Осигуряване на логистика за обучения и изпълнение на дейности за информация и комуникация

 

Вид: Публично състезание

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Осигуряване на логистика за обучения и изпълнение на дейности за информация и комуникация

Обществената поръчка включва: Дейност № 1 „Изпълнение на мерките за информация и комуникация“ и Дейност № 2 „Организиране и провеждане на 4 броя обучения за работа с разработените вътрешни правила и регистрите“

АОП номер: 01599-2018-0002

Линк към АОП обявление:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=868484&mode=view

Линк към АОП решение:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=868481&newver=2

 

Документи:


Документация за участие и приложения
Първа страница на документация за участие - сканирана
ЕЕДОП

 

Публикация Дата
Обявление
19.09.2018г. 16:05:24
Решение
19.09.2018г. 16:05:43
Методическо указание
19.09.2018г. 16:05:58
Разяснение №1
01.10.2018г. 14:28:24
Протокол 1
23.10.2018г. 18:05:32
Съобщение за отваряне на ценови предложения
31.10.2018г. 17:20:18
Протокол 2
06.11.2018г. 17:27:31
Протокол 3
06.11.2018г. 17:27:56
Доклад от работата на комисията
06.11.2018г. 17:28:11
Решение за избор на изпълнител
06.11.2018г. 17:28:43
Договор
27.12.2018г. 16:55:43