4 Октомври 2021

Съдебните инспекторати на България и Албания подписаха Споразумение за сътрудничество

още...
20 Юли 2021

Дело за грабеж на лични ценности, продължило почти 24 г. е едно от най-продължитените производства, констатирани от Инспектората към ВСС - Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.04.2021 г. - 30.06.2021 г.

още...
28 Юни 2021

Мрежата на европейските служби за съдебна инспекция (RESIJ) прие Харта за професионална етика

още...
31 Май 2021

Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет относно Анализа за дейността на Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд

още...
28 Май 2021

Инспекторатът към ВСС огласи Доклада за дейността си за 2020 г.

още...
12 Май 2021

СЪОБЩЕНИЕ
за срока и способите за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт за 2020 г.

още...
28 Април 2021

Дело за делба на два недвижими имота между бивши съпрузи, продължило повече от 24 години, е едно от най-продължителните производства, констатирани от Инспектората към ВСС - Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.01.2021 г.- 31.03.2021 г.

още...