ЛЮБОМИР КРУМОВ 

Образование: Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", Университет за Национално и световно стопанство.

Дипломиране: 1994 г. Магистър по специалност Право с придобита квалификация „Юрист", 2015 г. Магистър по икономика.

 

1995 - 1996 г. Съдебен кандидат в Софийски окръжен съд.

1995 - 1999 г. Помощник - следовател и Следовател в Столична следствена служба.

1999 - 2000 г. Младши съдия в Софийски окръжен съд.

2000 - 2003 г. Съдия в Районен съд Сливница.

1996 - 2003 г. Хоноруван асистент по наказателно право в Юридическия факултет на СУ"Св. Климент Охридски.

2003 - 2006 г. Председател на Районен съд Сливница.

2006 - 2016 г. Съдия в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение.

 

Избран е от Народното събрание за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на 18 февруари 2016 г.

Встъпил в длъжността „Инспектор в ИВСС" на 14 март 2016 г.