъпления 11 години след привличането и като обвиняема
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - забави при постановяване на решенията по производство за отмяна на уволнение
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - трудов спор с нарушение на срока пред СРС, констатирано от ИВСС с Акт
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - трудов спор с нарушение на срока пред СГС
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - мащабно разследване, дело с изключителна сложност
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - забава при постановяване на решение на въззивна инстанция
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - трудов спор с нарушение на срока пред СРС
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - трудов спор, продължил повече от 9 години

 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - наказателно дело, продължило почти 14 години, с проведено „качествено разследване“, което е прекратено от ВКС по давност
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - забава при дела с "Топлофикация София” ЕАД
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - бездействие от страна на СРС над 3 години
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - дело за лекарска небрежност, продължило близо 10 години
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - неясни критерии на съда относно разрешение за разпореждане с влог на дете, водят до продължителност на производството от четири месеца и половина
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - наказателно производство срещу нотариус по чл. 311, ал.1 от НК, продължило почти 8 г. и приключило с оправдателна присъда поради маловажност на деянието
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - трудов спор с общ период на производството 8 години, 6 месеца и 2 дни
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - забава на производството с над 9 години поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от прокуратурата и първоинстанционния съд
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - продължителност от близо дванадесет години на дело, водено за длъжностно присвояване, престъпление по служба, измама и документно престъпление, като поради продължителността на наказателното производство наказателното преследване е погасено поради изтичане на абсолютната давност
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - наказателно производство за държане на наркотични вещества, продължило повече от 12 години

 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - трудов спор със забава от трите съдебни инстанции разглеждащи спора
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - неоправданото забавяне и непълнота на разследването – като причини за продължителен процес
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - каква е съдебната защита на българските фирми от престъпни посегателства
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - дело за измама, продължило близо дванадесет години, и завършило с оправдателна присъда
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - наказателно дело за противозаконно отнемане на МПС, продължило дванадесет години, от които само 4 месеца са в досъдебната фаза
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - производство, забавено с над 10 години поради бездействие на разследващите и неизготвяне на мотиви от първоинстанционния съд, разгледал делото
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - досъдебно производство, водено за измама на група граждани - тютюнопроизводители, продължило близо 15 години и прекратено по давност
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - административно дело за защита правото на онкоболни да получават определен медикамент за лечение, продължило общо 7 години и 11 месеца, от които само в СГС административно отделение - 6 години и 9 месеца
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - производство по чл.200 от КТ, продължило повече от 15 години
 • Предложение за споразумение
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - констатации за дейността на съда във връзка с доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 28.01.2015 г.

 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - производство за въоръжен грабеж, забавено поради многократно връщане от прокуратурата на разследващите органи
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - продължило над седем години досъдебно производство за длъжностно присвояване, което обаче не е с фактическа и правна сложност
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - общ срок на продължителност на производството над 17 години
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - дело за измама по прехвърляне собственост на жилище, което е продължило близо осем години и е било прекратено поради изтичане на давността
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - 20 заседания на Софийски районен съд
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - дело за изнасилване, продължило повече от 17 години. Констатации за дейността на компетентните органи във връзка със Стратегията за съдебна реформа
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - трудов спор продължил 5 години и 8 месеца, поради многократното му разглеждане от отделните съдебни инстанции
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - измама, разгледана за близо десет години, с отводи на всички съдии от СГС
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - забава на наказателно дело с 10 години по вина на разследващите, които не са предприели мерки за установяване на един от извършителите също така и на съдията-докладчик от СРС, поради ненаписване на мотивите към присъдата за повече от 1 година. Последното обстоятелство е установявано и в други констативни протоколи и актове на Инспектората към ВСС като практика на определени магистрати, дало повод за изготвяне на предложения за предприемане на дисциплинарни мерки срещу тях и налагане на дисциплинарни наказания, които ВАС отменя с аргумента, че липсва изготвена от ВСС методика /правила/, по която да се определят критериите за натовареност на магистратите /адм. д. № 11940/2013 г. и № 5583/2014 г., двете по описа на ВАС/.
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - дело за убийство, продължило над 11 години, поради забава с 6 години и 3 месеца, причинена от разследващите и съда

 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - производство, продължило девет години с установена забава в съдебната фаза, по което е постановено определение за спиране
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - неоправдано забавяне на съдебното производство за период от повече от 5 години по установителен иск за собственост
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - наказателно производство за изнудване на непълнолетно лице, продължило близо 13 години
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - трудов спор със забава по вина на съдията-докладчик от СРС, поради неспазване на процесуалните срокове за насрочване на съдебните заседания и за изготвяне на решението. Подобни констатации за работата на магистрата се съдържат и в други актове на Инспектората към ВСС мотивирали осем предложения за предприемане на дисциплиниращи мерки и налагане на дисциплинарни наказания срещу съдията, като само в един случай ИВСС има информация за наложено наказание
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - дело за кражба на вещи на стойност 34 лв., продължило над 9 години
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - гражданско производство с констатирана забава от 2 години и 5 месеца при постановяване решението на въззивната инстанция
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - неоснователна молба по чл.608 ТЗ разгледана за 8години и 6 месеца на три съдебни инсанции
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - като пример за нерешените проблеми в СГС относно забавеното разглеждане и решаване на делата
 • Констативен протокол по Глава ІІІ а от ЗСВ - отсъствието на пострадал - пречка за развитие на процеса