28 Май 2019

Информация за дело за отвличане, продължило повече от 20 години - Отчет по глава трета "а" от ЗСВ за периода 1 януари - 31 март 2019 г.

още...
25 Април 2019

Информация за дело за делба на дворно място, продължило повече от 30 години - Отчет по глава трета "а" от ЗСВ за периода 01 януари - 31 март 2019 г.

още...
12 Април 2019

Главният инспектор, инспектори и експерти взеха участие в обучение на тема „Прилагане на новите правомощия на ИВСС по Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни“

още...
10 Април 2019

В. "Труд"
Анна Заркова
Главният съдебен инспектор Теодора Точкова: Нямам намерение да напускам поста си предсрочно

още...
2 Април 2019

Инспектори от ИВСС участваха във форум "Етика в публичната администрация - стандарти, инструменти и добри практики"

още...
14 Март 2019

Главният инспектор и инспектори от Инспектората към ВСС се срещнаха с екипа на експертната мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка

още...
1 Март 2019

Информация за дело по иск за обявяване на предварителен договор за покупко-продажба на имот за окончателен - Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.10.2018 г. - 31.12.2018 г.

още...