18 Февруари 2020

Обобщен анализ на данните от извършена тематична проверка на производствата по несъстоятелност

още...
14 Февруари 2020

Заключителна кръгла маса по проект "Подкрепа за подобряване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България", осъществяван със Съвета на Европа и с подкрепата на Службата за подпомагане на структурната реформа на ЕК

още...
13 Февруари 2020

Информация за изменения и допълнения на разпоредби в ЗСВ, отнасящи се до декларирането на имущество и интереси и за утвърден в тази връзка нов образец на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ

още...
6 Февруари 2020

Информация за проверка на ИВСС на съдия Андон Миталов

още...
31 Януари 2020

Информация за дело за делба на наследствен апартамент и лек автомобил, продължило над 18 години - Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.10.2019 - 31.12.2019 г.

още...
11 Декември 2019

Кръгла маса по проект "Подкрепа за подобряване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България", осъществяван със Съвета на Европа и с подкрепата на Службата за подпомагане на структурната реформа на ЕК

още...
18 Ноември 2019

Информация за резултатите от извършените проверки на имуществените декларации за 2018 г. на съдии, прокурори и следователи

още...