В. „Сега”
На съдебната система й трябваха 17 г., за да накаже крадец на „Лада”.
Процес за кражба на тръби и платна за 154 лв. от оградата на музея на Ал. Стамболийски се е влачил 12 години

30 Май 2017

Съдебната система отново би собствените си рекорди по бавно правосъдие - 17 години, 3 месеца и 28 дни е продължило производство за кражба на „Лада" от паркинга на ВМА в София, извършена на 1 април 1999 г. Това е констатирал Инспекторатът към ВСС при проверка на заявления от пострадалото семейство за нарушаване на правото му на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Проверки, извършени между 1 януари и 31 март, са установили 33 основателни жалби за забавени наказателни производства.

Продължилото над 17 години производство за отнемането на автомобила се е водело за кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. Четири пъти прокуратурата го е връщала за допълнително разследване. Съществени забавяния е причинило и връщането на делото от съда на прокуратурата - три пъти. Три съдебни производства, образувани в Софийския районен съд - едно през 2002 г. и две през 2009 г., са били прекратени поради констатирани пропуски при изготвяне на обвинителния акт, представляващи съществени процесуални нарушения, установил инспекторатът. В съдебната фаза са открити забавяния, причинени от действията на съда по третото от делата, прекратени и върнати на прокуратурата. То е продължило 4 години и 7 месеца. Проведени са 16 заседания, на 14 от които не е даден ход поради нередовно призоваване на подсъдимите или на някои свидетели. В 16-ото заседание съдът е прекратил производството поради пропуски при изготвяне на обвинителния акт, които е следвало да бъдат установени още при подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание.

Въпросното дело все пак е приключило окончателно с акт на Софийския градски съд (СГС) от юли миналата година. Извършителят, който по чудо не се е укрил през всичките тези години, е бил осъден на 1 г. затвор, макар че делото се е водело за кражба при условията на опасен рецидив, предвиждаща далеч по-тежко наказание. Удивително е и че изобщо делото е приключило - хиляди други подобни обикновено биват прекратявани по давност, без да се стигне до наказателна отговорност.

Друго дело за кражба е продължило 12 г. и 12 дни. Става дума за кражба на 2 решетъчни метални тръби и метални платна на стойност 154 лв. от оградата на къщата-музей на Александър Стамболийски в София на 22 септември 2004 г. по обяд. То се е водело за квалифицирана кражба, защото за извършването й било използвано техническо средство - ножовки и ключ.

В този случай основното забавяне в производството се дължи на действията на прокурора и разследващите органи във фазата на досъдебното производство. Имало продължителни периоди от време, през които не са извършвани никакви или почти никакви процесуално-следствени действия. До 30 октомври 2006 г., когато делото за първи път е внесено с обвинителен акт в съда, то е връщано пет пъти от прокурора за допълнително разследване. Освен това повече от три години досъдебното производство е било спряно за издирване на обвиняемите, но по делото няма данни разследващите органи да са предприели активни действия в тази насока, за да може производството да бъде възобновено своевременно. Два пъти - през 2006 и 2010 г., Софийският районен съд е прекратявал делото и го е връщал на прокурора за отстраняване на допуснати в досъдебното производство съществени нарушения на процесуалните правила, включително и при изготвяне на обвинителния акт. Образуваното през 2011 г. съдебно производство в СРС е продължило 3 години и 7 месеца. По него са насрочени 10 заседания, 7 от които са били отложени поради неявяване на страни. А делото не е с фактическа и правна сложност, подчертава Инспекторатът.

10 години, 11 месеца и 6 дни е продължило дело за кражба на музикална уредба на стойност 193 лв. и тонколони от фризьорски салон в софийски квартал в нощта срещу 21 юли 2005 г. Извършителите са разбили входната врата, тоест става дума за взломна кражба. Досъдебното производство е продължило 5 години и 8 дни, като тази продължителност се дължи най-вече на действията на разследващите органи. За близо две години и половина то е било спряно поради отсъствие на един от двамата обвиняеми, но през този период не са предприети никакви мерки за издирването му. Съществени забавяния са допуснати и при разглеждането на делото в Софийския районен съд. Насрочени са общо 23 заседания, като 15 от тях са отложени поради нередовно призоваване на някои от страните. В това число са и всички 10 заседания, насрочени от образуването на делото в началото на август 2010 г. до средата на 2013 г., които са отложени поради нередовно призоваване и неявяване на единия от подсъдимите - бил в чужбина.

КЕШ

Преди дни излезе годишният доклад на Инспектората на ВСС, според който държавата е платила 600 000 лв. обезщетения за бавно правосъдие за 2016 г. Миналата година граждани са подали 497 заявления за обезщетения за бавно правосъдие. Инспекторите са приели за основателни 339 от тях.