18 Април 2016

Главните съдебни инспектори на България и Румъния подписаха Протокол за сътрудничество

още...
30 Март 2016

Становище на Главния инспектор относно Правила за оценка на натовареността на съдиите.

още...
29 Март 2016

Становище на Главния инспектор относно проект на пътна карта към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

още...
25 Март 2016

Становище на Главния инспектор относно проект на решение на Министерски съвет за приемане на План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките в Доклада на Европейската комисия за Република България от м. януари 2016 г., изготвен в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО).

още...
18 Март 2016

Становище на Главния инспектор относно проект на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

още...
15 Март 2016

Новите инспектори встъпиха в длъжност

още...
15 Март 2016

Опровержение на публикация в сайта на вестник "Капитал" от 09.03.2016г.

още...