28 Април 2021

Дело за делба на два недвижими имота между бивши съпрузи, продължило повече от 24 години, е едно от най-продължителните производства, констатирани от Инспектората към ВСС - Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.01.2021 г.- 31.03.2021 г.

още...
2 Април 2021

Публикувани са насоки за спазване принципа за отчетност по чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл. 45, ал. 4 от Закона за защита на личните данни

още...
29 Март 2021

Информация за подаването на ежегодни декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт за 2020 г.

още...
18 Февруари 2021

Публикувани Насоки за подаване на сигнали за извършени нарушения по глава девета, раздел Iб от Закона за съдебната власт

още...
1 Февруари 2021

Публикуване на съобщения по чл. 175ж, ал. 2, изр. трето от Закона за съдебната власт

още...
29 Януари 2021

Информация за дело за грабеж на 22 агнета, придружен със средна телесна повреда, продължило повече от 19 години - Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.10.2020 г.- 31.12.2020 г.

още...
15 Декември 2020

Информация за резултатите от извършените проверки на ежегодните имуществени декларации за 2019 г. на съдиите, прокурорите и следователите

още...