8 Февруари 2022

На заседание на ИВСС, проведено на 07.02.2022 г., Инспекторатът прие становище по проект на ЗИД на ЗСВ, публикуван за обществено обсъждане на 28.01.2022 г.

още...
1 Февруари 2022

Право на отговор на главния инспектор на ИВСС Теодора Точкова, по повод публикации в медиите „Сега“ със заглавие „Съдебни инспектори с изтекъл мандат напират за кариерни бонуси“ и подзаглавие „Те бързат да се възползват, тъй като предстои бонусите да отпаднат“, „Лекс. бг“ - „Съдебни инспектори си искат кариерните бонуси“ и подзаглавие „Две години след края на мандата и преди промените в ЗСВ“ и „ Дневник“ със заглавие „В името на „ кариерния бонус“: съдебни инспектори искат повишение под условие“, всички от 01.02.2022 г.

още...
25 Януари 2022

Дело за обезщетяване на неимуществени вреди, настъпили в резултат на нанесена обида от работодател на служител e продължило почти 13 години. Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.10.2021 г. - 31.12.2021 г.

още...
24 Януари 2022

Прессъобщение във връзка със сигнал на заместник-министъра на правосъдието.

още...
18 Ноември 2021

Извършените от Инспектората към ВСС проверки в 36 съдилища показват, че като цяло се спазва разпоредбата на чл. 80 от Правилника за администрацията в съдилища (ПАС) относно образуването на делата.

още...
15 Ноември 2021

Информация за резултатите от извършените проверки на ежегодните имуществени декларации за 2020 г. на съдиите, прокурорите и следователите

още...
21 Октомври 2021

Над 65 % от разгледаните в периода 01.07.2021 г. - 30.09.2021 г. в Инспектората към ВСС заявления, подадени по реда на глава трета "а" от ЗСВ са основателни. Проверяващите състави на ИВСС са установили, че по 17 от тях оплакванията са за нарушение на разумния срок при разглеждане на наказателни дела, а 58 – по граждански, търговски и административни дела.

още...