2021 2020 2019

 

Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ - 2022 г.

 

№ на заявлението Дата на постъпване на заявлението Дата на приключване на преписката Дело № /
ДП №
Статус на преписката
РС-2022-1 04.01.2022 04.04.2022 гд 2793/15 ОС Пловдив, вгд 440/19 АС Изпратена в МП
РС-2022-2 05.01.2022 07.04.2022 гд 12557/19 СРС Изпратена в МП
РС-2022-3 06.01.2022 18.03.2022 гд 24/13 ОС Смолян, гд 2512/11 ОС Изпратена в МП
РС-2022-4 06.01.2022 17.03.2022 гр.д. 47881/17 г. СРС; в. гр.д. 7341/20 Изпратена в МП
РС-2022-5 06.01.2022 15.03.2022 гр.д. 46700/15 г. СРС; в. гр.д. 5898/20 Изпратена в МП
РС-2022-6 06.01.2022 17.03.2022 гр.д. 47881/17 г. СРС; в. гр.д. 7341/20 Изпратена в МП
РС-2022-7 06.01.2022 19.04.2022 НД 9129/16 г. СРС, НО; НД 461/20 г. ВКС Изпратена в МП
РС-2022-8 07.01.2022 24.03.2022 тд 117/18 ОС Русе Изпратена в МП
РС-2022-9 10.01.2022 28.02.2022 т.д. 302/16 г. на ОС Стара Загора Изпратена в МП
РС-2022-10 10.01.2022 14.04.2022 гд 8334/17 на СГС, вгд 950/19 САС Изпратена в МП
РС-2022-11 10.01.2022 22.03.2022 гр.д. 30560/16 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2022-12 10.01.2022 21.04.2022 гд 445/11 ОС Благоевград, ВКС Изпратена в МП
РС-2022-13 10.01.2022 21.04.2022 гд 445/11 ОС Благоевград, ВКС Изпратена в МП
РС-2022-14 11.01.2022 01.03.2022 изп.д. 586/19 г. на ЧСИ Изпратена в МП
РС-2022-15 11.01.2022 01.03.2022 нчхд 7108/17 СРС, внчхд 5473/17 СГС Изпратена в МП
РС-2022-16 12.01.2022 18.03.2022 гд 24/13 ОС Смолян, гд 2512/11 ОС Изпратена в МП
РС-2022-17 12.01.2022 30.03.2022 гд 451/20 РС Козлодуй, гд 1956/21 ВКС Изпратена в МП
РС-2022-18 12.01.2022 07.04.2022 гд 87941/17 и присъед. гд 3019/18 и Изпратена в МП
РС-2022-19 12.01.2022 07.04.2022 гд 87941/17 и присъед. гд 3019/18 и Изпратена в МП
РС-2022-20 12.01.2022 07.04.2022 гд 87941/17 и присъед. гд 3019/18 и Изпратена в МП
РС-2022-21 12.01.2022 21.04.2022 гр.д. 445/11 ОС Благоевград; в. гр.д. 2725/14 Изпратена в МП
РС-2022-22 13.01.2022 12.04.2022 гр.д. 72578/16 на СРС, 148 с-в; в. гр.д. 697/20 Изпратена в МП
РС-2022-23 14.01.2022 13.04.2022 нохд 4312/13 СРС Изпратена в МП
РС-2022-24 14.01.2022 05.05.2022 нохд 4312/13 СРС Изпратена в МП
РС-2022-25 14.01.2022 17.03.2022 чгрд 1508/15 и грд 10019/20 СРС Изпратена в МП
РС-2022-26 17.01.2022 29.03.2022 адм.д. 2099/14 Адм.съд Пловдив; адм.д. Изпратена в МП
РС-2022-27 17.01.2022 21.04.2022 гд 445/11 ОС Благоевград, ВКС Изпратена в МП
РС-2022-28 19.01.2022 13.05.2022 нохд 2160/12 СРС, внохд 3448/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-29 20.01.2022 08.03.2022 НОХД 43/20 ОС Варна; ВНОХД 356/20 АС Варна Изпратена в МП
РС-2022-30 20.01.2022 08.03.2022 НОХД 43/20 ОС Варна; ВНОХД 356/20 АС Варна Изпратена в МП
РС-2022-31 20.01.2022 08.03.2022 НОХД 43/20 ОС Варна; ВНОХД 356/20 АС Варна Изпратена в МП
РС-2022-32 20.01.2022 12.04.2022 адм.д. 11876/20 АССГ/ Изпратена в МП
РС-2022-33 21.01.2022 29.03.2022 гд 49263/15 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2022-34 24.01.2022 06.04.2022 ад 590/18, 15371/18, 9891/19, 2990/20 Изпратена в МП
РС-2022-35 24.01.2022 12.04.2022 ч.гр.д. 3659/18 г. СРС; гр. д. 48367/19 г. Изпратена в МП
РС-2022-36 24.01.2022 04.04.2022 чгрд 22358/13  и грд 11437/14 СРС Изпратена в МП
РС-2022-37 25.01.2022 15.04.2022 гр.д. 69392/15 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2022-38 27.01.2022 27.01.2022 гд 27128/18 СРС  и СГС Изпратена в МП
РС-2022-39 27.01.2022 04.05.2022 НОХД 12824/16 СРС; НОХД 15444/17 Изпратена в МП
РС-2022-40 27.01.2022 07.04.2022 т.д. 2172/17 на СГС, ТО; т. д. 1892/20 на Изпратена в МП
РС-2022-41 28.01.2022 25.05.2022 нохд С-49/12, С-108/15 и С-44/16 СГС Изпратена в МП
РС-2022-42 28.01.2022 21.04.2022 гд 973/13 и чгд 580/13 РС Бяла, ггд 104/21 АС В. Изпратена в МП
РС-2022-43 28.01.2022 24.03.2022 нчд 16853/21 СРС /ДП 3001/15 7 РПУ Изпратена в МП
РС-2022-44 31.01.2022 02.06.2022 гд 5728/15 РС Варна, вгд 1181/16 ОС Изпратена в МП
РС-2022-45 31.01.2022 11.04.2022 гд 52475/12 СРС, вгд 2091/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-46 03.02.2022 19.05.2022 гр.д. 1768/19 г. РС Лом; ч.гр.д. 1713/09 РС Лом Изпратена в МП
РС-2022-47 04.02.2022 23.05.2022 НАХД 10409/18 г. СРС Изпратена в МП
РС-2022-48 07.02.2022 13.04.2022 гр.д. 27039/18 г. СРС Изпратена в МП
РС-2022-49 07.02.2022 04.04.2022 гд 62534/17 и чгрд 44899/17 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2022-50 07.02.2022 04.04.2022 гд 62534/17 и чгрд 44899/17 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2022-51 08.02.2022 14.04.2022 гд 2884/10 СГС във вр. с гд 16764/13 СГС Изпратена в МП
РС-2022-52 08.02.2022 26.05.2022 нохд 4312/13 СРС Изпратена в МП
РС-2022-53 09.02.2022 01.06.2022 нохд 1347/14 СРС /пр. 54320/08 СРП, ДП Изпратена в МП
РС-2022-54 10.02.2022 02.06.2022 гд 15147/16 СРС, вгд 11140/16 СГС Изпратена в МП
РС-2022-55 10.02.2022 14.04.2022 гд 30532/18 СРС Изпратена в МП
РС-2022-56 10.02.2022 14.04.2022 гд 30532/18 СРС Изпратена в МП
РС-2022-57 11.02.2022 28.04.2022 гд 2872/19 РС Благоевград Изпратена в МП
РС-2022-58 11.02.2022 31.03.2022 гд 3167/19 СРС Изпратена в МП
РС-2022-59 11.02.2022 13.04.2022 нах 97/19 СРС, кнах 4132/21 АССГ Изпратена в МП
РС-2022-60 14.02.2022 28.03.2022 нох 5123/15 СГС, внох 1244/18 Изпратена в МП
РС-2022-61 15.02.2022 12.04.2022 тд 5371/14 СГС, вчгд 752/16, 562/19 Изпратена в МП
РС-2022-62 16.02.2022 14.06.2022 гд 85199/17 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2022-63 17.02.2022 18.04.2022 гд 8115/12 СГС; вгд 1286/16 САС; гд Изпратена в МП
РС-2022-64 17.02.2022 18.04.2022 гд 8115/12 СГС; вгд 1286/16 САС; гд Изпратена в МП
РС-2022-65 17.02.2022 18.04.2022 гд 8115/12 СГС; вгд 1286/16 САС; гд Изпратена в МП
РС-2022-66 17.02.2022 18.04.2022 гд 8115/12 СГС; вгд 1286/16 САС; гд Изпратена в МП
РС-2022-67 17.02.2022 18.04.2022 гд 8115/12 СГС; вгд 1286/16 САС; гд Изпратена в МП
РС-2022-68 17.02.2022 18.04.2022 гд 8115/12 СГС; вгд 1286/16 САС; гд Изпратена в МП
РС-2022-69 17.02.2022 18.04.2022 гд 8115/12 СГС; вгд 1286/16 САС; гд Изпратена в МП
РС-2022-70 17.02.2022 08.03.2022 /пр.пр. 1500/21 на РП Монтана, пр.пр. 971/21 Изпратена в МП
РС-2022-71 17.02.2022 12.04.2022 гр.д. 20669/14 на СРС, и гр. д. 9484/20 Изпратена в МП
РС-2022-72 18.02.2022 12.04.2022 адм.д. 5624/18 на АССГ, 57 с-в и к.адм.д. 3844/21 Изпратена в МП
РС-2022-73 18.02.2022 17.03.2022 НОХД 15632/17 на СРС, НО Изпратена в МП
РС-2022-74 21.02.2022   НЧД 3653/18 СРС ВНЧД 1723/19 СГС НЧД За разглеждане
РС-2022-75 21.02.2022 05.05.2022 54657/16 СРС Изпратена в МП
РС-2022-76 22.02.2022 04.04.2022 /864/19 РП Хасково; ДП 463/19 ОД МВР Изпратена в МП
РС-2022-77 22.02.2022 04.04.2022 ЧНД 570/21 РС Свиленград Изпратена в МП
РС-2022-78 23.02.2022 25.05.2022 нохд 1251/15 СпНС,внохд 235/20 АСпНС, нд Изпратена в МП
РС-2022-79 24.02.2022   НОХД 1919/18 СРС, НО; ВНОХД 2772/21 г. За разглеждане
РС-2022-80 25.02.2022 26.05.2022 НОХД 62/16 РС Сливница; ВНОХД 560/18 Изпратена в МП
РС-2022-81 25.02.2022 23.05.2022 НОХД 7271/20 РС Пловдив/пр.пр. 4616/14 РП Изпратена в МП
РС-2022-82 01.03.2022 25.05.2022 НЧХД 17892/18 СРС; ВНЧХД 4153/20 СГС/пр. Изпратена в МП
РС-2022-83 01.03.2022 28.04.2022 гд 53225/17 СРС, вгд 13796/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-84 02.03.2022   /ДП 130/17 РПУ Харманли, пр. ТОХ-260/17 РП За разглеждане
РС-2022-85 04.03.2022   ад 3058/04 СГС и ВАС За разглеждане
РС-2022-86 04.03.2022   ад 3058/04 СГС и ВАС За разглеждане
РС-2022-87 04.03.2022 15.06.2022 нчд 13793/16 СРС, внчд 3580/16 СГС Изпратена в МП
РС-2022-88 07.03.2022 31.03.2022 гр.д. 71026/18 СРС, ч.гр. д. 28453/19 г. Изпратена в МП
РС-2022-89 08.03.2022 28.04.2022 гд 52038/18 СРС Изпратена в МП
РС-2022-90 08.03.2022 05.05.2022 гд 436/18 на ОС Перник и САС Изпратена в МП
РС-2022-91 08.03.2022 28.04.2022 гр.д. 60340/16 СРС Изпратена в МП
РС-2022-92 09.03.2022 30.05.2022 гд 12998/13 СГС, вгд 3084/20 САС Изпратена в МП
РС-2022-93 09.03.2022 13.06.2022 ад 211/19 Адм. съд Плевен Изпратена в МП
РС-2022-94 09.03.2022   гр.д. 700/17 г. ОС Ловеч За разглеждане
РС-2022-95 09.03.2022   нохд 9475/12 СРС /ЗМ 5185/07 5 РПУ За разглеждане
РС-2022-96 09.03.2022   нах 1694/21 СРС, кнахд 11097/21 За отстраняване на нередовности
РС-2022-97 11.03.2022   /пр. ТОН-1400/19 РП Бургас, ДП 304 ЗМ-744/18 За разглеждане
РС-2022-98 14.03.2022   /ДП ЗМ-80/11 РПУ Елена , пр. ТОЕ-00150/11 РП В. За разглеждане
РС-2022-99 14.03.2022 25.05.2022 нохд 1251/15 СпНС,внохд 235/20 АСпНС, нд Изпратена в МП
РС-2022-100 14.03.2022 30.03.2022 /пр.пр. 9300/17 РП Пловдив; ДП 117/18 ОСлО при Изпратена в МП
РС-2022-101 14.03.2022   НЧД 938/21 РС Перник; ВНЧД 241/21 ОП За разглеждане
РС-2022-102 14.03.2022   гд 41375/18 СРС, вгрд 2253/21 СГС За разглеждане
РС-2022-103 14.03.2022 19.05.2022 жалба рег. 399/31.01.22 на ОЗ Плевен Изпратена в МП
РС-2022-104 14.03.2022   гд 2335/20 РС Плевен, гд 16618/19 СРС/ За разглеждане
РС-2022-105 15.03.2022 12.05.2022 гд 71892/15 СРС, с нов 47764/19 СРС Изпратена в МП
РС-2022-106 15.03.2022 30.05.2022 гд 25312/17 СРС, вгд 7424/19, вчгд Изпратена в МП
РС-2022-107 15.03.2022   нох 4275/20 СГС, внох 793/21 САС За разглеждане
РС-2022-108 15.03.2022   НОХД 3541/17 СРС За разглеждане
РС-2022-109 17.03.2022 26.05.2022 гд 7524/16 СРС 83, вгд 7022/18 СГС 1 бр. Изпратена в МП
РС-2022-110 17.03.2022   нчд 3912/18 СГС/сл.д. 201/15г. на СО на За разглеждане
РС-2022-111 18.03.2022 02.06.2022 д70/15 ЧСИ Тотко Колев, ад 2693/13 Адм. съд Изпратена в МП
РС-2022-112 21.03.2022 20.04.2022 НОХД 14210/10 СРС, НОХД 4993/21 СРС/ДП Изпратена в МП
РС-2022-113 23.03.2022 30.05.2022 НЧХД 17890/15 г. СРС; НЧХД 1665/20 СРС Изпратена в МП
РС-2022-114 24.03.2022   нохд 19876/12 СРС, внохд 4219/20 СГС За разглеждане
РС-2022-115 24.03.2022 21.04.2022 гр.д. 38/15 РС Белоградчик Изпратена в МП
РС-2022-116 24.03.2022 26.05.2022 /ДП 15091/15 7 РПУ-СДВР, пр. 37982/13 СРП Изпратена в МП
РС-2022-117 24.03.2022   гд 15873/17 СГС, вгд 4060/20 САС За разглеждане
РС-2022-118 24.03.2022 04.04.2022 жалба изх. рег. 593/15.02.22 г. на ОЗ Плевен Изпратена в МП
РС-2022-119 24.03.2022 25.05.2022 нчхд 19472/19 СРС, внчхд 59/22 СГС Изпратена в МП
РС-2022-120 25.03.2022   нд 11757/21 СРС НО За разглеждане
РС-2022-121 28.03.2022 08.06.2022 НЧХД 19434/17 СРС; ВНЧД 5467/18 Изпратена в МП
РС-2022-122 29.03.2022 20.05.2022 гр.д. 50938/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-123 29.03.2022   нохд 1669/15 СНС, нд 899/21 ВКС/ДП 1331/12 За разглеждане
РС-2022-124 29.03.2022   гд 9383/21 СГС 2 и гд 4161/21 СГС ЧЖ За разглеждане
РС-2022-125 29.03.2022   гд 9383/21 СГС 2 и гд 4161/21 СГС ЧЖ За отстраняване на нередовности
РС-2022-126 29.03.2022   гд 9383/21 СГС 2 и гд 4161/21 СГС ЧЖ За отстраняване на нередовности
РС-2022-127 30.03.2022 19.05.2022 ад 2716/20 Адм. съд Варна, ад 693/21 3 чл, ад Изпратена в МП
РС-2022-128 30.03.2022 17.05.2022 гд 11753/16 СРС, вгд 8602/20 СГС Изпратена в МП
РС-2022-129 31.03.2022 14.06.2022 адм.д. 1158/21 Адм. съд Варна За разглеждане
РС-2022-130 01.04.2022   ад 75/20 Адм. съд Русе, д. С-42/21 ВАС За разглеждане
РС-2022-131 01.04.2022   /ДП 6002/17  За разглеждане
РС-2022-132 04.04.2022   тд 1474/17 СГС, втд 2091/18 САС За разглеждане
РС-2022-133 05.04.2022 31.05.2022 нчхд 21453/18 СРС, внчхд 3142/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-134 05.04.2022   ад 713/21 Адм. съд Варна и ВАС За разглеждане
РС-2022-135 05.04.2022 15.06.2022 гд 4753/17 СГС, вгд 1417/21 САС Изпратена в МП
РС-2022-136 05.04.2022 18.05.2022 гд 11370/14 СРС, вгд 4473/21 СГС Изпратена в МП
РС-2022-137 06.04.2022   /ДП ЗМ-80/11 РПУ Елена, пр. ТОЕ-00150/11 РП В. За разглеждане
РС-2022-138 06.04.2022 14.06.2022 гд 7550/15 СГС, вгд 2601/17 САС Изпратена в МП
РС-2022-139 08.04.2022 18.05.2022 чгд 51673/19 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2022-140 11.04.2022   /ДП 1266/00 1 РПУ-СДВР, пр. 8065/00 СРП За разглеждане
РС-2022-141 12.04.2022 10.06.2022 НОХД 19981/13 г. СРС Изпратена в МП
РС-2022-142 12.04.2022   гр.д. 56901/19 г. СРС; в.гр.д. 7150/21 г. СГС За разглеждане
РС-2022-143 12.04.2022   НОХД 8631/18 СРС, ДП 230 ЗМК-165/16 За разглеждане
РС-2022-144 14.04.2022   адм.д. 205/21 Адм. съд Варна; адм.д. 8459/21 За разглеждане
РС-2022-145 14.04.2022   гд 50054/14, 79302/17, 68373/19 162 За разглеждане
РС-2022-146 15.04.2022   нохд 369/15 ОС Перник,внохд 800/16, 430/18 За разглеждане
РС-2022-147 18.04.2022   /ДП 460/05, сл.д. 739/01 г. на ОСлС В. Търново За разглеждане
РС-2022-148 19.04.2022   НОХД 370/17 г. на РС Дупница; ВНОХД 380/21 г. За разглеждане
РС-2022-149 20.04.2022   гд 73284/17 СРС За разглеждане
РС-2022-150 20.04.2022   /ДП 565/10 СДВР, пр. 10601/10 СГП За разглеждане
РС-2022-151 21.04.2022   /пр.пр. 1524/04 на ОП Плевен За разглеждане
РС-2022-152 26.04.2022   НОХД 4183/18 СРС; ВНОХД 4493/20 За разглеждане
РС-2022-153 27.04.2022 15.06.2022 гр.д. 19734/16 СРС Изпратена в МП
РС-2022-154 27.04.2022 03.06.2022 гр.д. 78/21 РС Козлодуй, гр.д. 3961/21 на ВКС Изпратена в МП
РС-2022-155 27.04.2022   гр.д. 79/09 РС Самоков, гр.д. 622/19 СОС, гр.д. За разглеждане
РС-2022-156 28.04.2022   гд 49541/21 СРС и 986/11. 02.22/ За разглеждане
РС-2022-157 29.04.2022   гд 4141/17 СГС и ВКС за опр. от 19.10.21/ За отстраняване на нередовности
РС-2022-158 29.04.2022   ад 4089/20 и 4184/18 АССГ, ад 4346/21 и За разглеждане
РС-2022-159 29.04.2022 03.06.2022 гд 447/20 РС Козлодуй, опр. 135/22 по гд Изпратена в МП
РС-2022-160 03.05.2022   нохд 3079/17 СГС, внох 711/20 САС За разглеждане
РС-2022-161 03.05.2022   нохд 3079/17 СГС, внох 711/20 САС За разглеждане
РС-2022-162 03.05.2022   нохд 3079/17 СГС, внох 711/20 САС За разглеждане
РС-2022-163 03.05.2022   нохд 3079/17 СГС, внох 711/20 САС За разглеждане
РС-2022-164 03.05.2022 13.06.2022 нохд 11177/15 СРС и нохд 4102/22 СРС Изпратена в МП
РС-2022-165 03.05.2022   ад 6835/21 АССГ във вр. с ад 8399/18 АССГ/ За разглеждане
РС-2022-166 03.05.2022   гд 79075/15 СРС, вгд 9528/17 СГС За разглеждане
РС-2022-167 03.05.2022   гд 79075/15 СРС, вгд 9528/17 СГС За разглеждане
РС-2022-168 04.05.2022   гд 4639/08 СРС За разглеждане
РС-2022-169 04.05.2022   /ДП 648/10 ОДМВР Бургас, пр. 2336/14 РП За разглеждане
РС-2022-170 04.05.2022   чгд 9282/17 и гд 84334/17 СРС, вгд 13121/19 За разглеждане
РС-2022-171 04.05.2022   гд 37040/16 СРС, вгд 6781/20 СГС За разглеждане
РС-2022-172 04.05.2022   /ДП 209/14 6 РПУ Пловдив, пр. 3861/14 РП За разглеждане
РС-2022-173 04.05.2022   гд 17166/16 СРС За разглеждане
РС-2022-174 05.05.2022   гд 60553/18 СРС 82, вгд 1004/21 СГС За разглеждане
РС-2022-175 09.05.2022   гд 59470/17 СРС За разглеждане
РС-2022-176 09.05.2022 13.06.2022 гр.д. 80808/18 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2022-177 09.05.2022   гд 782/20 РС Козлодуй, гд 2643/21 ВКС За разглеждане
РС-2022-178 09.05.2022   ад 6792/21 и кад 1261/22 АССГ/ За разглеждане
РС-2022-179 09.05.2022   ч.гр.д. 62833/16 СРС гр.д. 17966/17 СРС За разглеждане
РС-2022-180 10.05.2022   гд 17139/14 СГС, ВКС във вр. с гд 26130/14 СРС За разглеждане
РС-2022-181 10.05.2022   гр.д. 14118/20 СРС, в.гр. д. 1250/21 СГС За разглеждане
РС-2022-182 10.05.2022   НЧХД 19434/17 СРС, ВНЧД 5467/18 За разглеждане
РС-2022-183 10.05.2022   ч.гр.д. 32206/16 СР; в.гр.д. 9728/19 СГС За разглеждане
РС-2022-184 11.05.2022 14.06.2022 НАХД 14725/19 СРС, НО, адм.д. 12007/21 Изпратена в МП
РС-2022-185 12.05.2022   НЧХД 22540/16 СРС; ВНЧХД 338/21 СГС За разглеждане
РС-2022-186 13.05.2022   гд 49000/12 и чгд 14022/12 За разглеждане
РС-2022-187 16.05.2022   гд 1371/17 РС Мездра/ За разглеждане
РС-2022-188 16.05.2022   гд 4721/14 РС Русе, вгд 476/19 и 592/17 ОС Русе За разглеждане
РС-2022-189 16.05.2022 13.06.2022 гд 8875/17 СРС Изпратена в МП
РС-2022-190 16.05.2022   НОХД 1315/19 г. на РС Дупница, нд 1013/21 ВКС За разглеждане
РС-2022-191 17.05.2022   гд 87606/17 СРС, вгд 7204/19 СГС За разглеждане
РС-2022-192 17.05.2022   чгд 552/21 РС В. Търново За разглеждане
РС-2022-193 17.05.2022   чгд 552/21 РС В. Търново За разглеждане
РС-2022-194 17.05.2022   гр.д. 2266/11 г. РС Разлог; в.гр.д. 30/21 ОС За разглеждане
РС-2022-195 17.05.2022   гр.д. 2266/11 г. РС Разлог; в.гр.д. 30/21 ОС За разглеждане
РС-2022-196 17.05.2022   гр.д. 2266/11 г. РС Разлог; в.гр.д. 30/21 ОС За разглеждане
РС-2022-197 18.05.2022   гр.д. 488/13 СГС; гр.д. 47039/12 СРС За разглеждане
РС-2022-198 18.05.2022   гр.д. 488/13 СГС; гр.д. 47039/12 СРС За разглеждане
РС-2022-199 18.05.2022 14.06.2022 гд 67942/16 СРС, вгд 7425/19 СГС Изпратена в МП
РС-2022-200 19.05.2022   тд 12/22 ОС В. Търново За разглеждане
РС-2022-201 19.05.2022   тд 12/22 ОС В. Търново За разглеждане
РС-2022-202 20.05.2022   нохд 11279/21 СРС, внохд 5948/22 За разглеждане
РС-2022-203 20.05.2022   гр.д. 5916/06 г. СРС; реш. 60844/29.11.21 За разглеждане
РС-2022-204 23.05.2022   гд 52806/17 СРС За разглеждане
РС-2022-205 23.05.2022   гд 52806/17 СРС За разглеждане
РС-2022-206 23.05.2022   гд 52806/17 СРС За разглеждане
РС-2022-207 23.05.2022   гр.д. 30146/18 СРС За разглеждане
РС-2022-208 23.05.2022   нохд 595/19 СРС, внохд 3156/21 СГС За разглеждане
РС-2022-209 25.05.2022   нохд 872/20 РС Казанлък, внохд 1057/21 ОС С. За разглеждане
РС-2022-210 25.05.2022   гд 4891/15 СРС За разглеждане
РС-2022-211 25.05.2022   гд 628/19 ОС Варна, РС Варна За разглеждане
РС-2022-212 26.05.2022   нохд 560/12 РС Петрич, внохд 73/20 ОС За разглеждане
РС-2022-213 26.05.2022   гд 59480/20 СРС, вгд 15350/21 СГС За разглеждане
РС-2022-214 27.05.2022   ад 5198/19 АССГ, чад 12172/19 и ад За разглеждане
РС-2022-215 27.05.2022   гд 38399/16 СРС, вгд 2577/21 СГС За разглеждане
РС-2022-216 27.05.2022   /ДП 2176/05 6 РПУ-СДВР, пр. 33966/05 СРП За разглеждане
РС-2022-217 27.05.2022   гд 38081/15 СРС, вгд 267/18 СГС, чгд За отстраняване на нередовности
РС-2022-218 30.05.2022   нох 159/14 РС Дупница, внох 219/19 и 258/20 За разглеждане
РС-2022-219 30.05.2022   нчхд 19433/17 СРС, внчхд 4660/21 За разглеждане
РС-2022-220 30.05.2022   гд 40564/15 СРС, вгрд 8542/21 СГС За разглеждане
РС-2022-221 31.05.2022   /ДП 580/15 4 РПУ-СДВР, пр. 35308/14 СРП За разглеждане
РС-2022-222 31.05.2022   гр.д. 25741/18 СРС; в.гр. д. 8877/20 СГС За разглеждане
РС-2022-223 31.05.2022   гр.д. 25741/18 СРС; в.гр. д. 8877/20 СГС За разглеждане
РС-2022-224 02.06.2022   гр.д. 488/13 СГС; гр.д. 47039/12 СРС За разглеждане
РС-2022-225 02.06.2022   гд 18240/19 РС Варна, ОС Варна и ВКС За отстраняване на нередовности
РС-2022-226 02.06.2022   адм.д. 242/19 Адм.съд Варна; к.адм.д. 257/21 За разглеждане
РС-2022-227 02.06.2022   НАХД 1551/21 РС Варна; КЧАНД 936/22 Адм. съд За разглеждане
РС-2022-228 02.06.2022   ад 382/21 Адм. съд Варна, ад 7762/21 ВАС/ За разглеждане
РС-2022-229 03.06.2022   ад 1863/21 Адм. съд Варна и ад 1772/22 ВАС/ За разглеждане
РС-2022-230 03.06.2022   гр.д. 1731/21 ОС Варна; гр.д. 3/22 АС Варна/ За разглеждане
РС-2022-231 03.06.2022   гд 89/21 РС Дулово препрат. на РС Силистра За разглеждане
РС-2022-232 06.06.2022   гд 11929/16 РС Варна, чгд 2748/21 ОС За разглеждане
РС-2022-233 06.06.2022   гд 10923/04 СРС, вгд 1741/05 За разглеждане
РС-2022-234 06.06.2022   гд 10923/04 СРС, вгд 1741/05 За разглеждане
РС-2022-235 07.06.2022   гд 60953/14 СРС, вгд 12932/16 СГС За отстраняване на нередовности
РС-2022-236 07.06.2022   гр.д. 61526/12 СРС; в.гр. д. 9381/20 СГС За разглеждане
РС-2022-237 08.06.2022   тд 89/15 ОС Плевен, вгд 56/16 АС В. За разглеждане
РС-2022-238 09.06.2022   гр.д. 9543/18 СГС За отстраняване на нередовности
РС-2022-239 09.06.2022   гд 15186/18 СГС и САС отстраняване на нередовности
РС-2022-240 09.06.2022   нох 505/17 ОС Русе, внох 289/19 и 396/20 АС В. За разглеждане
РС-2022-241 10.06.2022   гд 75805/17 СРС, кгд 4822/21 ВКС За разглеждане
РС-2022-242 13.06.2022   ад 173/17 АССГ, ад 5731/18 За разглеждане
РС-2022-243 13.06.2022   ад 54/16, 302/16, 564/18 и 1086/20 Адм.съд За разглеждане
РС-2022-244 14.06.2022   гд 68504/17 СРС За разглеждане
РС-2022-245 14.06.2022   гд 83343/17 СРС, вгд 2812/21 СГС 2-Д За разглеждане
РС-2022-246 14.06.2022   нчхд 446/16 РС Дупница, внчхд 593/21ОС За разглеждане
РС-2022-247 15.06.2022   ад 305/22 Адм. съд Варна, ад 2403/22 ВАС За разглеждане