ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за прекратено трудовото правоотношение на Александър Мумджиев с Инспектората към Висшия съдебен съвет, считано от 17.05.2024г.

17 Май 2024

ИВСС информира медиите, че инспектор Александър Мумджиев подаде до Народното събрание на 17.05.2024 г. уведомление за едностранно прекратяване на трудовото правоотношение с Инспектората, както и заявление от същата дата до главния инспектор на ИВСС за прекратяване на трудовото му правоотношение.

На основание подадените документи главният инспектор на ИВСС издаде заповед, с която обяви за прекратено трудовото правоотношение на Александър Мумджиев с Инспектората към Висшия съдебен съвет, считано от 17.05.2024 г.

С оглед факта, че инспектор Александър Мумждиев работеше при условията на изтекъл мандат, Народното събрание не дължи вземане на изрично решение по подадената оставка. Изявлението на Александър Мумджиев до Народното събрание има уведомителен характер, съгласно решение от 16.05.2023 г., постановено по адм. д. № 4514/2022 г. по описа на Върховния административен съд, съгласно което "режимът за освобождаване от длъжност на инспектор от Инспектората към ВСС, който при изтекъл мандат, но продължен поради обективни обстоятелства, е уведомителен към избирателното тяло. Акт на Народното събрание не е част от фактическия състав за освобождаване от длъжност на инспектор от ИВСС, при подадена от него оставка".