ЛЮБКА КАБЗИМАЛСКА

Образование: ЮЗУ „Неофит Рилски " - гр. Благоевград.

Дипломиране: 1996 г. Магистър по специалност Право с придобита квалификация „Юрист", 1988 г. ВПИ - гр. Благоевград, специалност „Начална училищна педагогика".

 

1997 - 1998 г. Помощник следовател в 03 ТО на Столична следствена служба.

1998 - 2006 г. Следовател в 03 ТО на Столична следствена служба.

2006 - 2013 г. Прокурор в Софийска районна прокуратура.

2013 - 2016 г. Заместник административен ръководител на Софийска районна прокуратура и ръководител на първи отдел на СРП, ранг Прокурор във ВКП.

 

Избрана е от Народното събрание за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на 18 февруари 2016 г.

Встъпила в длъжността „Инспектор в ИВСС" на 14 март 2016 г.