2023 2022 2021 2020 2019

 

Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ - 2024 г.

 

№ на заявлението Дата на постъпване на заявлението Дата на приключване на преписката Дело № /
ДП №
Статус на преписката
РС-2024-1 02.01.2024   нчхд 1109/20 РС Враца, реш. 137/26.07.23 ОС За разглеждане
РС-2024-2 02.01.2024   нохд 857/14 СпНС,внохд 42/17 АСпНС, нд За разглеждане
РС-2024-3 02.01.2024   чгд 56744/17 и гд 85692/17 СРС, вгд За разглеждане
РС-2024-4 03.01.2024   нохд 539/18 ОС Стара Загора, внохд 13/23 АС За разглеждане
РС-2024-5 03.01.2024   нохд 539/18 ОС Стара Загора, внохд 13/23 АС За разглеждане
РС-2024-6 05.01.2024   гд 12931/13 РС Пловдив, вгд 1006/19 ОС За разглеждане
РС-2024-7 08.01.2024   нохд 1753/12 преобр. 6687/14 РС Пловдив, внчд За разглеждане
РС-2024-8 08.01.2024 09.02.2024 ЧНД 15254/21 г. на СРС/ДП 227 ЗМК 1749/20 на Изпратена в МП
РС-2024-9 08.01.2024   нчд 36/22 и внчд 26/22 Военно-апелативен За разглеждане
РС-2024-10 10.01.2024   гд 10563/18 СГС, вгд 1775/22 САС За разглеждане
РС-2024-11 10.01.2024   нохд 2020/17 РС Пловдив, внохд 815/23 За разглеждане
РС-2024-12 10.01.2024   нохд 20705/18 СРС /ДП 3384-852/16 9 За разглеждане
РС-2024-13 11.01.2024   гд 41554/16 СРС преобр. в тд 1079/21 СГС За разглеждане
РС-2024-14 11.01.2024   гр.д. 12517/15 г. на СРС, в.гр.д. 2802/23 г. За разглеждане
РС-2024-15 11.01.2024   гр.д. 12517/15 г. на СРС, в.гр.д. 2802/23 г. За разглеждане
РС-2024-16 11.01.2024   нохд 2020/17 РС Пловдив, внохд 815/23, За разглеждане
РС-2024-17 11.01.2024   гр.д. 199/21 г. на РС Свищов, в.гр. д. 842/21 г. За разглеждане
РС-2024-18 11.01.2024   гр.д. 20663/21 г. на СРС За разглеждане
РС-2024-19 12.01.2024   гр.д. 5429/99 г. на СРС За разглеждане
РС-2024-20 12.01.2024   гр.д. 5429/99 г. на СРС За разглеждане
РС-2024-21 12.01.2024   НОХД 594/21 г. на ОС Русе За разглеждане
РС-2024-22 12.01.2024   гр.д. 782/20 г. на СОС, гр.д. 2129/23 г. За разглеждане
РС-2024-23 12.01.2024   д. 3429/20 г. на СРС, вгд 13460/20 г. За разглеждане
РС-2024-24 15.01.2024   гд 10179/21 СРС За разглеждане
РС-2024-25 15.01.2024   адм.д. 1047/22 г. Адм. съд Варна, адм.д. 9569/22 г. За разглеждане
РС-2024-26 16.01.2024   ад 174/22 Адм. съд Варна, ад 10736/23 ВАС/ За разглеждане
РС-2024-27 16.01.2024   гр.д. 77509/17 г. СРС, в.гр. д. 11119/20 г. За разглеждане
РС-2024-28 17.01.2024   чгд 36461/15 и гд 67806/19 СРС, вгд 618/22 За разглеждане
РС-2024-29 17.01.2024   гр.д. 710/18 г. ОС Варна За разглеждане
РС-2024-30 17.01.2024   тд 82/18 ОС Търговище, АС Варна За разглеждане
РС-2024-31 17.01.2024   тд 82/18 ОС Търговище, АС Варна За разглеждане
РС-2024-32 17.01.2024   гр.д. 70973/22 и гр.д. 70985/22 г. на СРС За разглеждане
РС-2024-33 18.01.2024   НОХД 890/19 РС Пловдив, ВНОХД 1393/19 ОС За разглеждане
РС-2024-34 18.01.2024   ч.гр.д. 52189/18 г. СРС, гр. д. 75839/18 г. За разглеждане
РС-2024-35 19.01.2024   нохд 421/19 РС С. Загора, внохд 950/22 ОС С. За разглеждане
РС-2024-36 19.01.2024   нчхд 272/19 преоб. нчхд 315/22 РС За разглеждане
РС-2024-37 22.01.2024   ад 427/22 Адм. съд Ловеч За разглеждане
РС-2024-38 22.01.2024   гд 68440/19 СРС, вгд 5924/22 СГС За разглеждане
РС-2024-39 23.01.2024   гд 71795/16 СРС За разглеждане
РС-2024-40 24.01.2024   гд 31139/08 СРС За разглеждане
РС-2024-41 24.01.2024   нохд 909/18 РС Ямбол,внчд 376/18 ОС За разглеждане
РС-2024-42 24.01.2024   нчхд 746/18 РС Ловеч За отстраняване на нередовности
РС-2024-43 24.01.2024   гд 40479/14 СРС, вгд 5144/21 СГС За разглеждане
РС-2024-44 25.01.2024   тд 3316/11 СГС ТО За разглеждане
РС-2024-45 25.01.2024   гд 74318/18 СРС За разглеждане
РС-2024-46 29.01.2024   гд 36673/20 СРС и СГС За разглеждане
РС-2024-47 30.01.2024   гд 10248/14 СРС, вгд 10200/23 СГС За разглеждане
РС-2024-48 30.01.2024   гд 10248/14 СРС, вгд 10200/23 СГС За разглеждане
РС-2024-49 30.01.2024   гд 10248/14 СРС, вгд 10200/23 СГС За разглеждане
РС-2024-50 30.01.2024   гр.д. 71252/19 г. СРС, в.гр.д. 7545/23 г. За разглеждане
РС-2024-51 30.01.2024   гр.д. 71252/19 г. СРС, в.гр.д. 7545/23 г. За разглеждане
РС-2024-52 01.02.2024   гд 2359/16 СРС За разглеждане
РС-2024-53 01.02.2024   /ДП 495/17 02 РУ на ОД МВР-Варна, пр.пр. За разглеждане
РС-2024-54 01.02.2024   тд 322/17 ОС Варна, тд 1569/22 ВКС За разглеждане
РС-2024-55 02.02.2024   гд 1296/19 РС Карнобат, вгд 287/21 ОС За разглеждане
РС-2024-56 02.02.2024   гд 76785/18 СРС, вгд 5532/21 СГС За разглеждане
РС-2024-57 02.02.2024   гд 54239/12 СРС За отстраняване на нередовности
РС-2024-58 02.02.2024   нохд 19313/17 СРС За разглеждане
РС-2024-59 06.02.2024   НОХД 986/18 СРС, ВНОХД 5403/23 г. За разглеждане
РС-2024-60 07.02.2024   нчхд 4779/21 и нчхд 4281/22 РС Бургас, внчхд За разглеждане
РС-2024-61 09.02.2024   гд 10328/16 СГС, вгд 1463/22 САС За разглеждане
РС-2024-62 09.02.2024   гд 10328/16 СГС, вгд 1463/22 САС За разглеждане
РС-2024-63 12.02.2024   гд 1964/23 РС Стара Загора, гд 585/23 ОС Стара За разглеждане
РС-2024-64 12.02.2024   нох 5851/23, 7407/12, 498/13, 5566/13, 1629/14, За разглеждане
РС-2024-65 12.02.2024   нох 5851/23, 7407/12, 498/13, 5566/13, 1629/14, За разглеждане
РС-2024-66 13.02.2024   НОХД 20705/18 г. СРС, ДП 3384-852/16 За разглеждане
РС-2024-67 13.02.2024   НОХД 20705/18 г. СРС, ДП 3384-852/16 За разглеждане
РС-2024-68 13.02.2024   НОХД 15334/21 г. на СРС, ДП 3384 ЗМК За разглеждане