11 Април 2022

СЪОБЩЕНИЕ за срока и способите за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт за 2021 г.

още...
8 Февруари 2022

На заседание на ИВСС, проведено на 07.02.2022 г., Инспекторатът прие становище по проект на ЗИД на ЗСВ, публикуван за обществено обсъждане на 28.01.2022 г.

още...
1 Февруари 2022

Право на отговор на главния инспектор на ИВСС Теодора Точкова, по повод публикации в медиите „Сега“ със заглавие „Съдебни инспектори с изтекъл мандат напират за кариерни бонуси“ и подзаглавие „Те бързат да се възползват, тъй като предстои бонусите да отпаднат“, „Лекс. бг“ - „Съдебни инспектори си искат кариерните бонуси“ и подзаглавие „Две години след края на мандата и преди промените в ЗСВ“ и „ Дневник“ със заглавие „В името на „ кариерния бонус“: съдебни инспектори искат повишение под условие“, всички от 01.02.2022 г.

още...
25 Януари 2022

Дело за обезщетяване на неимуществени вреди, настъпили в резултат на нанесена обида от работодател на служител e продължило почти 13 години. Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.10.2021 г. - 31.12.2021 г.

още...
24 Януари 2022

Прессъобщение във връзка със сигнал на заместник-министъра на правосъдието.

още...
18 Ноември 2021

Извършените от Инспектората към ВСС проверки в 36 съдилища показват, че като цяло се спазва разпоредбата на чл. 80 от Правилника за администрацията в съдилища (ПАС) относно образуването на делата.

още...
15 Ноември 2021

Информация за резултатите от извършените проверки на ежегодните имуществени декларации за 2020 г. на съдиите, прокурорите и следователите

още...