Начало на регистрацията


Достъп до системата
За достъп до системата е необходимо да разполагате с активиран потребителски профил, чрез който да бъдете идентифицирани. При успешно въвеждане на потребителско име и парола ще бъде заредена началната страница на системата.

Ако не разполагате с активиран потребителски профил за достъп до системата е необходимо първо да се регистрирате.


Регистрация
Регистрацията в системата се извършва посредством натискане на линка 'Регистрация' от страницата за вход в системата. С натискане на този линк се отваря екранна форма за регистрация на нов потребител, в която Вие трябва да въведете необходимата информация:

 

За да завършите регистрацията успешно е необходимо да въведете всички полета обозначени със символ за задължителност *. Като допълнение към сигурността на системата е необходимо да въведете и символите от допълнително приложената за целта картинка. В случай, че не разчитате символите от картинката можете да ги презаредите с нови или да ги прослушате. След успешна регистрация, системата ще Ви изпрати имейл за потвърждение на регистрацията.


Забравена парола
В случаите когато не помните паролата си е възможно да използвате функционалността по подмяна на текущата Ви парола с автоматично генерирана нова парола. От съображения за сигурност се препоръчва веднага след аутентикация с новата парола да я подмените с Ваша собствена.