4 Септември 2009

Комисията по правни въпроси на парламента прие обобщения доклад на ВСС и ИВСС за 2008 Г.

още...
1 Септември 2009

Предложение за поощрение на Светослав Раев, Ръководител на Районна прокуратура - Тутракан

още...
29 Юли 2009

Предложение за поощрение на Тереза Скорчева, Председател на Районна прокуратура - Харманли

още...
23 Юли 2009

Инспекторатът представи първия си проект по Оперативна програма "Административен капацитет"

още...
22 Юли 2009

Европейската комисия отчете ефективност в дейността на Инспектората към ВСС

още...
15 Юли 2009

Предложения за поощрение на съдии от Софийския районен съд

още...
14 Юли 2009

Предложения за поощрение на съдии от Софийския районен съд

още...