25 Октомври 2018

Декларация на служителите в ИВСС срещу §15, т. 2 от проект на Закон за държавния бюджет за 2019 година

още...
24 Октомври 2018

Информация за дело за кражба, продължило над 22 години - Отчет на ИВСС за периода 1 юли - 30 септември 2018 г.

още...
17 Септември 2018

Инспекторатът към ВСС предлага председателят на АССГ, седем съдии от АССГ и районният прокурор на Харманли да бъдат поощрени

още...
14 Септември 2018

Информация за дело за хулиганство, отличаващо се с изключителна дързост, продължило близо 10 г. - Отчет на ИВСС за периода 1 април - 30 юни 2018 г.

още...
2 Август 2018

Информация за резултати от проверка, извършена от БНБ след сезиране от Инспектората към ВСС

още...
30 Юли 2018

ИВСС ще публикува ежегодните имуществени декларации на магистратите съобразно становището на Комисията за защита на личните данни

още...
23 Юли 2018

Информация за поискано от Комисията за защита на личните данни становище

още...