1 Март 2019

Информация за дело по иск за обявяване на предварителен договор за покупко-продажба на имот за окончателен - Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.10.2018 г. - 31.12.2018 г.

още...
14 Февруари 2019

Информация за дело за грабеж на мобилен телефон, продължило над 15 години - Отчет на ИВСС за 1 октомври - 31 декември 2018 г.

още...
4 Февруари 2019

Главният инспектор Теодора Точкова обяви началото на проект "Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт"

още...
7 Януари 2019

Информация за актуализиран образец на декларациите за имущество и интереси и за утвърдени образци на декларация- съгласие по чл. 62 ал. 5 т. 1 от ЗКИ

още...
29 Ноември 2018

Информация за извършена комплексна планова и тематична проверка на Наказателната колегия на ВКС

още...
16 Ноември 2018

Информация за резултатите от проверките на имуществените декларации на всички 4168 съдии, прокурори и следователи за 2017 г.

още...
14 Ноември 2018

Позиция на Главния инспектор на ИВСС по Доклада на ЕК за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка от 13.11.2018 г.

още...