9 Април 2015

Първият Главен инспектор получи почетни знаци на ВСС и Прокуратурата

още...
11 Август 2014

Промяна в изпълнение на Годишната програма на ИВСС за 2014 г.

още...
9 Юли 2014

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет направи дарение за пострадалите от наводненията в гр. Добрич

още...
29 Май 2014

Инспектори се срещнаха с магистрати от ЕС в рамките на програма за обмен

още...
28 Март 2014

Възражение от Ана Караиванова, главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет по проект на одитен доклад 0300001313

още...
27 Март 2014

Съобщение във връзка със засиления интерес на медиите по повод публикувания от Сметната палата одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Институционално изграждане и ефективност на инспекционната функция на Инспектората към Висшия съдебен съвет”

още...
4 Април 2013

Съобщение във връзка с подаване на заявления от граждани и юридически лица срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок

още...