28 Септември 2009

Семинар на тема "Спазване на сроковете в наказателния процес, гаранция за повишаване доверието на обществото към органите на съдебната власт", организиран от Инспектората към Висшия съдебен съвет се проведе на 26 и 27 септември 2009г. в комплекс "Катарино" - Разлог

още...
28 Септември 2009

Магистрати и инспектори обсъдиха проблемни области при връщането на дела и постановяването на оправдателни присъди

още...
9 Септември 2009

Народните представители посочиха Инспектората към ВСС като работещ орган

още...
4 Септември 2009

Становище на Инспектората към ВСС относно Проект за наредба за показателите и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител

още...
4 Септември 2009

Комисията по правни въпроси на парламента прие обобщения доклад на ВСС и ИВСС за 2008 Г.

още...
1 Септември 2009

Предложение за поощрение на Светослав Раев, Ръководител на Районна прокуратура - Тутракан

още...
29 Юли 2009

Предложение за поощрение на Тереза Скорчева, Председател на Районна прокуратура - Харманли

още...