Прессъобщение във връзка с нарушение на сигурността на личните данни на свидетел по гражданско дело на Софийския районен съд

30 Август 2023

Във връзка с информация, представена в „Новините на Нова“ на 29.08.2023 г. относно нарушение на сигурността на личните данни на свидетел по гражданско дело на Софийския районен съд, за което съдът в качеството му на администратор на лични данни е бил уведомен по електронна поща на 28.08.2023 г., уточняваме следното:

На 29.08.2023 г. в Инспектората към ВСС като компетентен надзорен орган постъпи уведомление от СРС за допуснато нарушение на чл. 64 от Закона за съдебната власт относно публикуването на съдебните актове на страницата на съответния съд в интернет. В ИВСС незабавно беше образувана преписка, разпределена по реда на чл. 94з от Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите (ПОДИВССДАЕ).

След анализ на информацията и определяне нивото на риска за правата и свободите на засегнатото лице, съобразно процедурата по чл. 94з от ПОДИВССДАЕ ще се извърши проверка в СРС, която да установи причините за нарушението, както и има ли и други нарушения на сигурността на личните данни, допуснати от съда в качеството му на администратор на лични данни при публикуване на съдебните актове.