29 Март 2016

Становище на Главния инспектор относно проект на пътна карта към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

още...
25 Март 2016

Становище на Главния инспектор относно проект на решение на Министерски съвет за приемане на План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките в Доклада на Европейската комисия за Република България от м. януари 2016 г., изготвен в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО).

още...
18 Март 2016

Становище на Главния инспектор относно проект на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

още...
15 Март 2016

Новите инспектори встъпиха в длъжност

още...
15 Март 2016

Опровержение на публикация в сайта на вестник "Капитал" от 09.03.2016г.

още...
18 Февруари 2016

Становище на Главния инспектор до Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

още...
18 Февруари 2016

Прессъобщение за избора на нови инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет

още...