2023 2022 2021 2020 2019

 

Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ - 2024 г.

 

№ на заявлението Дата на постъпване на заявлението Дата на приключване на преписката Дело № /
ДП №
Статус на преписката
РС-2024-1 02.01.2024 16.04.2024 нчхд 1109/20 РС Враца, реш. 137/26.07.23 ОС Изпратена в МП
РС-2024-2 02.01.2024 16.04.2024 нохд 857/14 СпНС,внохд 42/17 АСпНС, нд Изпратена в МП
РС-2024-3 02.01.2024 08.03.2024 чгд 56744/17 и гд 85692/17 СРС, вгд Изпратена в МП
РС-2024-4 03.01.2024 11.04.2024 нохд 539/18 ОС Стара Загора, внохд 13/23 АС Изпратена в МП
РС-2024-5 03.01.2024 11.04.2024 нохд 539/18 ОС Стара Загора, внохд 13/23 АС Изпратена в МП
РС-2024-6 05.01.2024 14.03.2024 гд 12931/13 РС Пловдив, вгд 1006/19 ОС Изпратена в МП
РС-2024-7 08.01.2024 21.02.2024 нохд 1753/12 преобр. 6687/14 РС Пловдив, внчд Изпратена в МП
РС-2024-8 08.01.2024 09.02.2024 ЧНД 15254/21 г. на СРС/ДП 227 ЗМК 1749/20 на Изпратена в МП
РС-2024-9 08.01.2024 18.04.2024 нчд 36/22 и внчд 26/22 Военно-апелативен Изпратена в МП
РС-2024-10 10.01.2024 24.04.2024 гд 10563/18 СГС, вгд 1775/22 САС Изпратена в МП
РС-2024-11 10.01.2024 08.05.2024 нохд 2020/17 РС Пловдив, внохд 815/23 Изпратена в МП
РС-2024-12 10.01.2024 26.04.2024 нохд 20705/18 СРС /ДП 3384-852/16 9 Изпратена в МП
РС-2024-13 11.01.2024 28.03.2024 гд 41554/16 СРС преобр. в тд 1079/21 СГС Изпратена в МП
РС-2024-14 11.01.2024 11.04.2024 гр.д. 12517/15 г. на СРС, в.гр.д. 2802/23 г. Изпратена в МП
РС-2024-15 11.01.2024 11.04.2024 гр.д. 12517/15 г. на СРС, в.гр.д. 2802/23 г. Изпратена в МП
РС-2024-16 11.01.2024 09.05.2024 нохд 2020/17 РС Пловдив, внохд 815/23, Изпратена в МП
РС-2024-17 11.01.2024 25.03.2024 гр.д. 199/21 г. на РС Свищов, в.гр. д. 842/21 г. Изпратена в МП
РС-2024-18 11.01.2024 27.03.2024 гр.д. 20663/21 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2024-19 12.01.2024 08.03.2024 гр.д. 5429/99 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2024-20 12.01.2024 08.03.2024 гр.д. 5429/99 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2024-21 12.01.2024 14.02.2024 НОХД 594/21 г. на ОС Русе Изпратена в МП
РС-2024-22 12.01.2024 28.02.2024 гр.д. 782/20 г. на СОС, гр.д. 2129/23 г. Изпратена в МП
РС-2024-23 12.01.2024 07.03.2024 д. 3429/20 г. на СРС, вгд 13460/20 г. Изпратена в МП
РС-2024-24 15.01.2024 01.04.2024 гд 10179/21 СРС Изпратена в МП
РС-2024-25 15.01.2024 10.04.2024 адм.д. 1047/22 г. Адм. съд Варна, адм.д. 9569/22 г. Изпратена в МП
РС-2024-26 16.01.2024 28.03.2024 ад 174/22 Адм. съд Варна, ад 10736/23 ВАС/ Изпратена в МП
РС-2024-27 16.01.2024 20.03.2024 гр.д. 77509/17 г. СРС, в.гр. д. 11119/20 г. Изпратена в МП
РС-2024-28 17.01.2024 25.03.2024 чгд 36461/15 и гд 67806/19 СРС, вгд 618/22 Изпратена в МП
РС-2024-29 17.01.2024 10.04.2024 гр.д. 710/18 г. ОС Варна Изпратена в МП
РС-2024-30 17.01.2024 02.05.2024 тд 82/18 ОС Търговище, АС Варна Изпратена в МП
РС-2024-31 17.01.2024 07.05.2024 тд 82/18 ОС Търговище, АС Варна Изпратена в МП
РС-2024-32 17.01.2024 30.04.2024 гр.д. 70973/22 и гр.д. 70985/22 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2024-33 18.01.2024 10.05.2024 НОХД 890/19 РС Пловдив, ВНОХД 1393/19 ОС Изпратена в МП
РС-2024-34 18.01.2024 12.04.2024 ч.гр.д. 52189/18 г. СРС, гр. д. 75839/18 г. Изпратена в МП
РС-2024-35 19.01.2024 10.05.2024 нохд 421/19 РС С. Загора, внохд 950/22 ОС С. Изпратена в МП
РС-2024-36 19.01.2024 10.05.2024 нчхд 272/19 преоб. нчхд 315/22 РС Изпратена в МП
РС-2024-37 22.01.2024 08.03.2024 ад 427/22 Адм. съд Ловеч Изпратена в МП
РС-2024-38 22.01.2024 20.03.2024 гд 68440/19 СРС, вгд 5924/22 СГС Изпратена в МП
РС-2024-39 23.01.2024 01.04.2024 гд 71795/16 СРС Изпратена в МП
РС-2024-40 24.01.2024 10.04.2024 гд 31139/08 СРС Изпратена в МП
РС-2024-41 24.01.2024 22.05.2024 нохд 909/18 РС Ямбол,внчд 376/18 ОС Изпратена в МП
РС-2024-42 24.01.2024 16.04.2024 нчхд 746/18 РС Ловеч Изпратена в МП
РС-2024-43 24.01.2024 08.03.2024 гд 40479/14 СРС, вгд 5144/21 СГС Изпратена в МП
РС-2024-44 25.01.2024 30.04.2024 тд 3316/11 СГС ТО Изпратена в МП
РС-2024-45 25.01.2024 09.05.2024 гд 74318/18 СРС Изпратена в МП
РС-2024-46 29.01.2024 11.05.2024 гд 36673/20 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2024-47 30.01.2024 30.04.2024 гд 10248/14 СРС, вгд 10200/23 СГС Изпратена в МП
РС-2024-48 30.01.2024 30.04.2024 гд 10248/14 СРС, вгд 10200/23 СГС Изпратена в МП
РС-2024-49 30.01.2024 30.04.2024 гд 10248/14 СРС, вгд 10200/23 СГС Изпратена в МП
РС-2024-50 30.01.2024 30.04.2024 гр.д. 71252/19 г. СРС, в.гр.д. 7545/23 г. Изпратена в МП
РС-2024-51 30.01.2024 30.04.2024 гр.д. 71252/19 г. СРС, в.гр.д. 7545/23 г. Изпратена в МП
РС-2024-52 01.02.2024 07.05.2024 гд 2359/16 СРС Изпратена в МП
РС-2024-53 01.02.2024 22.05.2024 /ДП 495/17 02 РУ на ОД МВР-Варна, пр.пр. Изпратена в МП
РС-2024-54 01.02.2024 10.04.2024 тд 322/17 ОС Варна, тд 1569/22 ВКС Изпратена в МП
РС-2024-55 02.02.2024 20.03.2024 гд 1296/19 РС Карнобат, вгд 287/21 ОС Изпратена в МП
РС-2024-56 02.02.2024 11.04.2024 гд 76785/18 СРС, вгд 5532/21 СГС Изпратена в МП
РС-2024-57 02.02.2024 30.04.2024 гд 54239/12 СРС Изпратена в МП
РС-2024-58 02.02.2024 31.05.2024 нохд 19313/17 СРС Изпратена в МП
РС-2024-59 06.02.2024 05.06.2024 НОХД 986/18 СРС, ВНОХД 5403/23 г. Изпратена в МП
РС-2024-60 07.02.2024 30.04.2024 нчхд 4779/21 и нчхд 4281/22 РС Бургас, внчхд Изпратена в МП
РС-2024-61 09.02.2024 06.06.2024 гд 10328/16 СГС, вгд 1463/22 САС Изпратена в МП
РС-2024-62 09.02.2024 06.06.2024 гд 10328/16 СГС, вгд 1463/22 САС Изпратена в МП
РС-2024-63 12.02.2024 31.05.2024 гд 1964/23 РС Стара Загора, гд 585/23 ОС Стара Изпратена в МП
РС-2024-64 12.02.2024 01.04.2024 нох 5851/23, 7407/12, 498/13, 5566/13, 1629/14, Изпратена в МП
РС-2024-65 12.02.2024 01.04.2024 нох 5851/23, 7407/12, 498/13, 5566/13, 1629/14, Изпратена в МП
РС-2024-66 13.02.2024 05.06.2024 НОХД 20705/18 г. СРС, ДП 3384-852/16 Изпратена в МП
РС-2024-67 13.02.2024 05.06.2024 НОХД 20705/18 г. СРС, ДП 3384-852/16 Изпратена в МП
РС-2024-68 13.02.2024 31.05.2024 НОХД 15334/21 г. на СРС, ДП 3384 ЗМК Изпратена в МП
РС-2024-69 14.02.2024 23.05.2024 нохд 3777/23 СРС /ДП 226 ЗМК-3/16 2 РПУ- Изпратена в МП
РС-2024-70 14.02.2024 13.05.2024 гд 1984/18 СРС Изпратена в МП
РС-2024-71 15.02.2024 22.02.2024 нчд 4237/16 и нохд 756/20 РС Пловдив, нчд Изпратена в МП
РС-2024-72 16.02.2024 30.04.2024 ч.гр.д. 17904/15 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-73 19.02.2024 24.04.2024 гр.д. 46490/20 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2024-74 19.02.2024 22.05.2024 гр.д. 71719/18 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-75 19.02.2024 14.06.2024 нохд 539/18 ОС Стара Загора, внохд 13/23 АС Изпратена в МП
РС-2024-76 19.02.2024 30.04.2024 гр.д. 53443/19 г. СРС, в. гр.д. 3552/23 г. Изпратена в МП
РС-2024-77 19.02.2024 29.05.2024 гр.д. 15364/22 г. СРС, гр. д. 65173/21 г. Изпратена в МП
РС-2024-78 19.02.2024 13.05.2024 гр.д. 10083/20 г. СРС, гр.д. 1049/21 СРС Изпратена в МП
РС-2024-79 20.02.2024 06.06.2024 гр.д. 26582/10 г. на СРС, в.гр.д. Изпратена в МП
РС-2024-80 20.02.2024 30.04.2024 гр.д. 9329/20 г. на СГС, гр.д. Изпратена в МП
РС-2024-81 20.02.2024 21.05.2024 гр.д. 21835/06 г. СРС, гр.д. 28561/14 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-82 22.02.2024 30.04.2024 гр.д. 14969/17 г. на СГС, к.гр.д. 1021/23 г. на Изпратена в МП
РС-2024-83 23.02.2024 03.06.2024 НЧХД 15322/19 СРС, 6 състав, ВНЧХД 2548/22 г. Изпратена в МП
РС-2024-84 23.02.2024 23.05.2024 гр.д. 23608/10 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-85 23.02.2024 30.04.2024 гр.д. 35296/13 г. СрС, в.гр. д. 14226/21 г. Изпратена в МП
РС-2024-86 26.02.2024 30.04.2024 гд 32646/22 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2024-87 26.02.2024 13.06.2024 НОХД 370/17 г. РС Дупница, ВНОХД 358/22 г. Изпратена в МП
РС-2024-88 27.02.2024 10.05.2024 /ДП 223/19 г. на РУ Велинград, пр.пр. 1446/18 г. Изпратена в МП
РС-2024-89 27.02.2024 13.05.2024 гд 5618/13 СРС, вгд 362/20 СГС Изпратена в МП
РС-2024-90 28.02.2024 19.06.2024 /ДП 8175/14 г. РП Бургас/ДП 739/24 г. Изпратена в МП
РС-2024-91 28.02.2024 30.04.2024 гд 75162/15 СРС, вгд 15773/18 СГС Изпратена в МП
РС-2024-92 28.02.2024 05.06.2024 ад 232/22 Адм. съд Варна препр. на АССГ ад Изпратена в МП
РС-2024-93 28.02.2024 31.05.2024 адм.д. 5908/21 г. на АССГ, адм.д. 2630/23 г. на Изпратена в МП
РС-2024-94 28.02.2024 30.04.2024 ад 595/22 Адм. съд Варна, ад 2616/23 ВАС/ Изпратена в МП
РС-2024-95 28.02.2024 09.05.2024 адм.д. 660/23 г. Адм. съд Варна, адм.д. 10983/23 Изпратена в МП
РС-2024-96 28.02.2024 28.05.2024 ад 3621/23 и ад 5159/23 АССГ, ад 8683/23 ВАС/ Изпратена в МП
РС-2024-97 28.02.2024 30.04.2024 адм.д. 2758/22 г. Адм. съд Варна, адм.д. 4351/23 г. Изпратена в МП
РС-2024-98 28.02.2024 21.05.2024 адм.д. 1566/22 г. АССГ, адм.д. 11411/22 г. ВАС/ Изпратена в МП
РС-2024-99 28.02.2024 30.04.2024 ад 2246/22 АССГ, ад 9565/23 ВАС/ Изпратена в МП
РС-2024-100 28.02.2024 09.05.2024 адм.д. 2816/22 г. Адм. съд Варна, адм.д. 4972/22 г. Изпратена в МП
РС-2024-101 28.02.2024 05.06.2024 ад 3589/22 АССГ, ад 10925/22 ВАС/ Изпратена в МП
РС-2024-102 28.02.2024 29.05.2024 адм.д. 4625/22 г. АССГ, адм.д. 11937/23 г. ВАС/ Изпратена в МП
РС-2024-103 28.02.2024 30.04.2024 ад 1878/23 АССГ, ад 7302/23 ВАС/ Изпратена в МП
РС-2024-104 28.02.2024 30.04.2024 адм.д. 4107/22 г. АССГ и адм.д. 1423/23 г. ВАС/ Изпратена в МП
РС-2024-105 29.02.2024 01,04,2024 адм.д. 119/23 г. Адм. съд Ловеч/ Изпратена в МП
РС-2024-106 29.02.2024 01,04,2024 гд 71795/16 СРС, СГС Изпратена в МП
РС-2024-107 29.02.2024 01,04,2024 гд 71795/16 СРС, СГС Изпратена в МП
РС-2024-108 29.02.2024 01,04,2024 гд 71795/16 СРС, СГС Изпратена в МП
РС-2024-109 01.03.2024 20.06.2024 /ДП 223/23 г. 04 РУ Бургас, пр.пр. 886/23 г. РП Изпратена в МП
РС-2024-110 01.03.2024 30.04.2024 чгд 34436/13 и гд 32547/14 СРС Изпратена в МП
РС-2024-111 01.03.2024 17.05.2024 гд 2224/20 РС Дупница, вгд 139/22 ОС Изпратена в МП
РС-2024-112 05.03.2024 12.06.2024 гр.д. 80847/17 г. СРС и в.гр.д. 10525/22 г. СГС/ Изпратена в МП
РС-2024-113 05.03.2024 13.06.2024 нчхд 15203/22 и нчхд 1058/23 СРС, внчхд Изпратена в МП
РС-2024-114 05.03.2024 12.06.2024 нохд 9/23 и нохд 859/19 на РС Изпратена в МП
РС-2024-115 06.03.2024 21.05.2024 ч.гр.д. 65376/20 г. СРС, гр.д. 14299/21 г. Изпратена в МП
РС-2024-116 06.03.2024 30.04.2024 гд 15539/15 СГС, вгд 1548/22 САС, гд Изпратена в МП
РС-2024-117 07.03.2024 05.06.2024 гр.д. 27445/17 г. на СРС, в.гр.д. 2453/18 г. Изпратена в МП
РС-2024-118 07.03.2024 25.04.2024 гд 6936/16 СРС, гд 515/22 СГС, вчгд Изпратена в МП
РС-2024-119 07.03.2024 17.05.2024 изп.д 437/21 ЧСИ М. Ангелова, вгд 28/24 на АС Изпратена в МП
РС-2024-120 07.03.2024 26.06.2024 нохд 16869/20, 5448/18 и 4772/11 СРС Изпратена в МП
РС-2024-121 07.03.2024 26.06.2024 нохд 16869/20, 5448/18 и 4772/11 СРС Изпратена в МП
РС-2024-122 07.03.2024   НОХД 553/22 г. РС Благоевград, КНОХД 665/23 г. За разглеждане
РС-2024-123 11.03.2024 20.06.2024 НЧХД 19352/19 г. СРС, ВНЧД 5960/23 г. Изпратена в МП
РС-2024-124 11.03.2024 18.06.2024 гд 29841/19 СРС 64 с-в, вгд 2154/21 Изпратена в МП
РС-2024-125 11.03.2024 24.04.2024 чгд 33124/18 и 4516/18 СРС, вгд 13525/21 Изпратена в МП
РС-2024-126 11.03.2024 22.04.2024 НОХД 5086/20 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-127 11.03.2024 05.06.2024 гд 9794/20 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2024-128 11.03.2024 18.06.2024 ч.гр.д. 23192/19 г. СРС, гр.д. 9732/20 г. Изпратена в МП
РС-2024-129 11.03.2024 18.06.2024 ч.гр.д. 23192/19 г. СРС, гр.д. 9732/20 г. Изпратена в МП
РС-2024-130 13.03.2024 05.06.2024 ад 356/20 Адм. съд Ловеч Изпратена в МП
РС-2024-131 13.03.2024 17.05.2024 гд 16329/18 СРС Изпратена в МП
РС-2024-132 13.03.2024 17.05.2024 гд 16329/18 СРС Изпратена в МП
РС-2024-133 14.03.2024 21.05.2024 гр.д. 21795/19 г. СРС, в. гр.д. 2651/22 г. Изпратена в МП
РС-2024-134 14.03.2024 30.04.2024 гр.д. 24280/13 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-135 15.03.2024   нохд 1063/22 РС Добрич/ДП 99/19 ОДМВР За разглеждане
РС-2024-136 15.03.2024   /ДП 51/18 СГП За разглеждане
РС-2024-137 15.03.2024   /ДП 51/18 СГП За разглеждане
РС-2024-138 15.03.2024   /ДП 51/18 СГП За разглеждане
РС-2024-139 18.03.2024 05.06.2024 чгд 33720/17 и гд 58215/19 СРС Изпратена в МП
РС-2024-140 18.03.2024 08.05.2024 нохд 2013/20 ОС Пловдив, внохд 154/22 и 224/23 Изпратена в МП
РС-2024-141 19.03.2024 05.06.2024 чгд 9222/21 на СГС Изпратена в МП
РС-2024-142 19.03.2024 18.06.2024 чгд 38370/16, гд 67372/16 СРС 150 с-в, вгд 16821/18, Изпратена в МП
РС-2024-143 20.03.2024   НОХД 4430/19 г. СГС/ДП 51/14 г. СГП За разглеждане
РС-2024-144 20.03.2024 04.06.2024 нохд 4498/20 СГС, внохд 782/23 САС Изпратена в МП
РС-2024-145 20.03.2024 20.06.2024 /вх. 6678/19 РП Бургас Изпратена в МП
РС-2024-146 20.03.2024   НОХД 9772/15 г. СРС За разглеждане
РС-2024-147 20.03.2024 20.06.2024 гд 19699/16 СРС, вгд 1982/19 СГС Изпратена в МП
РС-2024-148 20.03.2024   нохд 20855/14 СРС За разглеждане
РС-2024-149 21.03.2024   /ДП 248/18 РП Бургас За разглеждане
РС-2024-150 21.03.2024   гд 40246/19 СРС, вгд 1327/23 СГС За разглеждане
РС-2024-151 21.03.2024 09.05.2024 нохд 15245/18 СРС, внохд 2173/23 СГС Изпратена в МП
РС-2024-152 21.03.2024   нчхд 3040/20 СРС/ДП 2983/17 4 РПУ За разглеждане
РС-2024-153 21.03.2024 17.05.2024 гр.д. 58008/10 г. на СРС, в. гр.д. 3890/21 г. Изпратена в МП
РС-2024-154 25.03.2024 05.06.2024 гр.д. 52342/20 г. на СРС, гр.д. Изпратена в МП
РС-2024-155 25.03.2024 18.06.2024 гр.д. 72909/15 г. на СРС, в.гр.д. Изпратена в МП
РС-2024-156 25.03.2024 30.04.2024 гд 8201/19 РС Варна/ Изпратена в МП
РС-2024-157 25.03.2024 29.05.2024 гд 67377/16 СРС, вгд 4661/21 СГС Изпратена в МП
РС-2024-158 25.03.2024 29.05.2024 гд 67377/16 СРС, вгд 4661/21 СГС Изпратена в МП
РС-2024-159 26.03.2024 22.05.2024 гд 32684/16 СРС, вгд 2859/21 СГС Изпратена в МП
РС-2024-160 27.03.2024 17.05.2024 чгд 22838/19 и гд 44789/19 СРС, вгд Изпратена в МП
РС-2024-161 27.03.2024 10.06.2024 ад 369/22 Адм. съд Кюстендил, ад 6781/23 ВАС Изпратена в МП
РС-2024-162 28.03.2024   нохд 164/20 РС Благоевград, кнд 908/23 ВКС/ДП За разглеждане
РС-2024-163 28.03.2024   нчд 2384/23 на РС Бургас преобр. в нчд За разглеждане
РС-2024-164 28.03.2024   нох 369/03, 2095/14, 1962/15, 3467/15 и 674/16 За разглеждане
РС-2024-165 28.03.2024   нох 369/03, 2095/14, 1962/15, 3467/15 и 674/16 За разглеждане
РС-2024-166 29.03.2024 05.06.2024 ад 2456/23 Адм. съд Варна Изпратена в МП
РС-2024-167 29.03.2024   ад 2612/21  и ад 126/23Адм. съд За разглеждане
РС-2024-168 29.03.2024 03.07.2024 нохд 41/22 РС Дулово, ОС Силистра Изпратена в МП
РС-2024-169 29.03.2024 17.05.2024 гд 22950/18 СРС, вгд 6069/20 СГС Изпратена в МП
РС-2024-170 01.04.2024 22.05.2024 НД 1000/23 г. на ВКС/ДП 460/17 г. ОД на МВР гр. Изпратена в МП
РС-2024-171 01.04.2024 10.06.2024 гр.д. 65415/20 г. (заповедно) и гр. д. 18303/21 г. Изпратена в МП
РС-2024-172 01.04.2024 18.06.2024 гд 13987/18 СГС, вгд 371/21 САС, гд Изпратена в МП
РС-2024-173 01.04.2024 31.05.2024 гд 26933/21 СРС, вгд 1273/21 СГС Изпратена в МП
РС-2024-174 01.04.2024 10.06.2024 вчгд 397/23 ОС Ямбол Изпратена в МП
РС-2024-175 01.04.2024 31.05.2024 ч.гр.д.225/22 г. РС Самоков, гр.д. 577/22 г. РС Изпратена в МП
РС-2024-176 02.04.2024 20.06.2024 ад 8096/20, ад 10749/21, ад 11102/22, кад Изпратена в МП
РС-2024-177 02.04.2024 19.06.2024 чгд 52308/17 и гд 82214/17 СРС, вгд Изпратена в МП
РС-2024-178 02.04.2024 05.06.2024 гд 26845/20 СРС, вгд 6758/22 СГС Изпратена в МП
РС-2024-179 03.04.2024 31.05.2024 гр.д.57522/21 г. СРС, ч. гр.д. 14063/23 г. Изпратена в МП
РС-2024-180 04.04.2024   гд 24426/18 СРС; вгд 12521/20 СГС За отстраняване на нередовности
РС-2024-181 04.04.2024 20.06.2024 гд 12/15 и 25/17 ОС Смолян, вгд 406/15, 600/16 Изпратена в МП
РС-2024-182 04.04.2024 26.06.2024 гр.д. 2816/17 г. на СГС, гр.д. 1556/23 г. Изпратена в МП
РС-2024-183 04.04.2024 03.07.2024 ч.гр.д. 29004/19 г. СРС, /заповедно п-во Изпратена в МП
РС-2024-184 04.04.2024 17.05.2024 гд 37410/18 на СРС Изпратена в МП
РС-2024-185 05.04.2024 05.06.2024 гд 76475/18 СРС с-в, вгд 13632/19 СГС Изпратена в МП
РС-2024-186 08.04.2024 31.05.2024 гр.д. 55509/15 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-187 08.04.2024   НОХД 367/15 г. ОС Пловдив, НОХД 2045/22 г. За разглеждане
РС-2024-188 08.04.2024 03.07.2024 /ДП 428/11 на 4 РПУ Пловдив, пр. 5640/11 на РП Изпратена в МП
РС-2024-189 08.04.2024 22.05.2024 гр.д. 24937/21 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-190 08.04.2024 30.04.2024 чгд 30016/20 и гд 19080/21 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2024-191 08.04.2024 12.06.2024 адм.д. 2003/18 АССГ, адм.д. 13996/18 г. ВАС/ Изпратена в МП
РС-2024-192 08.04.2024   гд 45773/11 СРС, вгд 9386/23 СГС За разглеждане
РС-2024-193 09.04.2024 03.07.2024 гд 44109/21 СРС, вгд 7952/22 СГС Изпратена в МП
РС-2024-194 09.04.2024 31.05.2024 гр.д. 3760/16 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-195 10.04.2024 29.05.2024 чгд 31366/16 и гд 57006/19 СРС, вгд Изпратена в МП
РС-2024-196 10.04.2024 22.05.2024 чгд 31366/16 и гд 57006/19 СРС, вгд Изпратена в МП
РС-2024-197 10.04.2024 19.06.2024 чгд 64677/20 и гд 22767/21 СРС Изпратена в МП
РС-2024-198 10.04.2024 03.07.2024 гр.д. 49415/20 г. СРС, в. гр.д. 9841/22 г. Изпратена в МП
РС-2024-199 11.04.2024 18.06.2024 гр.д. 5121/17 г. на РС Пловдив Изпратена в МП
РС-2024-200 12.04.2024 20.06.2024 адм.д. 1903/21 г. Адм. съд Варна, адм.д. 3265/23 г. Изпратена в МП
РС-2024-201 12.04.2024 14.06.2024 гд 82185/17 СРС, вгд 12461/18 СГС Изпратена в МП
РС-2024-202 15.04.2024 18.06.2024 гр.д. 5121/17 г. на РС Пловдив Изпратена в МП
РС-2024-203 15.04.2024 03.07.2024 гр.д. 48503/22 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2024-204 15.04.2024 31.05.2024 гр.д. 39694/21 г. /заповедно/ и гр. д. 63053/21 Изпратена в МП
РС-2024-205 15.04.2024 03.07.2024 гр.д. 70990/22 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2024-206 15.04.2024 05.06.2024 гр.д. 70992/22 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-207 15.04.2024 03.07.2024 гр.д. 13518/23 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2024-208 15.04.2024   гр.д. 71009/22 г. на СРС За разглеждане
РС-2024-209 15.04.2024 18.06.2024 гр.д. 2374/23 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-210 15.04.2024   гр.д. 2329/23 г. СРС За разглеждане
РС-2024-211 15.04.2024 31.05.2024 гр.д. 2346/23 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-212 15.04.2024 29.05.2024 гр.д. 70995/22 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-213 16.04.2024   НОХД 1134/14 г. СпНС, ВНОХД 210/17 г. За разглеждане
РС-2024-214 16.04.2024   НОХД 1134/14 г. СпНС, ВНОХД 210/17 г. За разглеждане
РС-2024-215 16.04.2024   НОХД 1134/14 г. СпНС, ВНОХД 210/17 г. За разглеждане
РС-2024-216 16.04.2024   НОХД 1134/14 г. СпНС, ВНОХД 210/17 г. За разглеждане
РС-2024-217 16.04.2024   НОХД 1134/14 г. СпНС, ВНОХД 210/17 г. За разглеждане
РС-2024-218 16.04.2024   НОХД 1134/14 г. СпНС, ВНОХД 210/17 г. За разглеждане
РС-2024-219 16.04.2024   НОХД 1134/14 г. СпНС, ВНОХД 210/17 г. За разглеждане
РС-2024-220 18.04.2024 04.06.2024 НОХД 5086/20 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-221 18.04.2024 04.06.2024 НОХД 5086/20 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-222 18.04.2024 04.06.2024 НОХД 5086/20 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-223 19.04.2024 03.07.2024 гр.д. 2292/13 г. СГС, в.гр.д. 3523/20 г. САС Изпратена в МП
РС-2024-224 19.04.2024   гр.д. 6490/20 г. на РС Варна, в.гр.д. За разглеждане
РС-2024-225 19.04.2024 24.06.2024 адм.д. 2007/22 г. Адм. съд Бургас Изпратена в МП
РС-2024-226 19.04.2024   НОХД 130/23 г. РС Елхово/ДП 25/18 г. РУ За разглеждане
РС-2024-227 22.04.2024   нохд 3488/14 РС Пловдив, внохд 2324/18 За разглеждане
РС-2024-228 22.04.2024   НОХД 393/22 г. на ОС Плевен За разглеждане
РС-2024-229 22.04.2024 19.06.2024 гд 24809/18 СРС, СГС и ВКС Изпратена в МП
РС-2024-230 22.04.2024 19.06.2024 гд 24809/18 СРС, СГС и ВКС Изпратена в МП
РС-2024-231 22.04.2024   НОХД 2553/21 г. СГС, ВНОХД 754/23 г. За разглеждане
РС-2024-232 22.04.2024   НОХД 2553/21 г. СГС, ВНОХД 754/23 г. За разглеждане
РС-2024-233 23.04.2024 19.06.2024 гд 246/15 РС Кула по подс. ад 873/20 РС Изпратена в МП
РС-2024-234 23.04.2024 19.06.2024 гд 246/15 РС Кула по подс. ад 873/20 РС Изпратена в МП
РС-2024-235 24.04.2024 20.05.2024 гр.д. 6785/69 г. СРС, гр.д. 7525 Изпратена в МП
РС-2024-236 24.04.2024 20.05.2024 гр.д. 6785/69 г. СРС, гр.д. 7525 Изпратена в МП
РС-2024-237 24.04.2024 20.05.2024 гр.д. 6785/69 г. СРС, гр.д. 7525 Изпратена в МП
РС-2024-238 25.04.2024   нохд 1602/22 РС Пловдив и ОС Пловдив За разглеждане
РС-2024-239 25.04.2024 03.07.2024 гр.д. 1516/17 г. СРС, гр.д. 65843/21 г. СРС, Изпратена в МП
РС-2024-240 25.04.2024   нахд 545/23 РС Несебър, внахд 277/24 ОС За разглеждане
РС-2024-241 26.04.2024 03.07.2024 гд 408/17 СРС, вгд 14221/19 СГС, гр.д. Изпратена в МП
РС-2024-242 26.04.2024 20.06.2024 гд 36433/15 СРС, вгд 4108/16 СГС Изпратена в МП
РС-2024-243 26.04.2024 31.05.2024 / Изпратена в МП
РС-2024-244 26.04.2024 05.06.2024 гд 60457/12 СРС Изпратена в МП
РС-2024-245 26.04.2024   гр.д. 31279/11 г. на СРС, гр.д. 49126/12 г. За разглеждане
РС-2024-246 26.04.2024   гр.д. 31279/11 г. на СРС, гр.д. 49126/12 г. За разглеждане
РС-2024-247 29.04.2024 03.07.2024 нахд 14811/19 СРС, кнахд 12334/23 АССГ Изпратена в МП
РС-2024-248 29.04.2024 19.06.2024 адм.д. 2636/20 АССГ, КНАХД 4736/21 АССГ Изпратена в МП
РС-2024-249 29.04.2024 19.06.2024 гд 43768/19 СРС, вгд 6691/22 СГС Изпратена в МП
РС-2024-250 29.04.2024 03.07.2024 гд 1087/22 РС Ихтиман Изпратена в МП
РС-2024-251 29.04.2024 19.06.2024 гд 10635/17 СГС, втд 1007/19 САС, тд 1340/22 ВКС Изпратена в МП
РС-2024-252 30.04.2024 04.06.2024 НОХД 5086/20 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-253 30.04.2024   гд 45773/11 СРС, вгд 9386/23 СГС За разглеждане
РС-2024-254 30.04.2024   гр.д. 1174/22 г. РС Сандански За разглеждане
РС-2024-255 30.04.2024 24.06.2024 гд 55/23 РС Сандански Изпратена в МП
РС-2024-256 02.05.2024 26.06.2024 гд 13160/19 СГС, САС и ВКС Изпратена в МП
РС-2024-257 02.05.2024   нохд 894/08 СГС, внохд 94/19, 659/21 и За разглеждане
РС-2024-258 02.05.2024   нохд 894/08 СГС, внохд 94/19, 659/21 и За разглеждане
РС-2024-259 02.05.2024   нохд 2292/15 СГС, внохд 1078/19 и 577/21 За разглеждане
РС-2024-260 07.05.2024   нох 2213/15, 1006/15 ОС Пловдив, внох За разглеждане
РС-2024-261 07.05.2024 31.05.2024 гр.д. 71692/17 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-262 09.05.2024   ЧНД 658/15 г. СОС, НОХД 383/23 г. СОС/ДП За разглеждане
РС-2024-263 09.05.2024 03.07.2024 гд 580/19 РС Несебър, вгд 1170/23 ОС Изпратена в МП
РС-2024-264 10.05.2024 21.06.2024 гр.д. 85647/17 г. СРС, в. гр.д. 8706/22 г. Изпратена в МП
РС-2024-265 10.05.2024 21.06.2024 гр.д. 85647/17 г. СРС, в. гр.д. 8706/22 г. Изпратена в МП
РС-2024-266 10.05.2024 21.06.2024 гр.д. 85647/17 г. СРС, в. гр.д. 8706/22 г. Изпратена в МП
РС-2024-267 10.05.2024   чгд 71463/18 и гд 31894/20 СРС, вгд За разглеждане
РС-2024-268 10.05.2024   нохд 9079/12 СРС, внохд 884/23 СГС За разглеждане
РС-2024-269 13.05.2024   нохд 894/08, 57/23 СГС, внохд 94/19, За разглеждане
РС-2024-270 13.05.2024   гр.д. 75130/18 г. СРС За разглеждане
РС-2024-271 14.05.2024   гд 239/23 ОС Варна За разглеждане
РС-2024-272 14.05.2024 26.06.2024 гд 13539/13 СРС, вгд 11565/19 СГС Изпратена в МП
РС-2024-273 15.05.2024   гд 14539/18 СГС, вгд 3303/20 САС За разглеждане
РС-2024-274 16.05.2024   гд 16883/18 СГС, ВКС За разглеждане
РС-2024-275 16.05.2024   гд 65839/22 СРС За разглеждане
РС-2024-276 16.05.2024   гр.д. 71195/22 г. СРС За разглеждане
РС-2024-277 16.05.2024 03.07.2024 гд 64031/22 на СРС Изпратена в МП
РС-2024-278 17.05.2024   гд 940/18 РС Попово За разглеждане
РС-2024-279 17.05.2024   нох 144/21, 692/22 ОС Плевен, внох За разглеждане
РС-2024-280 17.05.2024 20.06.2024 гр.д. 22161/19 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-281 17.05.2024   гд 88651/17 и чгд 63795/15 СРС За разглеждане
РС-2024-282 20.05.2024   нохд 894/08 СГС, внохд 94/19 САС, внохд За разглеждане
РС-2024-283 20.05.2024   гд 34000/08 г. СРС; гд 4479/22 г. СРС За разглеждане
РС-2024-284 21.05.2024   НОХД 887/21 г. СГС За разглеждане
РС-2024-285 21.05.2024   НОХД 887/21 г. СГС За разглеждане
РС-2024-286 21.05.2024   НОХД 887/21 г. СГС За разглеждане
РС-2024-287 21.05.2024   гд 48588/22 на СРС За разглеждане
РС-2024-288 21.05.2024 26.06.2024 гд 34314/22 на СРС Изпратена в МП
РС-2024-289 21.05.2024 26.06.2024 гр.д. 34321/22 г. СРС Изпратена в МП
РС-2024-290 21.05.2024   гр.д. 58632/17 г. СРС За разглеждане
РС-2024-291 22.05.2024   гр.д. 886/23 г. РС Червен бряг, в. гр.д. 190/24 г. ОС За разглеждане
РС-2024-292 22.05.2024   гр.д. 28124/21 г. СРС /исково п-во/, ч.гр.д. За разглеждане
РС-2024-293 23.05.2024   гр.д. 7717/13 г. СРС, в.гр. д. 6922/23 г. СГС За разглеждане
РС-2024-294 23.05.2024   гд 79801/15 СРС, вгд 6645/22 и вгд За разглеждане
РС-2024-295 27.05.2024   НОХД 197/22 г. ОС Силистра, ВНОХД 142/23 г. За разглеждане
РС-2024-296 27.05.2024   нчхд 9928/19 СРС върн. за ново разгл. За разглеждане
РС-2024-297 27.05.2024   гд 658/21 РС Дулово, гд 442/21 ОС За разглеждане
РС-2024-298 28.05.2024   гд 1704/16 на СГС За разглеждане
РС-2024-299 28.05.2024 03.07.2024 ч.гр.д. 43842/15 г. СРС, гр.д. 87124/17 г. Изпратена в МП
РС-2024-300 29.05.2024   нохд 2696/18, 3767/23 и нчд 1849/24 РС За разглеждане
РС-2024-301 29.05.2024   нохд 2696/18, 3767/23 и нчд 1849/24 РС За разглеждане
РС-2024-302 30.05.2024   гд 57826/18 СРС За отстраняване на нередовности
РС-2024-303 30.05.2024 10.06.2024 гр.д. 83382/17 г. СРС, в.гр. д. 7357/19 г. СГС Изпратена в МП
РС-2024-304 30.05.2024   гд 25697/20 и чгд66916/19 СРС и СГС За разглеждане
РС-2024-305 30.05.2024   нохд 9079/12 СРС, внохд 884/23 СГС За разглеждане
РС-2024-306 31.05.2024   гр.д. 6483/16 г. СРС, в.гр.д. 1136/21 За разглеждане
РС-2024-307 03.06.2024   ад 53/24 на Адм. съд Търговище За разглеждане
РС-2024-308 03.06.2024   ад 52/24 на Адм. съд Търговище За разглеждане
РС-2024-309 03.06.2024   НЧХД 11974/19 г. СРС, ВНЧХД 5232/23 г. За разглеждане
РС-2024-310 04.06.2024   гр.д. 87162/17 г. СРС За разглеждане
РС-2024-311 04.06.2024 04.07.2024 нчхд 6652/21 ? съд Изпратена в МП
РС-2024-312 04.06.2024   гр.д. 67426/21 г. СРС За разглеждане
РС-2024-313 06.06.2024   ч.гр.д. 1648/15 г. РС Кюстендил, гр.д. 281/21 г. ОС За разглеждане
РС-2024-314 06.06.2024   гр.д. 18251/08 г. СРС, в.гр. д. 10665/09 г. За разглеждане
РС-2024-315 06.06.2024   гр.д. 18251/08 г. СРС, в.гр. д. 10665/09 г. За разглеждане
РС-2024-316 06.06.2024   гд 127/20 РС Омуртаг, вгд 30/24 ОС За разглеждане
РС-2024-317 07.06.2024   чгд 39162/10 СРС, чгд 5409/13, чгд За разглеждане
РС-2024-318 07.06.2024   нохд 19313/17 СРС За разглеждане
РС-2024-319 10.06.2024   НОХД 4209/21 г. РС Пловдив За разглеждане
РС-2024-320 10.06.2024   адм.д. 1047/22 г. Адм. съд Варна, адм.д. 9569/22 г. За разглеждане
РС-2024-321 10.06.2024   гр.д. 3328/22 г. СГС, в.гр.д. 1535/23 г. САС/ За разглеждане
РС-2024-322 10.06.2024   гд 34716/20 СРС За разглеждане
РС-2024-323 10.06.2024   НЧХД 15322/19 СРС, ВНЧХД 2548/22 г. За разглеждане
РС-2024-324 10.06.2024   НЧХД 15322/19 СРС, ВНЧХД 2548/22 г. За разглеждане
РС-2024-325 11.06.2024   гр.д. 25109/19 г. СРС За разглеждане
РС-2024-326 11.06.2024   чгд 24918/18 и гд 62854/18 СРС За разглеждане
РС-2024-327 11.06.2024   гр.д. 62506/20 г. СРС, в.гр. д. 2314/22 г. СГС За разглеждане
РС-2024-328 12.06.2024   гд 309/23 на РС Тетевен  За разглеждане
РС-2024-329 12.06.2024   гр.д. 314/23 г. РС Тетевен За разглеждане
РС-2024-330 12.06.2024   гд 316/23 на РС Тетевен За разглеждане
РС-2024-331 12.06.2024   гр.д. 317/23 г. РС Тетевен За разглеждане
РС-2024-332 12.06.2024   гд 318/23 на РС Тетевен За разглеждане
РС-2024-333 12.06.2024   гр.д. 508/23 г. РС Тетевен За разглеждане
РС-2024-334 12.06.2024   гд 322/23 на РС Тетевен За разглеждане
РС-2024-335 12.06.2024   гр.д. 319/23 г. РС Тетевен За разглеждане
РС-2024-336 12.06.2024   гд 321/23 на РС Тетевен За разглеждане
РС-2024-337 12.06.2024   гр.д. 311/23 г. РС Тетевен За разглеждане
РС-2024-338 12.06.2024   гд 312/23 на РС Тетевен За разглеждане
РС-2024-339 12.06.2024   гд 27584/20 на СРС За разглеждане
РС-2024-340 13.06.2024   чгд 1485/23 или 1485/24 на СГС За разглеждане
РС-2024-341 13.06.2024   чгд 29945/20 СРС За разглеждане
РС-2024-342 13.06.2024   адм.д. 670/23 г. Адм. съд Плевен За разглеждане
РС-2024-343 13.06.2024   гр.д. 9652/10 г. СРС, в.гр. д. 16688/18 г. За разглеждане
РС-2024-344 13.06.2024   ад 4879/20 АССГ, кадмд 4491/21, 4797/22 За разглеждане
РС-2024-345 13.06.2024   гр.д. 132/23 г. РС Сандански За разглеждане
РС-2024-346 13.06.2024   гд 844/23 на РС Сандански За разглеждане
РС-2024-347 13.06.2024   гр.д. 845/23 г. РС Сандански За разглеждане
РС-2024-348 14.06.2024   адм.д. 1151/23 г. АССГ, адм.д. 6288/23 г. ВАС/ За разглеждане
РС-2024-349 17.06.2024   гд 4849/00 на и гд 63412/19 на СРС За разглеждане
РС-2024-350 18.06.2024   гд 36/24 на РС Трявна За разглеждане
РС-2024-351 18.06.2024   гд 61755/16 СРС, вгд 3188/23 СГС За разглеждане
РС-2024-352 18.06.2024   гр.д. 10200/17 г. на СГС, гр.д. За разглеждане
РС-2024-353 18.06.2024   гд 80352/18 на СРС За разглеждане
РС-2024-354 19.06.2024   гр.д. 321/18 г. РС Троян, гр.д. 77844/18 г. СРС За разглеждане
РС-2024-355 19.06.2024   гр.д. 321/18 г. РС Троян, гр.д. 77844/18 г. СРС За разглеждане
РС-2024-356 19.06.2024   гр.д. 321/18 г. РС Троян, гр.д. 77844/18 г. СРС За разглеждане
РС-2024-357 19.06.2024   гд 15115/22 СРС, вгд 11048/22 СГС За разглеждане
РС-2024-358 19.06.2024   гр.д. 12232/21 г. СРС, в.гр. д. 1069/22 г. СГС За разглеждане
РС-2024-359 20.06.2024   гд 17172/18 СГС, вгд 1783/21 САС, гд 3717/22 ВКС За разглеждане
РС-2024-360 20.06.2024   НОХД 1209/18 ОС Пловдив, ВНОХД 533/21 г. АС За разглеждане
РС-2024-361 24.06.2024   ЧНД 299/24 г. ОС В. Търново, ЧНД 781/24 г. РС В. За разглеждане
РС-2024-362 24.06.2024   гр.д. 6785/69 г. СРС, 43 с-в, гр.д. 7525  на За разглеждане
РС-2024-363 24.06.2024   гр.д. 80962/15 г. СРС, в.гр. д. 9330/22 г. СГС За отстраняване на нередовности
РС-2024-364 24.06.2024   гр.д. 531/23 г. РС Велико Търново, в.гр.д. 477/23 г. За разглеждане
РС-2024-365 24.06.2024   гр.д. 209/22 г. РС Елена, гр.д. 465/22 РС За отстраняване на нередовности
РС-2024-366 24.06.2024   НОХД 1280/22 СГС, ВНЧД 912/22 САС За разглеждане
РС-2024-367 24.06.2024   гр.д. 626/22 на ОС Велико Търново, в.гр.д. За разглеждане
РС-2024-368 24.06.2024   гр.д. 62194/20 г. СРС, В.ГР. Д. 8689/22 Г. сгс, За отстраняване на нередовности
РС-2024-369 24.06.2024   НОХД 463/15 г; НОХД 393/16 ОС Русе, КНОХД За разглеждане
РС-2024-370 25.06.2024   гр.д. 26888/14 г. СРС, д. 5813/17 г. АССГ За разглеждане
РС-2024-371 25.06.2024   гр.д. 14203/23 г. СГС За разглеждане
РС-2024-372 25.06.2024   гр.д. 4566/23 г. СРС За отстраняване на нередовности
РС-2024-373 26.06.2024   адм.д. 6821/17 г. на АССГ, адм.д. 11713/23 За разглеждане
РС-2024-374 26.06.2024   гр.д. 339/23 г. РС Елена, ЧКАД 10305/23 г. Адм. За разглеждане
РС-2024-375 26.06.2024   гр.д. 40357/16 г. СРС За разглеждане
РС-2024-376 26.06.2024   гр.д. 40357/16 г. СРС За разглеждане
РС-2024-377 26.06.2024   гр.д. 71826/19 г. СРС; в.гр. д. 5536/23 г. СГС За разглеждане
РС-2024-378 27.06.2024   гр.д. 22496/18 г. СРС, гр.д. 2960/23 г. ВКС За разглеждане
РС-2024-379 27.06.2024   адм.д. 3446/23 г. АССГ За разглеждане
РС-2024-380 27.06.2024   адм.д. 3446/23 г. АССГ За разглеждане
РС-2024-381 27.06.2024   ч.гр.д. 42346/22 г. СРС За разглеждане
РС-2024-382 28.06.2024   НОХД 10328/13 г. СРС, ВНОХД 1103/24 г. За разглеждане
РС-2024-383 01.07.2024   гд 45338/19 СРС За разглеждане
РС-2024-384 01.07.2024   гд 45338/19 СРС За разглеждане
РС-2024-385 01.07.2024   гд 45338/19 СРС За разглеждане
РС-2024-386 01.07.2024   гд 45338/19 СРС За разглеждане
РС-2024-387 01.07.2024   гд 45338/19 СРС За разглеждане
РС-2024-388 02.07.2024   гд 27944/16 СРС, вгд 15046/18 За разглеждане
РС-2024-389 02.07.2024   гр.д. 16678/18 г. СРС За разглеждане
РС-2024-390 03.07.2024   НОХД 906/18 г. СпНС, НОХД 1162/22 г. За разглеждане
РС-2024-391 03.07.2024   НОХД 906/18 г. СпНС, НОХД 1162/22 г. За разглеждане
РС-2024-392 03.07.2024   чгд 37788/16 СРС, вгд 10141/21 СГС За разглеждане