2 Април 2021

Публикувани са насоки за спазване принципа за отчетност по чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл. 45, ал. 4 от Закона за защита на личните данни

още...
29 Март 2021

Информация за подаването на ежегодни декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт за 2020 г.

още...
18 Февруари 2021

Публикувани Насоки за подаване на сигнали за извършени нарушения по глава девета, раздел Iб от Закона за съдебната власт

още...
1 Февруари 2021

Публикуване на съобщения по чл. 175ж, ал. 2, изр. трето от Закона за съдебната власт

още...
29 Януари 2021

Информация за дело за грабеж на 22 агнета, придружен със средна телесна повреда, продължило повече от 19 години - Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.10.2020 г.- 31.12.2020 г.

още...
15 Декември 2020

Информация за резултатите от извършените проверки на ежегодните имуществени декларации за 2019 г. на съдиите, прокурорите и следователите

още...
9 Декември 2020

Право на отговор на главният инспектор на ИВСС Теодора Точкова по повод публикацията в медията „Свободна Европа“ със заглавие „Замитане под килима“. Как Инспектората към Висшия съдебен съвет злоупотреби с право, за да скрие „ЦУМ-гейт“, публикувана на 27.11.2020 г., както и публикациите от 08.12.2020 г. в медиите „Свободна Европа“, със заглавие „Съюзът на съдиите поиска парламентът да обсъди Инспектората към ВСС заради „ЦУМ-гейт“, „Дневник“, със заглавие „Инспекторатът на ВСС недопустимо не изпълнява съдебното решение по ЦУМгейт“, „Де факто“, със заглавие „Съюзът на съдиите до депутатите и Караянчева: Главният инспектор Точкова не изпълнява съдебни решения за „ЦУМгейт“, реагирайте!“, „Медиапул“ със заглавие „Съдийският съюз призова депутатите да видят какво върши инспектор Точкова“ и в. „Сега“ от 09.12.2020 г. със заглавие „Съдиите искат парламентът да се намеси заради „ЦУМ-гейт“, препечатали отвореното писмо на Съюза на съдиите в България до народните представители от 44-то Народно събрание, по повод коментираното в първата статия

още...