Разработване и внедряване на електронен публичен регистър на декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и имуществени декларации за нуждите на ИВСС

 

Доставка на нова, неупотребявана компютърна, друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет

 

Разработване и внедряване на електронен публичен регистър на декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и имуществени декларации за нуждите на ИВСС- прекратена

 

"Доставка на 5 броя нови, неупотребявани леки автомобили за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет"

 

"Доставка на 5 броя нови, неупотребявани леки автомобили тип седан за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет" - прекратена

 

"Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на ИВСС"

 

"Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет" - прекратена

 

"Доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет"

 

"Осигуряване на логистика за обучения и изпълнение на дейности за информация и комуникация"

 

"Разработване на електронни регистри за нуждите на ИВСС и ВСС"- прекратена