2022 2021 2020 2019

 

Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ - 2023 г.

 

№ на заявлението Дата на постъпване на заявлението Дата на приключване на преписката Дело № /
ДП №
Статус на преписката
РС-2023-1 03.01.2023 07.03.2023 гр.д. 14987/17 СРС Изпратена в МП
РС-2023-2 03.01.2023 23.03.2023 /ПП 14495/14 РП Варна, сл.д. 165/16 ОП Варна Изпратена в МП
РС-2023-3 03.01.2023 21.04.2023 гд 66426/19 СРС, чгд 12293/22 СГС Изпратена в МП
РС-2023-4 03.01.2023 12.04.2023 гд 90034/17 СРС, вгд 13833/21 СГС Изпратена в МП
РС-2023-5 04.01.2023 06.04.2023 нохд 4248/21 на СГС/ДП 1213/17 7 РПУ- Изпратена в МП
РС-2023-6 04.01.2023 11.04.2023 гд 2290/13 РС Варна, вгд 2124/15, 1202/19, Изпратена в МП
РС-2023-7 04.01.2023 11.04.2023 гд 2290/13 РС Варна, вгд 2124/15, 1202/19, Изпратена в МП
РС-2023-8 05.01.2023 19.04.2023 нд 110/15 ОС Благоевград/ Изпратена в МП
РС-2023-9 05.01.2023 27.02.2023 гд 1322/19 РС Самоков, вгд 187/22 СОС Изпратена в МП
РС-2023-10 06.01.2023 18.05.2023 нохд 1445/11, 473/14 ОС Пловдив, внох Изпратена в МП
РС-2023-11 06.01.2023 07.03.2023 гр.д. 15843/17 СРС, в.гр. д. 6708/18 СГС, Изпратена в МП
РС-2023-12 06.01.2023 26.04.2023 НОХД 439/13 ОС Ловеч, ВНОХД 42/16 АС Велико Изпратена в МП
РС-2023-13 09.01.2023 11.04.2023 гд 47837/19 СРС, вгд 12647/21 СГС Изпратена в МП
РС-2023-14 09.01.2023 06.04.2023 гр.д. 4250/96 г. на РС Пловдив, в. гр.д. 853/08 ОС Изпратена в МП
РС-2023-15 10.01.2023 24.03.2023 гд 191/18 РС Ихтиман, вгд 305/20 СОС, опр. Изпратена в МП
РС-2023-16 10.01.2023   /ДП ЗМ 10162/94 РУ-СДВР; пр.пр. 10162/95 СРП Изпратена в МП
РС-2023-17 11.01.2023 05.04.2023 нчхд 2835/22 и 5137/22 РС Варна Изпратена в МП
РС-2023-18 11.01.2023 26.04.2023 НЧД 18110/21 СРС; ВНЧД 1185/22 СГС Изпратена в МП
РС-2023-19 12.01.2023 27.02.2023 гр.д. 30473/21 СРС Изпратена в МП
РС-2023-20 17.01.2023 20.03.2023 гд 28472/17 СРС, реш. 608/25.07.22 Изпратена в МП
РС-2023-21 18.01.2023 21.03.2023 гд 35938/12 СРС, вгд 10678/21 Изпратена в МП
РС-2023-22 19.01.2023 27.02.2023 гд 9623/21 СГС, чгд 2051/22 САС Изпратена в МП
РС-2023-23 19.01.2023 06.04.2023 гд 356/18 РС Нова Загора, опр. 829/29.10.19 Изпратена в МП
РС-2023-24 19.01.2023 04.05.2023 /ДП 275 ЗМ-293/20 на РУ МВР Исперих, пр.пр. Изпратена в МП
РС-2023-25 19.01.2023 21.04.2023 тд 5720/14 СГС, САС и ВКС Изпратена в МП
РС-2023-26 23.01.2023 03.05.2023 гд 17651/18 СРС, вгд 7618/21 СГС Изпратена в МП
РС-2023-27 23.01.2023 06.04.2023 нчхд 2836/22 РС Варна/ДП 2026/19 1 РПУ Изпратена в МП
РС-2023-28 24.01.2023 05.05.2023 НОХД 65/22 г. на ОС Ловеч/ДП 32/19 на РУ Изпратена в МП
РС-2023-29 25.01.2023 06.04.2023 гд 10872/19 и 51886/17 СРС Изпратена в МП
РС-2023-30 25.01.2023 16.02.2023 гр.д. 56971/09 на СРС Изпратена в МП
РС-2023-31 25.01.2023 16.02.2023 гр.д. 56971/09 на СРС Изпратена в МП
РС-2023-32 27.01.2023 10.04.2023 /ДП 1432/20 2 РПУ Варна, пр. 7556/20 РП Варна Изпратена в МП
РС-2023-33 27.01.2023 20.04.2023 гд 19639/18 СРС, вгд 1956/21 СГС Изпратена в МП
РС-2023-34 31.01.2023 06.04.2023 гр.д. 41110/16 г. на СРС, гр.д. 32362/18 г. Изпратена в МП
РС-2023-35 01.02.2023 24.03.2023 гр.д. 16323/20 г. на РС Пловдив Изпратена в МП
РС-2023-36 01.02.2023 19.05.2023 /ДП 25/21 ТД "Митница София", пр. Изпратена в МП
РС-2023-37 01.02.2023 03.05.2023 гр.д. 12201/22 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2023-38 01.02.2023 18.05.2023 НОХД 12407/22 г. на СРС/пр. пр. 17022/14 г. Изпратена в МП
РС-2023-39 02.02.2023 28.04.2023 /пр. 9974/19 РП Варна и ДП 65/21 ОСО при ОП Изпратена в МП
РС-2023-40 02.02.2023 07.03.2023 ад 276/21 Адм. съд Ловеч Изпратена в МП
РС-2023-41 03.02.2023 28.04.2023 чгд 81195/17 и гд 3952/18 СРС, вгд 877/19 Изпратена в МП
РС-2023-42 06.02.2023 11.04.2023 гд 38803/16 и 54803/19 СРС, реш. 220/11 Изпратена в МП
РС-2023-43 06.02.2023 02.06.2023 НОХД 820/17 г. на ОС Варна, КНД 9/22 на Изпратена в МП
РС-2023-44 06.02.2023 10.05.2023 гд 1279/18 РС В. Търново, опр. от 03.10.22 ВКС Изпратена в МП
РС-2023-45 06.02.2023 06.06.2023 /ДП 5280/14 г. на СДВР, пр.пр. 30883/14 г. на Изпратена в МП
РС-2023-46 06.02.2023 17.05.2023 в.гр.д. 1940/17 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2023-47 06.02.2023 18.05.2023 НЧХД 182/16 на РС Самоков Изпратена в МП
РС-2023-48 07.02.2023 21.04.2023 гд 30984/14 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2023-49 07.02.2023 27.02.2023 ч.гр.д. 7653/21 г. СГС, ЧЖ Изпратена в МП
РС-2023-50 08.02.2023 07.06.2023 НОХД 15/07 на СРС; ВНОХД 1404/20 г. на Изпратена в МП
РС-2023-51 09.02.2023 19.05.2023 гд 19331/18 РС Пловдив 4 бр., вгд 2004/22 ОС Изпратена в МП
РС-2023-52 09.02.2023 03.05.2023 гр.д. 70035/19 СРС, в.гр. д. 12704/20 СГС Изпратена в МП
РС-2023-53 09.02.2023 24.03.2023 гр.д. 19596/12 г. на СРС, в. гр.д. 6964/20 г. Изпратена в МП
РС-2023-54 10.02.2023 02.06.2023 НОХД 820/17 г. на ОС Варна, КНД 9/22 на Изпратена в МП
РС-2023-55 13.02.2023 09.05.2023 гд 64945/20 СРС Изпратена в МП
РС-2023-56 13.02.2023 17.05.2023 гр.д. 37156/21 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2023-57 13.02.2023 02.06.2023 гд 14385/21 СРС Изпратена в МП
РС-2023-58 13.02.2023 19.05.2023 нохд 760/17 и 45/21 ОС Пазарджик/пр. Изпратена в МП
РС-2023-59 14.02.2023 12.06.2023 нд 8700/18 СРС Изпратена в МП
РС-2023-60 14.02.2023 12.06.2023 нд 8700/18 СРС Изпратена в МП
РС-2023-61 14.02.2023 12.06.2023 нд 8700/18 СРС Изпратена в МП
РС-2023-62 14.02.2023 13.06.2023 НЧХД 7064/18 на СРС Изпратена в МП
РС-2023-63 14.02.2023 28.04.2023 НЧХД 7061/18 на СРС, ВНЧХД 3874/22 Изпратена в МП
РС-2023-64 14.02.2023 06.06.2023 нчд 5481/17 и нохд 4452/19 Изпратена в МП
РС-2023-65 14.02.2023 02.06.2023 гр.д. 516/21 г. на РС Кърджали Изпратена в МП
РС-2023-66 14.02.2023 17.03.2023 ад 7172/21 АССГ, ад 6940/22 ВАС Изпратена в МП
РС-2023-67 15.02.2023 12.06.2023 НАХД 15318/21 и НАХД 10094/19 Изпратена в МП
РС-2023-68 16.02.2023 11.04.2023 гд 11273/19 СРС; вгд 4258/21 СГС Изпратена в МП
РС-2023-69 17.02.2023 02.06.2023 гд 13312/17 СГС, чгд 2199/21 САС, чгд Изпратена в МП
РС-2023-70 21.02.2023 09.05.2023 гр.д. 27732/19 СРС; в.гр. д. 4131/21 г. СГС Изпратена в МП
РС-2023-71 21.02.2023 10.05.2023 гр.д. 1326/19 г. на РС Нова Загора; в.гр.д. Изпратена в МП
РС-2023-72 22.02.2023 24.03.2023 гр.д. 54722/17 на СРС; в.гр.д. 9755/20 на СГС Изпратена в МП
РС-2023-73 23.02.2023 17.05.2023 гд 46345/18 СРС, вгд 12587/19 СГС Изпратена в МП
РС-2023-74 23.02.2023 02.06.2023 гд 12388/09 СГС, вгд 4551/19 САС Изпратена в МП
РС-2023-75 27.02.2023 17.03.2023 гр.д. 60322/12 на СРС Изпратена в МП
РС-2023-76 27.02.2023 02.06.2023 гр.д. 78265/18 на СРС; в.гр. д. 3345/22 г. Изпратена в МП
РС-2023-77 27.02.2023 16.05.2023 гд 75614/18 СРС Изпратена в МП
РС-2023-78 28.02.2023 03.04.2023 гд 23521/19 СРС, вгд 8103/21 СГС Изпратена в МП
РС-2023-79 01.03.2023 07.06.2023 гд 408/17 СРС, вгд 14221/19 СГС Изпратена в МП
РС-2023-80 02.03.2023 15.06.2023 гд 74861/19 СРС, вгд 11854/20 СГС Изпратена в МП
РС-2023-81 02.03.2023 12.06.2023 НОХД 1424/08 РС Петрич, НОХД 2249/08 РС Изпратена в МП
РС-2023-82 02.03.2023 16.05.2023 гд 143/20 преобр. в гд 25/22 РС Тервел Изпратена в МП
РС-2023-83 06.03.2023 09.05.2023 ч.гр.д. 6461/18 СРС, в.гр. д. 12861/20 СГС Изпратена в МП
РС-2023-84 07.03.2023 12.06.2023 ад 153/22 Адм. съд Ловеч Изпратена в МП
РС-2023-85 07.03.2023 31.05.2023 гр.д. 11537/11 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2023-86 08.03.2023 13.06.2023 28997/17 г., СРС Изпратена в МП
РС-2023-87 09.03.2023 04.05.2023 чгд 63422/16 и гд 77962/17 СРС, вгд Изпратена в МП
РС-2023-88 09.03.2023 18.05.2023 НАХД 7836/21 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2023-89 10.03.2023 20.06.2023 гр.д. 11202/14 СРС, в.гр. д. 5014/17 СГС Изпратена в МП
РС-2023-90 13.03.2023 21.06.2023 гд 56964/18 СРС, дело или реш. 779/17 Изпратена в МП
РС-2023-91 13.03.2023 13.06.2023 гд 15357/20 СРС, вгд 14232/21 СГС Изпратена в МП
РС-2023-92 13.03.2023 07.07.2023 ч.тъжба вх. 85462/12.12.22 г. с/у ЧСИ Изпратена в МП
РС-2023-93 14.03.2023 26.06.2023 гр.д. 58008/10 г. на СРС, в. гр.д. 3890/21 г. Изпратена в МП
РС-2023-94 14.03.2023 10.04.2023 адм.д. 1167/21 г. АССГ, адм.д. 8239/22 г. Изпратена в МП
РС-2023-95 14.03.2023 16.06.2023 чгд 54997/16 и гд 54121/17 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2023-96 14.03.2023 15.06.2023 адм.д. 16/01 г. СГС, гр. д. 6857/01 СРС Изпратена в МП
РС-2023-97 14.03.2023 02.06.2023 гд 46657/12 на СРС Изпратена в МП
РС-2023-98 14.03.2023 30.06.2023 гд 5617/13 СРС, вгд 10073/17 СГС Изпратена в МП
РС-2023-99 15.03.2023 20.06.2023 ЧНД 33/20 РС Чепеларе, ЧНД 3/21 РС Изпратена в МП
РС-2023-100 15.03.2023 20.06.2023 ЧНД 33/20 РС Чепеларе, ЧНД 3/21 РС Изпратена в МП
РС-2023-101 16.03.2023 15.06.2023 НОХД 22578/16 СРС, НОХД 1784/14 Изпратена в МП
РС-2023-102 16.03.2023 21.04.2023 гр.д. 9572/17 СГС, ч.гр. д. 4894/18 САС, Изпратена в МП
РС-2023-103 16.03.2023 21.04.2023 гр.д. 9572/17 СГС, ч.гр. д. 4894/18 САС Изпратена в МП
РС-2023-104 16.03.2023 27.06.2023 ад 552/22 Адм. съд Варна, ад 7517/22 ВАС Изпратена в МП
РС-2023-105 17.03.2023 28.06.2023 гд 80956/15 СРС,реш. от 24.01.23 на СГС Изпратена в МП
РС-2023-106 20.03.2023 02.06.2023 гд 51706/17 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2023-107 20.03.2023 02.05.2023 гр.д. 32246/19 СРС Изпратена в МП
РС-2023-108 20.03.2023 21.04.2023 гд 33529/20 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2023-109 21.03.2023 16.06.2023 гд 59542/20 и чгд 34601/20 СРС, вгд Изпратена в МП
РС-2023-110 21.03.2023 16.06.2023 гд 59542/20 и чгд 34601/20 СРС, вгд Изпратена в МП
РС-2023-111 23.03.2023 02.06.2023 гд 37766/13 СРС, вгд 9212/20 СГС Изпратена в МП
РС-2023-112 24.03.2023 29.06.2023 гд 44393/19 СРС Изпратена в МП
РС-2023-113 24.03.2023 21.04.2023 гр.д. 519/18 РС Велинград Изпратена в МП
РС-2023-114 24.03.2023 07.07.2023 нчхд 3036/20 ОС Стара Загора Изпратена в МП
РС-2023-115 24.03.2023 26.06.2023 гд 27707/19 СРС, гд 1645/22 ВКС Изпратена в МП
РС-2023-116 24.03.2023 12.06.2023 нохд 14729/22 СРС Изпратена в МП
РС-2023-117 27.03.2023 07.07.2023 НОХД 29/22 на РС Генерал Тошево Изпратена в МП
РС-2023-118 27.03.2023 03.07.2023 НОХД 16527/19 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2023-119 28.03.2023 27.06.2023 ч.гр.д. 13525/14 СРС; гр.д. 34011/14 СРС Изпратена в МП
РС-2023-120 28.03.2023 02.06.2023 гр.д. 22864/21 г. СРС Изпратена в МП
РС-2023-121 29.03.2023 09.05.2023 чгд 18188/16 СРС Изпратена в МП
РС-2023-122 29.03.2023 12.07.2023 ад 284/22 Адм. съд Шумен Изпратена в МП
РС-2023-123 30.03.2023 19.05.2023 гр.д. 64118/17 г., СРС, в.гр. д. 16759/19, СГС Изпратена в МП
РС-2023-124 31.03.2023 19.05.2023 гр.д. 64118/17 г., СРС, в.гр. д. 16759/19, СГС Изпратена в МП
РС-2023-125 31.03.2023 11.05.2023 /ДП 21894/18 на СРП Изпратена в МП
РС-2023-126 31.03.2023 14.06.2023 /ДП 21896/18 на СРП Изпратена в МП
РС-2023-127 31.03.2023 16.06.2023 гр.д. 14933/15 г., СРС, в.гр. д. 10296/20 г. Изпратена в МП
РС-2023-128 31.03.2023 15.06.2023 гд 55127/17 СРС, вгд 13083/21 СГС Изпратена в МП
РС-2023-129 31.03.2023 05.07.2023 т.д. 325/18 СГС Изпратена в МП
РС-2023-130 03.04.2023   гр.д. 56971/09 на СРС За отстраняване на нередовности
РС-2023-131 03.04.2023 19.05.2023 гр.д. 56971/09 на СРС Изпратена в МП
РС-2023-132 03.04.2023 30.06.2023 гд 74620/18 СРС 157 и СГС Изпратена в МП
РС-2023-133 04.04.2023 27.06.2023 гд 70202/18 СРС, вгд 3749/20 СГС Изпратена в МП
РС-2023-134 05.04.2023 02.06.2023 гр.д. 2266/11 г. РС Разлог; в.гр.д. 30/21 ОС Изпратена в МП
РС-2023-135 05.04.2023 02.06.2023 гр.д. 2266/11 г. РС Разлог; в.гр.д. 30/21 ОС Изпратена в МП
РС-2023-136 05.04.2023 20.06.2023 /ДП 5006/20 РПУ Сливница, пр. 153/20 РП Изпратена в МП
РС-2023-137 06.04.2023 28.06.2023 чгд 54226/17  и гд 79202/17 СРС Изпратена в МП
РС-2023-138 06.04.2023 28.06.2023 гд 59580/16 СРС Изпратена в МП
РС-2023-139 07.04.2023 10.07.2023 нохд 639/19, ох 457/18, 23/19, 430/19 ОС Изпратена в МП
РС-2023-140 07.04.2023 12.07.2023 гд 1871/17 г. на СГС, в.гр. д. 322/21 САС Изпратена в МП
РС-2023-141 10.04.2023 24.07.2023 /ДП 642/17 РПУ Велинград, пр. 1831/17 РП Изпратена в МП
РС-2023-142 10.04.2023 07.08.2023 /сл.д. 3623/92, ДП 3623/92, пр. пр. 1106/93 г. Изпратена в МП
РС-2023-143 10.04.2023 03.08.2023 нчхд 106/20 и внчхд 31/21 СОС Изпратена в МП
РС-2023-144 10.04.2023 30.06.2023 гр.д. 65967/19 г. СРС Изпратена в МП
РС-2023-145 10.04.2023 24.07.2023 НОХД 15/07 и 15912/06 на СРС, ВНОХД Изпратена в МП
РС-2023-146 10.04.2023 10.07.2023 нохд 10632/10 СРС, внохд 4105/20 СГС Изпратена в МП
РС-2023-147 11.04.2023 15.06.2023 гр.д. 77982/17 г. на СРС, в. гр.д. 1974/21 г. Изпратена в МП
РС-2023-148 11.04.2023 15.06.2023 гр.д. 77982/17 г. на СРС, в. гр.д. 1974/21 г. Изпратена в МП
РС-2023-149 11.04.2023 07.07.2023 НОХД 2328/16 г. СГС Изпратена в МП
РС-2023-150 18.04.2023 10.05.2023 гд 792/21 или 192/21 РС Несебър, вгд Изпратена в МП
РС-2023-151 19.04.2023 07.08.2023 /сл.д. 3623/92, ДП 3623/92, пр. пр. 1106/93 г. Изпратена в МП
РС-2023-152 19.04.2023 20.06.2023 гр.д. 66983/15 СРС, в.гр. д. 676/22 г. СГС, Изпратена в МП
РС-2023-153 20.04.2023 30.06.2023 гд 43367/17 СРС Изпратена в МП
РС-2023-154 21.04.2023 03.08.2023 н.д. 6134/13 СРС Изпратена в МП
РС-2023-155 21.04.2023 12.09.2023 ч.гр.д. 8003/19 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2023-156 24.04.2023 14.06.2023 в.гр.д. 6292/21 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2023-157 24.04.2023 02.06.2023 гр.д. 33234/20 г. по описа на СРС Изпратена в МП
РС-2023-158 24.04.2023 16.08.2023 НЧХД 19010/18 г. СРС, НЧХД 653/19 РС Перник Изпратена в МП
РС-2023-159 24.04.2023 29.06.2023 гр.д. 626/12 РС Троян, гр.д. 463/18 ОС Ловеч Изпратена в МП
РС-2023-160 24.04.2023 27.06.2023 гр.д. 13849/19 г. СРС Изпратена в МП
РС-2023-161 25.04.2023 12.07.2023 НОХД 1892/19 на СГС /СпНС-закрит Изпратена в МП
РС-2023-162 25.04.2023 12.07.2023 НОХД 1892/19 на СГС /СпНС-закрит Изпратена в МП
РС-2023-163 25.04.2023 23.08.2023 /ДП 83/18 г. на ОСлО при ОП Бургас Изпратена в МП
РС-2023-164 25.04.2023 23.08.2023 /ДП 507/15 г. 01 РУ на ОДМВР Варна, пр.пр. Изпратена в МП
РС-2023-165 26.04.2023 11.08.2023 /пр.пр. 1304/19 г. на РП Пазарджик Изпратена в МП
РС-2023-166 26.04.2023 14.06.2023 гр.д. 17045/19 г. СРС, в.гр. д. 9626/20 г. Изпратена в МП
РС-2023-167 26.04.2023 17.07.2023 НАХД 2256/20 г. на РС Варна, КНАХД 840/22 Изпратена в МП
РС-2023-168 27.04.2023 29.06.2023 НОХД 1505/13 г. на СпНС, н.д. Изпратена в МП
РС-2023-169 27.04.2023 05.07.2023 ч.гр.д. 16320/19 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2023-170 28.04.2023 14.06.2023 гр.д. 34905/16 г. на СРС, гр.д. 1014/21 г. Изпратена в МП
РС-2023-171 28.04.2023 31.05.2023 гр.д. 26582/10 г. на СРС, в.гр.д. Изпратена в МП
РС-2023-172 28.04.2023 14.06.2023 гр.д.531/21 г. по описа на РС Разлог Изпратена в МП
РС-2023-173 28.04.2023 14.06.2023 гр.д.531/21 г. по описа на РС Разлог Изпратена в МП
РС-2023-174 28.04.2023 06.06.2023 гр.д. 7067/17 г. на СГС, гр.д. Изпратена в МП
РС-2023-175 28.04.2023 06.06.2023 гр.д. 7067/17 г. на СГС, гр.д. Изпратена в МП
РС-2023-176 28.04.2023 13.07.2023 гр.д. 1613/94 г. СРС, гр.д. 22494/03 г. СРС Изпратена в МП
РС-2023-177 28.04.2023 12.07.2023 гр.д. 63974/17 г. на СРС, в.гр.д. 14222/19 г. СГС Изпратена в МП
РС-2023-178 28.04.2023 06.06.2023 гр.д. 861/21 г. на РС Сливница Изпратена в МП
РС-2023-179 02.05.2023 23.08.2023 нохд 1683/12, гд 77817/15 Изпратена в МП
РС-2023-180 02.05.2023 20.07.2023 гр.д. 77534/18 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2023-181 02.05.2023 20.07.2023 гр.д. 77534/18 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2023-182 04.05.2023 06.06.2023 гр.д. 11107/19 г. СГС, гр. д. 14/21 г. САС Изпратена в МП
РС-2023-183 05.05.2023 24.08.2023 /ДП 4635-ЗМ-246/21 г. Изпратена в МП
РС-2023-184 05.05.2023 02.06.2023 гд 12388/09 СГС, вгд 4551/19 САС Изпратена в МП
РС-2023-185 05.05.2023 28.06.2023 чгд 4265/20 и гд 40078/20 СРС Изпратена в МП
РС-2023-186 05.05.2023 23.08.2023 нахд 5157/21 СРС Изпратена в МП
РС-2023-187 09.05.2023 30.06.2023 гд 39416/20 СРС, вгд 9371/21 СГС Изпратена в МП
РС-2023-188 09.05.2023 27.07.2023 гд 45630/19 СРС, вгд 14268/21 СГС Изпратена в МП
РС-2023-189 10.05.2023 24.08.2023 нохд 10583/15 СРС, внохд 3476/21 Изпратена в МП
РС-2023-190 10.05.2023 03.08.2023 гр.д. 13727/14 РС Пловдив, в.гр.д. 2430/18 и в.гр.д Изпратена в МП
РС-2023-191 10.05.2023 12.07.2023 гд 70628/17 СРС Изпратена в МП
РС-2023-192 10.05.2023 19.07.2023 гр.д. 8394/12 г. СГС, в.гр. д. 2328/14 САС Изпратена в МП
РС-2023-193 11.05.2023 12.07.2023 гд 58856/16 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2023-194 11.05.2023 24.08.2023 опр. 2596/22. 11.22 на СГС/ДП Изпратена в МП
РС-2023-195 12.05.2023   нчхд 106/20 по описа на СОС За разглеждане
РС-2023-196 12.05.2023 12.07.2023 гр.д. 9411/15 г. на СГС, в.гр.д. 4383/19 г. на Изпратена в МП
РС-2023-197 12.05.2023 11.09.2023 НОХД 18470/18 г. СРС, НОХД Изпратена в МП
РС-2023-198 15.05.2023 12.07.2023 гр.д. 10200/17 г. на СГС, гр.д. Изпратена в МП
РС-2023-199 15.05.2023 08.08.2023 адм.д. 9950/15 г. на АССГ Изпратена в МП
РС-2023-200 15.05.2023 30.06.2023 гр.д. 49268/18 г. на СРС, Изпратена в МП
РС-2023-201 15.05.2023 26.07.2023 гд 77817/15 на СРС, вгд 8734/19 СГС Изпратена в МП
РС-2023-202 16.05.2023 26.07.2023 ад 7872/22 на АССГ Изпратена в МП
РС-2023-203 16.05.2023 03.08.2023 гр.д. 10885/16 на СгС; в.гр. д. 5894/19 САС Изпратена в МП
РС-2023-204 16.05.2023 03.08.2023 гр.д. 10885/16 на СгС, в.гр. д. 5894/19 САС и Изпратена в МП
РС-2023-205 16.05.2023 03.08.2023 гр.д. 10885/16 на СгС, в.гр. д. 5894/19 САС и Изпратена в МП
РС-2023-206 16.05.2023 03.08.2023 гр.д. 10885/16 на СгС, в.гр. д. 5894/19 САС и Изпратена в МП
РС-2023-207 16.05.2023 25.07.2023 гд 77220/17 СРС, вгд 14729/19 СГС Изпратена в МП
РС-2023-208 18.05.2023 03.07.2023 гр.д. 42754/18 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2023-209 19.05.2023 24.08.2023 /ДП 199/18 г. на РП Самоков Изпратена в МП
РС-2023-210 22.05.2023 22.05.2023 нохд 2151/19 СНС, С-217/10 СГС Изпратена в МП
РС-2023-211 22.05.2023 16.06.2023 гр.д. 14933/15 г., СрС, в.гр. д. 10296/20 г. Изпратена в МП
РС-2023-212 23.05.2023 28.06.2023 гд 1800/18 и 12889/20 СРС Изпратена в МП
РС-2023-213 23.05.2023 12.07.2023 гр.д. 16808/19 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2023-214 23.05.2023 20.07.2023 гд 321/11 ОС Кюстендил, вгд 4124/20 САС, гд Изпратена в МП
РС-2023-215 23.05.2023 14.09.2023 /ДП 62/20 на НСлС, пр.пр. 16034/20 на СГП Изпратена в МП
РС-2023-216 23.05.2023 25.07.2023 гр.д. 54815/12 г. СРС, в.гр. д. 1332/21 г. СГС, Изпратена в МП
РС-2023-217 23.05.2023 25.07.2023 гр.д. 54815/12 г. СРС, в.гр. д. 1332/21 г. СГС, Изпратена в МП
РС-2023-218 25.05.2023 26.07.2023 т.д. 352/17 ОС Пловдив, т.д. 226/21 АС Изпратена в МП
РС-2023-219 26.05.2023 08.08.2023 гд 66719/17 СРС Изпратена в МП
РС-2023-220 26.05.2023 03.08.2023 НАХД 13353/19 г. на СРС, адм.д. 452/23 Изпратена в МП
РС-2023-221 29.05.2023 12.07.2023 нохд 6722/10 и 17635/11 на СРС Изпратена в МП
РС-2023-222 29.05.2023 12.07.2023 нохд 6722/10 и 17635/11 на СРС Изпратена в МП
РС-2023-223 30.05.2023 11.09.2023 гр.д. 70400/15 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2023-224 30.05.2023 11.09.2023 гр.д. 70400/15 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2023-225 31.05.2023 08.08.2023 гр.д. 21925/16 на СРС, гр.д. 16960/17 на СРС Изпратена в МП
РС-2023-226 01.06.2023 18.09.2023 адм.д. 4815/19 г. на АССГ, адм.д. 6028/22 на ВАС Изпратена в МП
РС-2023-227 01.06.2023 03.08.2023 гр.д. 33177/18 г. СРС, гр.д. 72926/18 г. на Изпратена в МП
РС-2023-228 02.06.2023 20.07.2023 НАХД 1529/21 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2023-229 02.06.2023 23.08.2023 нчхд 21932/18 СРС Изпратена в МП
РС-2023-230 05.06.2023   НОХД 5747/18 г. на СРС За разглеждане
РС-2023-231 05.06.2023 29.06.2023 НОХД 1505/13 г. на СпНС Изпратена в МП
РС-2023-232 05.06.2023   нохд 947/12 СГС препр. нохд 10180/16 СРС За разглеждане
РС-2023-233 05.06.2023   нахд 10638/15 СРС За разглеждане
РС-2023-234 06.06.2023   гд 4042/18СРС, вгд 11061/18 СГС За разглеждане
РС-2023-235 07.06.2023   нохд 947/12 СГС препр. нохд 10180/16 СРС За разглеждане
РС-2023-236 07.06.2023   нохд 142/17, 439/18 ОС Шумен, внох За разглеждане
РС-2023-237 08.06.2023 20.07.2023 гр.д. 21136/17 г. СРС Изпратена в МП
РС-2023-238 12.06.2023 15.09.2023 гр.д. 864/21 г. на РС Стара Загора Изпратена в МП
РС-2023-239 12.06.2023 15.09.2023 гр.д. 864/21 г. на РС Стара Загора Изпратена в МП
РС-2023-240 12.06.2023   /ДП 269/18 2 РПУ Бургас, вх. 3180/18 За разглеждане
РС-2023-241 12.06.2023 07.08.2023 /сл.д. 3623/92, ДП 3623/92, пр. пр. 1106/93 г. Изпратена в МП
РС-2023-242 12.06.2023 19.09.2023 гр.д. 27445/17 г. на СРС, в.гр.д. 2453/18 г. Изпратена в МП
РС-2023-243 12.06.2023   гд 47206/14 СРС, чгд 11599/22 СГС За разглеждане
РС-2023-244 12.06.2023 15.09.2023 гд 41559/14 СРС, вгд 14931/21 СГС Изпратена в МП
РС-2023-245 12.06.2023   нохд 14822/16 СРС За разглеждане
РС-2023-246 14.06.2023 18.09.2023 гд 39771/19, гд 16358/20 64 с-в СРС; вчгд Изпратена в МП
РС-2023-247 14.06.2023   гд 2921/18 СРС За разглеждане
РС-2023-248 15.06.2023 15.09.2023 гд 79368/18 СРС Изпратена в МП
РС-2023-249 15.06.2023 08.08.2023 гд 3496/21 РС Добрич, вгд 603/22 ОС Изпратена в МП
РС-2023-250 15.06.2023 08.08.2023 гд 3496/21 РС Добрич, вгд 603/22 ОС Изпратена в МП
РС-2023-251 16.06.2023   нчд 417/22 и 249/22 РС Гоце Делчев, внчд За разглеждане
РС-2023-252 19.06.2023 27.07.2023 ад 2072/20 АССГ, кад 1128/23 АССГ Изпратена в МП
РС-2023-253 19.06.2023   гр.д. 5253/16 г. на СГС, гр.д. 4449/22 г. За разглеждане
РС-2023-254 19.06.2023 07.09.2023 /ДП 84/22 ОСО при ОП Пазарджик, пр. Изпратена в МП
РС-2023-255 19.06.2023 26.07.2023 гд 16628/18 СРС, кгд 4483/22 ВКС 4 Изпратена в МП
РС-2023-256 19.06.2023   нчхд 2725/19, 3777/19, 3253/22 РС Варна препр. За разглеждане
РС-2023-257 19.06.2023 19.07.2023 адм.д. 2720/15 г. на АССГ, адм.д. 8562/16 на ВАС; Изпратена в МП
РС-2023-258 20.06.2023   нох 1777/14 СНС, внох 126/18, 413/19 АСНС, кнд За разглеждане
РС-2023-259 26.06.2023   гд 10482/18 СГС, САС и ВКС/ За разглеждане
РС-2023-260 26.06.2023   гд 10482/18 СГС, САС и ВКС/ За разглеждане
РС-2023-261 26.06.2023 15.09.2023 чгд 25003/15 и гд 21024/16 СРС, вгд Изпратена в МП
РС-2023-262 27.06.2023   ад 718/22 Адм. съд Добрич, ад 4891/23 ВАС За разглеждане
РС-2023-263 27.06.2023 15.09.2023 ад 178/22 Адм. съд Шумен, ад 9323/22 ВАС Изпратена в МП
РС-2023-264 27.06.2023   ад 2690/21 Адм. съд Варна, ад 6432/22 ВАС За разглеждане
РС-2023-265 27.06.2023 11.09.2023 гд 9850/17 СГС, вгд 1077/19 Изпратена в МП
РС-2023-266 27.06.2023   гд 24300/12 СРС , гд 1719/22 ВКС За разглеждане
РС-2023-267 28.06.2023 15.09.2023 чгд 60174/19 и гд 12899/20 СРС Изпратена в МП
РС-2023-268 28.06.2023 19.09.2023 нохд 17847/17 преобр. в нохд 615/20 Изпратена в МП
РС-2023-269 30.06.2023 26.07.2023 гд 115/02 ОС Монтана, гд 1035/03 САС, гр Изпратена в МП
РС-2023-270 30.06.2023   гд 23908/19 СРС За разглеждане
РС-2023-271 30.06.2023   гд 33653/14 СРС За разглеждане
РС-2023-272 30.06.2023 26.07.2023 гд 62550/21 СРС Изпратена в МП
РС-2023-273 30.06.2023 21.08.2023 нахд 20193/19 СРС Изпратена в МП
РС-2023-274 30.06.2023   чгд 5/22 РС Омуртаг За разглеждане
РС-2023-275 30.06.2023   чгд 116/22 РС Омуртаг За разглеждане
РС-2023-276 03.07.2023   гд 16321/15 РС Пловдив, вгд 2132/16 ОС За разглеждане
РС-2023-277 03.07.2023   адм.д. 2811/20 г. на Адм. съд Варна За разглеждане
РС-2023-278 03.07.2023   нчхд 22332/16 СРС и СГС За разглеждане
РС-2023-279 04.07.2023   /ДП 11460/19 СДВР, пр. 24124/19 СГП За разглеждане
РС-2023-280 04.07.2023   чгд 53963/15 и гд 84376/17 СРС, вгд За разглеждане
РС-2023-281 04.07.2023   нохд 21766/11 СРС, внохд 959/21 За разглеждане
РС-2023-282 05.07.2023   нохд 214/22 РС Благоевград, внохд 800/22 ОС За разглеждане
РС-2023-283 05.07.2023 27.07.2023 гр.д. 53194/19 на СРС, ч.гр. д. 80718/17 на Изпратена в МП
РС-2023-284 05.07.2023   гд 34368/17 СРС и гд 4828/22 ВКС За разглеждане
РС-2023-285 06.07.2023   гр.д. 734/21 г. на ОС Пазарджик За разглеждане
РС-2023-286 06.07.2023   гд 580/19 РС Несебър За разглеждане
РС-2023-287 06.07.2023   нохд 365/23 РС Несебър/ДП 304 ЗМ 354/16 РПУ За разглеждане
РС-2023-288 06.07.2023   /ДП 554/20 г. на 03 РУ-СДВР, пр. пр. 8346/20 г. За разглеждане
РС-2023-289 06.07.2023   гр.д. 15593/11 г. СРС За разглеждане
РС-2023-290 06.07.2023   гр.д. 15593/11 г. СРС За разглеждане
РС-2023-291 06.07.2023   гр.д. 15593/11 г. СРС За разглеждане
РС-2023-292 07.07.2023 27.07.2023 гр.д. 24426/18 на СРС, в. гр.д. 12521/20 г. Изпратена в МП
РС-2023-293 07.07.2023   адм.д. 7470/17 г. по описа на АССГ За разглеждане
РС-2023-294 07.07.2023   ч.гр.д. 421/23 г. РС Девня, ч.гр.д. 449/22 г. РС За разглеждане
РС-2023-295 07.07.2023   анд 14476/21 г. на СрС, За разглеждане
РС-2023-296 07.07.2023   /ДП 214/03 на 07 РУ-СДВР, пр.пр. 7659/03 г. на СРП За разглеждане
РС-2023-297 10.07.2023   нохд 35/19 РС Мездра, внохд 142/23 ОС За разглеждане
РС-2023-298 10.07.2023 15.09.2023 ад 1520/20 АССГ, кад 9362/22 АССГ 27 Изпратена в МП
РС-2023-299 10.07.2023   гр.д. 31774/12 г. на СРС За разглеждане
РС-2023-300 10.07.2023   гр.д. 31774/12 г. на СРС За разглеждане
РС-2023-301 10.07.2023   чгд 77784/15 и гд 60477/16 СРС, вгд За разглеждане
РС-2023-302 10.07.2023   НАХД 19412/19 г. СРС, НАХД 8355/22 г. За разглеждане
РС-2023-303 11.07.2023   гд 58516/21 СРС За разглеждане
РС-2023-304 11.07.2023   гд 69594/21 СРС, вгд 9911/22 СГС За разглеждане
РС-2023-305 12.07.2023   гр.д. 4907/17 г. на СРС За разглеждане
РС-2023-306 12.07.2023   гр.д. 37188/15 г. на СРС, в.гр.д. 5817/22 г. За разглеждане
РС-2023-307 12.07.2023   гд 9523/18 РС Пловдив, ОС Пловдив За разглеждане
РС-2023-308 12.07.2023   /пр.пр. 10841/04 на РП Варна, пр. пр. 1509/07 За разглеждане
РС-2023-309 13.07.2023   нчд 12545/19 СРС /ДП 2998/18 1 РПУ- За разглеждане
РС-2023-310 13.07.2023   гд 56557/16 СРС, вгрд 4230/21  За разглеждане
РС-2023-311 17.07.2023   адм.д. 4552/18 г. на АССГ, адм.д. 1230/23 г. За разглеждане
РС-2023-312 17.07.2023   чгд 206/22 РС Елена, вчгд 528/22 и вгд За разглеждане
РС-2023-313 17.07.2023   гр.д. 620/22 г. на РС Котел, в.гр.д. 158/23 г. на ОС За разглеждане
РС-2023-314 17.07.2023   гд 2172/22 РС В. Търново, вгд 112/23 ОС В. За разглеждане
РС-2023-315 17.07.2023   гд 178/22 РС Елена, в.гр.д. 857/22 г. на ОС За разглеждане
РС-2023-316 17.07.2023   гр.д. 10292/17 г. на СРС, 52 с-в, в. гр.д. 1/20 г. За разглеждане
РС-2023-317 18.07.2023   гр.д. 6299/18 г. на СРС За разглеждане
РС-2023-318 18.07.2023   гр.д. 120/20 РС Етрополе За разглеждане
РС-2023-319 19.07.2023   чгд 3334/18 и гд 25086/18 СРС, вгд 7816/20 За разглеждане
РС-2023-320 19.07.2023   ч.гр.д. 73864/16 г. СРС, гр.д. 53012/19 г. За разглеждане
РС-2023-321 19.07.2023   нохд 105/20 ОС Търговище, внохд 186/21 АС За разглеждане
РС-2023-322 19.07.2023   нохд 105/20 ОС Търговище, внохд 186/21 АС За разглеждане
РС-2023-323 21.07.2023   чгд 28454/16 и гд 49729/16 СРС, вгд За разглеждане
РС-2023-324 24.07.2023   нох 1777/14 СНС, внох 126/18, 413/19 АСНС, кнд За разглеждане
РС-2023-325 24.07.2023   гд 33531/17 СРС За разглеждане
РС-2023-326 25.07.2023   ад 10435/18 АССГ За разглеждане
РС-2023-327 25.07.2023   гд 39873/19 СРС За разглеждане
РС-2023-328 25.07.2023   гд 37015/21 СРС За разглеждане
РС-2023-329 25.07.2023   нох 1777/14 СНС, внох 126/18, 413/19 АСНС, кнд За разглеждане
РС-2023-330 26.07.2023   гд 40746/18 СРС, вгд 11629/22 СГС За разглеждане
РС-2023-331 27.07.2023   гд 27599/16 СРС, вгд 16218/17 СГС За разглеждане
РС-2023-332 28.07.2023   гд 16161/15 СГС, вгд 3284/22 САС За разглеждане
РС-2023-333 28.07.2023   гд 16161/15 СГС, вгд 3284/22 САС За разглеждане
РС-2023-334 28.07.2023   гд 16556/20 СРС За разглеждане
РС-2023-335 31.07.2023   НЧХД 720/16 РС Разлог, ВНЧХД 40/20 ОС За разглеждане
РС-2023-336 31.07.2023   чгд 790/17 и гд 56/18 РС Попово и опр. За разглеждане
РС-2023-337 31.07.2023   чгд 790/17 и гд 56/18 РС Попово и опр. За разглеждане
РС-2023-338 01.08.2023   чгд 73799/19 и гд 10723/20 СРС и СГС За разглеждане
РС-2023-339 01.08.2023   гр.д. 12957/07 г. на СРС, в. гр.д. 12731/12 г. За разглеждане
РС-2023-340 01.08.2023   адм.д. 7306/17 г. на АССГ За разглеждане
РС-2023-341 02.08.2023   гд 80760/17 СРС, вгд 1139/21 СГС За разглеждане
РС-2023-342 02.08.2023   НОХД 318/21 на РС Ихтиман, ВНОХД 701/22 на За разглеждане
РС-2023-343 02.08.2023   гр.д. 57128/17 г. на СРС За разглеждане
РС-2023-344 02.08.2023   гр.д. 57128/17 г. на СРС За разглеждане
РС-2023-345 03.08.2023   гд 74864/18 СРС, вгд 13719/20 СГС За разглеждане
РС-2023-346 04.08.2023   гд 7128/06 СРС, вгд 9243/17, 345/20 За разглеждане
РС-2023-347 04.08.2023   гд 14087/20 СРС, опр. 222/15.02.23 на За разглеждане
РС-2023-348 07.08.2023   гд 30523/13 СРС За разглеждане
РС-2023-349 08.08.2023   гд 13993/19 СРС, вгд 6233/22 СГС За разглеждане
РС-2023-350 08.08.2023   гр.д. 58993/17 г. на СРС За разглеждане
РС-2023-351 08.08.2023   гр.д. 62579/17 г. на СРС За разглеждане
РС-2023-352 09.08.2023   гд 625/19 СРС За разглеждане
РС-2023-353 09.08.2023   нохд 2390/19 РС Пазарджик 11 с-в, внохд 669/22 За разглеждане
РС-2023-354 09.08.2023   нохд 396/21 и 1480/19 ОС Варна, внохд За разглеждане
РС-2023-355 09.08.2023   гд 41/18 СГС  и ВКС/ За разглеждане
РС-2023-356 09.08.2023   гд 41/18 СГС и ВКС/ За разглеждане
РС-2023-357 10.08.2023   нохд 851/20 ОС Бургас За разглеждане
РС-2023-358 11.08.2023 19.09.2023 нд 1014/18 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2023-359 14.08.2023   гд 1071/22 РС Разлог За разглеждане
РС-2023-360 14.08.2023   гд 3489/18 РС Добрич, вгд 427/19 ОС За разглеждане
РС-2023-361 14.08.2023   чгд 811/23 СГС ЧЖ във вр. с чгд 23461/15 на СРС За отстраняване на нередовности
РС-2023-362 15.08.2023   гд 58637/18 СРС, вгд 1393/22 СГС За разглеждане
РС-2023-363 15.08.2023   гд 74967/16 СРС, вгд 10140/21 СГС За разглеждане
РС-2023-364 16.08.2023   ад 506/19 Адм. съд Русе, ад 6907/22 ВАС За разглеждане
РС-2023-365 16.08.2023   гд 73364/21 СРС За разглеждане
РС-2023-366 16.08.2023   чгд 43841/17 и гд 7262/18 СРС За разглеждане
РС-2023-367 17.08.2023   /ДП 510/22 РПУ Велинград, пр. 4785/22 РП За разглеждане
РС-2023-368 17.08.2023   гд 667/22 РС Нова Загора, вгд 103/23 ОС За разглеждане
РС-2023-369 17.08.2023   нохд 17249/17 СРС, внохд 5391/22 и За разглеждане
РС-2023-370 18.08.2023   ад 8295/18 на и ад 5706/21 на АССГ; ад За разглеждане
РС-2023-371 21.08.2023   гд 80101/18 СРС За разглеждане
РС-2023-372 22.08.2023   НОХД 349/17 СОС, НОХД 955/16 СОС За разглеждане
РС-2023-373 22.08.2023   адм.д. 6175/18 г. на АССГ, адм.д. 11966/19 г. на За разглеждане
РС-2023-374 23.08.2023   гр.д. 9466/18 г. на СРС, в. гр.д. 9900/21 г. За разглеждане
РС-2023-375 23.08.2023   гр.д. 9466/18 г. на СРС, в. гр.д. 9900/21 г. За разглеждане
РС-2023-376 24.08.2023   НЧХД 95/22 г. на РС Сандански, ВНЧД 658/22 г. За разглеждане
РС-2023-377 24.08.2023   гр.д. 10487/22 на СГС, ч.гр.д. 1734/23 г. на За разглеждане
РС-2023-378 24.08.2023   гд 77138/18 СРС, вгд 6198/21 СГС 2 бр. За разглеждане
РС-2023-379 25.08.2023   гр.д. 2149/20 г. на РС Видин За разглеждане
РС-2023-380 25.08.2023   нохд 396/21 и 1480/19 ОС Варна, внохд За разглеждане
РС-2023-381 28.08.2023   гр.д. 39287/19 г. на СРС, в.гр.д. 2020/20 За разглеждане
РС-2023-382 28.08.2023   гр.д. 39933/15 г. на СРС, в.гр.д. 15486/18 За разглеждане
РС-2023-383 28.08.2023   НЧД 6726/19 на СРС, НОХД 4053/21 на За разглеждане
РС-2023-384 28.08.2023   НЧД 6726/19 на СРС, НОХД 4053/21 на За разглеждане
РС-2023-385 29.08.2023   гр. д. 49/23/ За разглеждане
РС-2023-386 30.08.2023   59031/17 г. на СРС За разглеждане
РС-2023-387 30.08.2023   НЧХД 5890/18 г. на СРС За отстраняване на нередовности
РС-2023-388 30.08.2023   гр.д. 8866/14 г. на СРС За разглеждане
РС-2023-389 30.08.2023   НОХД 273/17 г. на ОС Видин, 227/19 г. на ОС За разглеждане
РС-2023-390 31.08.2023   гр.д. 3994/17 г. на СРС, гр.д. За разглеждане
РС-2023-391 31.08.2023   гр.д. 44826/19 г. на СРС, гр.д. За разглеждане
РС-2023-392 01.09.2023   гр.д. 29504/20 г. на СПРС, 950/20 г. на За разглеждане
РС-2023-393 04.09.2023   ЧНД 253/22 г. на ОС Бургас За разглеждане
РС-2023-394 04.09.2023   гд 16237/19 г. на СГС, чгрд 1890/20 г. За разглеждане
РС-2023-395 07.09.2023   /ДП 49/21 г. на ОД МВР Варна, пр. 957/21 г. на За разглеждане
РС-2023-396 07.09.2023   гр.д. 41033/19 г. на СРС, заповедно ч.гр.д. За разглеждане
РС-2023-397 08.09.2023   т.д. 548/17 г. на ОС Пловдив, т.д. 530/18 г. и вгд За разглеждане
РС-2023-398 08.09.2023   ч.гр.д. 75641/18 г. на СРС, вгр.д. 3939/21 г. на За разглеждане
РС-2023-399 08.09.2023   гр.д. 27471/19 г. на СРС, вгд 11400/22 г. на За разглеждане
РС-2023-400 08.09.2023   гр.д. 27471/19 г. на СРС, вгд 11400/22 г. на За разглеждане
РС-2023-401 08.09.2023   /ДП 27/17 г. на ОА на СпП За разглеждане
РС-2023-402 08.09.2023   /ДП 27/17 г. на ОА на СпП За разглеждане
РС-2023-403 08.09.2023   гр.д. 118/20 г. на РС Елхово За разглеждане
РС-2023-404 08.09.2023   гр.д. 118/20 г. на РС Елхово За разглеждане
РС-2023-405 08.09.2023   гр.д. 118/20 г. на РС Елхово За разглеждане
РС-2023-406 11.09.2023   нчхд 106/20, чх 67/17 РС Пирдоп, внчхд 31/21 За разглеждане
РС-2023-407 12.09.2023   гд 4761/20 СРС, вгд 3796/21 СГС За разглеждане
РС-2023-408 13.09.2023   чгд 5755/19 и гд 38117/19 СРС, вгд 1451/22 За разглеждане
РС-2023-409 14.09.2023   гд 26881/21 СРС, вгд 3147/23 СГС 2 бр. За разглеждане
РС-2023-410 15.09.2023   нохд 18894/14 СРС, внохд 2611/22 СГС За разглеждане
РС-2023-411 19.09.2023   гд 20494/22 СРС За разглеждане
РС-2023-412 19.09.2023   тд 216/15 СОС, вгд 2529/17 и 942/21 САС, гд За разглеждане
РС-2023-413 19.09.2023   тд 216/15 СОС, вгд 2529/17 и 942/21 САС, гд За разглеждане
РС-2023-414 19.09.2023   тд 216/15 СОС, вгд 2529/17 и 942/21 САС, гд За разглеждане
РС-2023-415 19.09.2023   тд 216/15 СОС, вгд 2529/17 и 942/21 САС, гд За разглеждане
РС-2023-416 19.09.2023   тд 216/15 СОС, вгд 2529/17 и 942/21 САС, гд За разглеждане
РС-2023-417 19.09.2023   тд 216/15 СОС, вгд 2529/17 и 942/21 САС, гд За разглеждане