De Fakto
Абсурд! Съдят човек два пъти за едно и също деяние, при това амнистирано

9 Март 2017

Недопустимо наказателно производство за транспортно престъпление, продължило 8 години, 3 месеца и 22 дни, е установил Инспекторатът към ВСС. То е било открито при проверка на 139 заявления за нарушаване правото на гражданите на разглеждане и решаване на делата в разумен срок, извършена в периода 1 октомври - 31 декември 2016 г., съобщи пресслужбата на Инспектората.

След инцидент на кръстовище в София срещу заявителя започва административнонаказателно производство, което приключва с налагане на административно наказание. Наказателното постановление влиза в сила на 4 април 2008 г.

На 22 април 2009 г. влиза в сила Закон за амнистията, съгласно който се освобождават от наказателна отговорност и от последиците от осъждането лица, които до 1 юли 2008 г. са извършили престъпления по непредпазливост, за които по закон се предвижда лишаване от свобода до 5 години или друго по-леко наказание. Въпреки че деянието, за което заявителят е разследван, попада в приложното поле на закона, досъдебното производство срещу него не е прекратено, а е продължило и той е бил привлечен като обвиняем на 8 април 2010 г.

Фактите и обстоятелствата по наказателното производство срещу заявителя са същите като тези по административнонаказателното производство срещу него, което е започнало първо и е приключило първо. Нарушен е принципът, че никой не може да бъде съден два пъти за едно и също нещо /забраната non bis in idem/.

Че приключилото административнонаказателно производство е било пречка за повдигане на обвинение и че наказателното производство е било недопустимо установява Софийският апелативен съд през май 2016 г. Той отменя присъдата и прекратява наказателното производство, продължило 8 години, 3 месеца и 22 дни.

Заради нарушената забрана non bis in idem целият период на разглеждане на наказателното производство не отговаря на изискването за „разумния срок" по чл. 6, т. 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Проверяващият състав от Инспектората към ВСС е посочил действията на органите на досъдебното производство и съдилищата само за пълнота.

Установени са значителни периоди на бездействие от страна на органите на досъдебното производство, през които не са били извършвани каквито и да било процесуално-следствени действия или са извършени епизодични такива. Разследващият орган не е изпълнявал своевременно дадени от прокурора указания. От своя страна наблюдаващият прокурор се е произнасял извън установените законови срокове. Компетентните органи не са проявили нужното усърдие за своевременното издирване на свидетелите.

Първоинстанционният съд - Софийски градски съд, е разглеждал делото общо 4 години, 10 месеца и 17 дни, а въззивният - Софийски апелативен съд - общо 5 месеца и 11 дни.

Второто от четирите производства в СГС е продължило 3 години и 6 месеца. Съдебните заседания са отлагани много пъти - поради различни пречки да се изготвят своевременно автотехническа и съдебномедицинска експертиза и да бъдат разпитани двама свидетели. Поради налагане на дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност" на председателя на съдебния състав, постановил присъдата, мотивите към нея не са изготвени. Заради липсата на мотиви присъдата е отменена от въззивния съд и той е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на СГС.