Доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет

 

Вид: Публично състезание

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Настоящата обществена поръчка е за доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Обществената поръчка се разделена на следните обособени позиции: № 1 Доставка на 30 броя компютърни конфигурации № 2 Доставка на 10 броя преносими компютри № 3 Доставка на 10 броя принтери № 4 Доставка на мрежово оборудване (възлагана директно в съответствие с чл. 21, ал. 6 ЗОП) № 5 Доставка на 1 брой мрежови сторидж (Network-attached-storage) № 6 Доставка на 1 брой TEMPEST SDIP-27 Level A сертифицирано компютърно оборудване № 7 Доставка на мрежова защитна стена, включително софтуерна поддръжка

АОП номер: 01599-2018-0003

Линк към АОП обявление:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=873831&mode=view

Линк към АОП решение:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=873832&newver=2

 

Документи:


Документация за участие и приложения
Първа страница на документация за участие - сканирана
ЕЕДОП

 

Публикация Дата
Решение
18.10.2018г. 17:25:16
Обявление
18.10.2018г. 17:26:05
Методическо указание
18.10.2018г. 17:28:41
Протокол 1
19.11.2018г. 17:29:27
Протокол 2
26.11.2018г. 20:51:36
Доклад от работата на комисията
26.11.2018г. 20:58:11
Решение за избор на изпълнители
26.11.2018г. 20:58:18
Договор Джей Би Електроникс - ОП-1
14.01.2019г. 17:18:32
Договор АСАП - ОП-3
14.01.2019г. 17:19:01
Договор С&Т България - ОП-4 по чл. 21, ал. 6 от ЗОП
14.01.2019г. 17:19:46
Договор С&Т България - ОП-5
14.01.2019г. 17:20:12
Договор Лирекс БГ - ОП-6
14.01.2019г. 17:20:52
Договор С&Т България - ОП-7
14.01.2019г. 17:21:16
Приложение към договор Джей Би Електроникс - ОП-1  25.01.2019г. 10:02:11
Приложение към договор АСАП - ОП-3
25.01.2019г. 10:04:12
Приложение към договор С&Т България - ОП-5
 25.01.2019г. 10:06:11
Приложение към договор Лирекс БГ - ОП-6  25.01.2019г. 10:08:21
Приложение към договор С&Т България - ОП-7  25.01.2019г. 10:12:34
Договор Аксиор - ОП-2 21.02.2019г. 18:58:03
Приложение към договор Аксиор - ОП-2 21.02.2019г. 18:58:04