2022 2021 2020 2019

 

Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ - 2023 г.

 

№ на заявлението Дата на постъпване на заявлението Дата на приключване на преписката Дело № /
ДП №
Статус на преписката
РС-2023-1 03.01.2023 07.03.2023 гр.д. 14987/17 СРС Изпратена в МП
РС-2023-2 03.01.2023   /ПП 14495/14 РП Варна, сл.д. 165/16 ОП Варна За разглеждане
РС-2023-3 03.01.2023   гд 66426/19 СРС, чгд 12293/22 СГС За разглеждане
РС-2023-4 03.01.2023   гд 90034/17 СРС, вгд 13833/21 СГС За разглеждане
РС-2023-5 04.01.2023   нохд 4248/21 на СГС/ДП 1213/17 7 РПУ- За разглеждане
РС-2023-6 04.01.2023   гд 2290/13 РС Варна, вгд 2124/15, 1202/19, За разглеждане
РС-2023-7 04.01.2023   гд 2290/13 РС Варна, вгд 2124/15, 1202/19, За разглеждане
РС-2023-8 05.01.2023   нд 110/15 ОС Благоевград/ За разглеждане
РС-2023-9 05.01.2023 27.02.2023 гд 1322/19 РС Самоков, вгд 187/22 СОС Изпратена в МП
РС-2023-10 06.01.2023   нохд 1445/11, 473/14 ОС Пловдив, внох За разглеждане
РС-2023-11 06.01.2023 07.03.2023 гр.д. 15843/17 СРС, в.гр. д. 6708/18 СГС, Изпратена в МП
РС-2023-12 06.01.2023   НОХД 439/13 ОС Ловеч, ВНОХД 42/16 АС Велико За разглеждане
РС-2023-13 09.01.2023   гд 47837/19 СРС, вгд 12647/21 СГС За разглеждане
РС-2023-14 09.01.2023   гр.д. 4250/96 г. на РС Пловдив, в. гр.д. 853/08 ОС За разглеждане
РС-2023-15 10.01.2023   гд 191/18 РС Ихтиман, вгд 305/20 СОС, опр. За разглеждане
РС-2023-16 10.01.2023   /ДП ЗМ 10162/94 РУ-СДВР; пр.пр. 10162/95 СРП Изпратена в МП
РС-2023-17 11.01.2023   нчхд 2835/22 и 5137/22 РС Варна За разглеждане
РС-2023-18 11.01.2023   НЧД 18110/21 СРС; ВНЧД 1185/22 СГС За разглеждане
РС-2023-19 12.01.2023 27.02.2023 гр.д. 30473/21 СРС Изпратена в МП
РС-2023-20 17.01.2023   гд 28472/17 СРС, реш. 608/25.07.22 За разглеждане
РС-2023-21 18.01.2023   гд 35938/12 СРС, вгд 10678/21 За разглеждане
РС-2023-22 19.01.2023 27.02.2023 гд 9623/21 СГС, чгд 2051/22 САС Изпратена в МП
РС-2023-23 19.01.2023   гд 356/18 РС Нова Загора, опр. 829/29.10.19 За разглеждане
РС-2023-24 19.01.2023   /ДП 275 ЗМ-293/20 на РУ МВР Исперих, пр.пр. За разглеждане
РС-2023-25 19.01.2023   тд 5720/14 СГС, САС и ВКС За разглеждане
РС-2023-26 23.01.2023   гд 17651/18 СРС, вгд 7618/21 СГС За разглеждане
РС-2023-27 23.01.2023   нчхд 2836/22 РС Варна/ДП 2026/19 1 РПУ За разглеждане
РС-2023-28 24.01.2023   НОХД 65/22 г. на ОС Ловеч/ДП 32/19 на РУ За разглеждане
РС-2023-29 25.01.2023   гд 10872/19 и 51886/17 СРС За разглеждане
РС-2023-30 25.01.2023 16.02.2023 гр.д. 56971/09 на СРС Изпратена в МП
РС-2023-31 25.01.2023 16.02.2023 гр.д. 56971/09 на СРС Изпратена в МП
РС-2023-32 27.01.2023   /ДП 1432/20 2 РПУ Варна, пр. 7556/20 РП Варна За разглеждане
РС-2023-33 27.01.2023   гд 19639/18 СРС, вгд 1956/21 СГС За разглеждане
РС-2023-34 31.01.2023   гр.д. 41110/16 г. на СРС, гр.д. 32362/18 г. За разглеждане
РС-2023-35 01.02.2023   гр.д. 16323/20 г. на РС Пловдив За разглеждане
РС-2023-36 01.02.2023   /ДП 25/21 ТД "Митница София", пр. За разглеждане
РС-2023-37 01.02.2023   гр.д. 12201/22 г. на СРС За разглеждане
РС-2023-38 01.02.2023   НОХД 12407/22 г. на СРС/пр. пр. 17022/14 г. За разглеждане
РС-2023-39 02.02.2023   /пр. 9974/19 РП Варна и ДП 65/21 ОСО при ОП За отстраняване на нередовности
РС-2023-40 02.02.2023 07.03.2023 ад 276/21 Адм. съд Ловеч Изпратена в МП
РС-2023-41 03.02.2023   чгд 81195/17 и гд 3952/18 СРС, вгд 877/19 За разглеждане
РС-2023-42 06.02.2023   гд 38803/16 и 54803/19 СРС, реш. 220/11 За разглеждане
РС-2023-43 06.02.2023   НОХД 820/17 г. на ОС Варна, КНД 9/22 на За разглеждане
РС-2023-44 06.02.2023   гд 1279/18 РС В. Търново, опр. от 03.10.22 ВКС За разглеждане
РС-2023-45 06.02.2023   /ДП 5280/14 г. на СДВР, пр.пр. 30883/14 г. на За разглеждане
РС-2023-46 06.02.2023   в.гр.д. 1940/17 г. на СГС За разглеждане
РС-2023-47 06.02.2023   НЧХД 182/16 на РС Самоков За разглеждане
РС-2023-48 07.02.2023   гд 30984/14 СРС и СГС За разглеждане
РС-2023-49 07.02.2023 27.02.2023 ч.гр.д. 7653/21 г. СГС, ЧЖ Изпратена в МП
РС-2023-50 08.02.2023   НОХД 15/07 на СРС; ВНОХД 1404/20 г. на За разглеждане
РС-2023-51 09.02.2023   гд 19331/18 РС Пловдив 4 бр., вгд 2004/22 ОС За отстраняване на нередовности
РС-2023-52 09.02.2023   гр.д. 70035/19 СРС, в.гр. д. 12704/20 СГС За разглеждане
РС-2023-53 09.02.2023   гр.д. 19596/12 г. на СРС, в. гр.д. 6964/20 г. За разглеждане
РС-2023-54 10.02.2023   НОХД 820/17 г. на ОС Варна, КНД 9/22 на За разглеждане
РС-2023-55 13.02.2023   гд 64945/20 СРС За разглеждане
РС-2023-56 13.02.2023   гр.д. 37156/21 г. на СРС За разглеждане
РС-2023-57 13.02.2023   гд 14385/21 СРС За разглеждане
РС-2023-58 13.02.2023   нохд 760/17 и 45/21 ОС Пазарджик/пр. За разглеждане
РС-2023-59 14.02.2023   нд 8700/18 СРС За разглеждане
РС-2023-60 14.02.2023   нд 8700/18 СРС За разглеждане
РС-2023-61 14.02.2023   нд 8700/18 СРС За разглеждане
РС-2023-62 14.02.2023   НЧХД 7064/18 на СРС За разглеждане
РС-2023-63 14.02.2023   НЧХД 7061/18 на СРС, ВНЧХД 3874/22 За разглеждане
РС-2023-64 14.02.2023   нчд 5481/17 и нохд 4452/19 За разглеждане
РС-2023-65 14.02.2023   гр.д. 516/21 г. на РС Кърджали За разглеждане
РС-2023-66 14.02.2023   ад 7172/21 АССГ, ад 6940/22 ВАС За разглеждане
РС-2023-67 15.02.2023   НАХД 15318/21 и НАХД 10094/19 За разглеждане
РС-2023-68 16.02.2023   гд 11273/19 СРС; вгд 4258/21 СГС За разглеждане
РС-2023-69 17.02.2023   гд 13312/17 СГС, чгд 2199/21 САС, чгд За разглеждане
РС-2023-70 21.02.2023   гр.д. 27732/19 СРС; в.гр. д. 4131/21 г. СГС За разглеждане
РС-2023-71 21.02.2023   гр.д. 1326/19 г. на РС Нова Загора; в.гр.д. За разглеждане
РС-2023-72 22.02.2023   гр.д. 54722/17 на СРС; в.гр.д. 9755/20 на СГС За разглеждане
РС-2023-73 23.02.2023   гд 46345/18 СРС, вгд 12587/19 СГС За разглеждане
РС-2023-74 23.02.2023   гд 12388/09 СГС, вгд 4551/19 САС За разглеждане
РС-2023-75 27.02.2023   гр.д. 60322/12 на СРС За разглеждане
РС-2023-76 27.02.2023   гр.д. 78265/18 на СРС; в.гр. д. 3345/22 г. За разглеждане
РС-2023-77 27.02.2023   гд 75614/18 СРС За разглеждане
РС-2023-78 28.02.2023   гд 23521/19 СРС, вгд 8103/21 СГС За разглеждане
РС-2023-79 01.03.2023   гд 408/17 СРС, вгд 14221/19 СГС За разглеждане
РС-2023-80 02.03.2023   гд 74861/19 СРС, вгд 11854/20 СГС За разглеждане
РС-2023-81 02.03.2023   НОХД 1424/08 РС Петрич, НОХД 2249/08 РС За разглеждане
РС-2023-82 02.03.2023   гд 143/20 преобр. в гд 25/22 РС Тервел За отстраняване на нередовности
РС-2023-83 06.03.2023   ч.гр.д. 6461/18 СРС, в.гр. д. 12861/20 СГС За разглеждане
РС-2023-84 07.03.2023   ад 153/22 Адм. съд Ловеч За разглеждане
РС-2023-85 07.03.2023   гр.д. 11537/11 г. на СГС За разглеждане
РС-2023-86 08.03.2023   28997/17 г., СРС За разглеждане
РС-2023-87 09.03.2023   чгд 63422/16 и гд 77962/17 СРС, вгд За разглеждане
РС-2023-88 09.03.2023   НАХД 7836/21 г. на СРС За разглеждане
РС-2023-89 10.03.2023   гр.д. 11202/14 СРС, в.гр. д. 5014/17 СГС За разглеждане
РС-2023-90 13.03.2023   гд 56964/18 СРС, дело или реш. 779/17 За разглеждане
РС-2023-91 13.03.2023   гд 15357/20 СРС, вгд 14232/21 СГС За разглеждане
РС-2023-92 13.03.2023   ч.тъжба вх. 85462/12.12.22 г. с/у ЧСИ За разглеждане
РС-2023-93 14.03.2023   гр.д. 58008/10 г. на СРС, в. гр.д. 3890/21 г. За разглеждане
РС-2023-94 14.03.2023   адм.д. 1167/21 г. АССГ, адм.д. 8239/22 г. За разглеждане
РС-2023-95 14.03.2023   чгд 54997/16 и гд 54121/17 СРС и СГС За разглеждане
РС-2023-96 14.03.2023   адм.д. 16/01 г. СГС, гр. д. 6857/01 СРС За разглеждане
РС-2023-97 14.03.2023   гд 46657/12 на СРС За разглеждане
РС-2023-98 14.03.2023   гд 5617/13 СРС, вгд 10073/17 СГС За разглеждане