17 Декември 2009

Предложение за поощренине на Венцислав Василев, Председател на районен съд - Русе

още...
16 Декември 2009

Инспектори обмениха опит с инспекторатите на съда и прокуратурата на Испания

още...
8 Декември 2009

Работно посещение на инспектори от Инспектората към ВСС в Испания

още...
8 Декември 2009

Италиански съдия се запозна със структурата и дейността на Инспектората към ВСС

още...
3 Декември 2009

Главният прокурор предложи за поощрение прокурор, проверен от Инспектората

още...
2 Декември 2009

Ана Караиванова и Виолина Маринова обсъдиха проблеми по упражняване правата на банковите институции

още...
25 Ноември 2009

Приключи първото работно посещение на инспектори във Франция

още...