сп. Правен свят
Автор Мирела Веселинова
Инспекторатът към ВСС препоръчва наказание на прокурор по скандално дело

17 Април 2009

Прокурорът Момчил Георгиев от Софийската районна прокуратура (СРП) да бъде наказан дисциплинарно с "обръщане на внимание" от прекия си началник Александър Налбантов. Самият Налбантов да си вземе бележка, че не е упражнил нужния контрол върху работата на Георгиев. Това препоръчва Инспекторатът към Висшия съдебен съвет след приключване на проверката по скандалното наказателно дело за вещно укривателство на 25 тона черен пипер – дело, което 9 години отлежава, без да може да стартира в съда.
По повод публикацията в априлския брой на сп. "Правен свят", озаглавена "Другият живот на Петър Лашов", от Инспектората ни уведомиха, че проверката е приключила с констатации за допуснати нарушения по образуването и движението на делото от прокурор Георгиев. Категорично и мотивирано са отхвърлени възраженията на прокурор Георгиев срещу резултатите от проверката. В становището на Инспектората по повод възражението е отбелязана също така и неблаговидната роля на съдиите Мария Динева и Борис Динев, допуснали многократно да се разкарват свидетели, страни и вещи лица за насрочени открити заседания, за да върнат делото на прокуратурата за доразследване.
Отбелязано е също така, че разпорежданията на съдия Емилиян Лаков, с които е връщано делото на прокуратурата са "еднотипни, твърде обширни и съдържат елементи на съждения, които биха били удачни, ако са в окончателен акт на съда." И за да няма съмнение какво означава това, се добавя напомнянето, че "законодателят е дал възможност на съдията-докладчик, ако смята, че деянието, описано в обвинителния акт, не съставлява престъпление, да приложи разпоредбата на чл. 250, ал. 1, т.2 НК и да прекрати цялото наказателно производство." 
В крайна сметка, Инспекторатът препоръчва тези факти да се отбележат при бъдещо атестиране на замесените магистрати.
За съжаление Инспекторатът може да се произнася само за забавянето на делата. Инспекторите нямат право да си задават въпроса защо прокуратурата се е заела с неприсъщата й задача да реши един гражданско-правен спор със средствата на наказателното право.
Делото срещу Петър Лашов е при нов съдия, който е насрочил открито заседание през май. Това ще е поредният опит за съдебен процес.