12 Май 2017

Информация за най-честите причини за постановяване на оправдателни присъди – тематична проверка на ИВСС

още...
3 Май 2017

Становище на Инспектората към ВСС по приложението на чл. 28, чл. 50 и чл. 195, ал. 3 от Закона за съдебната власт

още...
3 Май 2017

Въпросите, които магистратите най-често задават в Инспектората към ВСС за годишните си имуществени декларации

още...
27 Април 2017

Информация за дела, решени извън разумния срок – Отчет на ИВСС за 1.01 – 31.03.2017 г.

още...
20 Април 2017

Информация за броя на магистратите, подали годишни декларации за имущество и интереси в ИВСС

още...
22 Март 2017

Информация за дело за непозволено увреждане, продължило над 11 години – Отчет на ИВСС за периода 1 октомври – 31 декември 2016 г.

още...
9 Март 2017

Информация за недопустимо наказателно производство за транспортно престъпление - Отчет на ИВСС за 1 октомври - 31 декември 2016 г.

още...