Главният инспектор на ИВСС г-жа Теодора Точкова и инспекторите Любка Кабзималска и Стефка Мулячка взеха участие в Общото събрание на Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието (RESIJ), което се проведе в периода 5-7 юни 2024 г. в Букурещ, Румъния

10 Юни 2024

Общото събрание беше организирано от г-жа Роксана Петку – главен инспектор на Съдебния инспекторат на Румъния и председател на RESIJ с участието на представители на службите за съдебна инспекция на Франция, Португалия, Белгия, Италия, Испания, България и Албания.

Членовете на мрежата обсъдиха предложения от г-жа Петку план за работа на RESIJ за 2024 г., реализирането на който ще допринесе за развитието и увеличаването на капацитета на инспекционните служби. Взе се решение да се сформира работна група от представители на членовете на мрежата, които да разработят до края на годината обща Методика за извършване на проверки и работна група, която да изготви сравнително проучване на тема границата на свободата на изразяване на мнение в публичното пространство от магистратите.

Представители на инспекторатите на Молдова и Турция презентираха пред членовете на мрежата състава, правомощията и дейността на своите инспекционни служби като изразиха желание да се включат активно в мрежата със статут, който RESIJ счете за подходящ. По време на срещата беше обсъдена възможността за разширяване на мрежата чрез привличане на нови членове. За да се приемат нови членове на мрежата е необходима промяна на устава, както и да се вземе решение от всяка страна членка на RESIJ в съответствие със законодателството й, тъй като за част от инспекторатите за вземането на решения е необходимо одобрение от министерство на правосъдието, а за друга част от Висшия съдебен съвет на държавите им. Предложено беше в устава да се впише, че статут на наблюдател може да бъде предоставен само на инспекционна служба от страна, която споделя ценностите на ЕС, но не отговаря на условията за членство и за която единодушно е взето решение от членовете на мрежата. Взе се решение следващото присъствено Общо събрание на RESIJ да бъде през юни 2025 г.