16 Април 2018

Информация за дело за собственост върху поземлен имот, продължило над 15 години – Отчет на ИВСС за периода 1 октомври – 31 декември 2017 г.

още...
28 Март 2018

Информация за проверките за интегритета на магистратите, извършени от Инспектората към ВСС, и предложение за законодателна промяна

още...
23 Март 2018

Информация за дело за измама, продължило над 17 години – Отчет на ИВСС за периода 1 октомври – 31 декември 2017 г.

още...
12 Март 2018

Инспекторатът към ВСС прие годишната си програма за 2018 г.

още...
19 Февруари 2018

Информация за дела, решени извън разумния срок – Отчет на ИВСС за 1 октомври – 31 декември 2017 г.

още...
13 Февруари 2018

Информация за актуализиран образец на декларациите за имущество и интереси

още...
12 Февруари 2018

Информация за официалното честване на 10-годишнината на Инспектората към ВСС

още...