Информация за официалното честване на 15-годишнината на Инспектората към Висшия съдебен съвет на международна конференция в гр. София

22 Юни 2023

Представители на съдебната власт на България и на институции на държавите-членки на ЕС, част от Европейската мрежа на националните служби за инспекция на правосъдието (RESIJ) взеха участие на международна конференция на тема "15 години Инспекторат към Висшия съдебен съвет на България - развитие, прилики и различия с европейските инспекционни служби" по повод 15-годишнината на институцията, която се състоя в гр. София, хотел Балкан на 22 юни 2023 г.

Конференцията бе тържествено открита от главния инспектор на ИВСС г-жа Теодора Точкова.

На събитието присъстваха председателят на Върховния касационен съд г-жа Галина Захарова, председателят на Върховния административен съд г-н Георги Чолаков, и. ф. главен прокурор на Република България г-н Борислав Сарафов, зам.-министъра на правосъдието г-жа Юлия Ковачева, членове на Висшия съдебен съвет, директорът на Националния институт на правосъдието г-жа Миглена Тачева, административни ръководители на органи на съдебната власт, секретарят по правни въпроси на Президента на Република България проф. Емилия Друмева и неговия съветник г-жа Невин Фети, първият главен инспектор г-жа Ана Караиванова, бивши и настоящи членове на Инспектората към ВСС, както и представители на други институции.

Сред гостите бяха известните юристи проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. Огнян Герджиков и проф. д-р Даниел Вълчев.

От чуждестранните участници присъстваха представители на институции на държавите-членки на ЕС, по специално Главният инспекторат на правосъдието на Франция, Висшият съвет на правосъдието на Белгия, Съдебният инспекторат на Румъния, Главният инспекторат на правосъдието на италианското Министерство на правосъдието, Инспекционната служба на Генералния съвет на съдебната власт на Испания, Висшият съдебен съвет на Португалия, Висшият инспектор на правосъдието на Албания.

Своите приветствия към участниците и гостите на събитието отправиха и председателят на Главния инспекторат на правосъдието на Франция и досегашен председател на мрежата RESIJ г-н Кристоф Стрюдо, както и новият ротационен председател на RESIJ - ръководителят на съдебния инспекторат на Румъния г-жа Роксана Петку.

В първата част на конференцията главният инспектор г-жа Точкова представи дейността на ИВСС до момента, постиженията на институцията и идеите за бъдещото й развитие. Като благодари на участниците от сродните инспекционни служби за сътрудничеството и предприетите инициативи г-жа Точкова отбеляза приемането през 2021 г. на Европейска харта за професионална етика на членовете на мрежата RESIJ. Изготвянето на Хартата бе отчетено от нея като изключителен успех на българския Инспекторат, който е част от Мрежата и неин активен член от 2019 г.

Доклади през призмата на правомощията на ИВСС за независимостта на съдиите и дисциплинарната процедура изнесоха г-жа Галина Захарова и г-н Георги Чолаков.

Международният експерт и бивш член на ИВСС г-жа Анита Михайлова говори за важната роля на експертите в сътрудничеството с държавните институции и инспекционните служби, като цитира един от бащите на френските общности Жан Моне с думите "Всичко започва с хората, но продължава с институциите".

По време на втората част на събитието участниците обсъдиха моделите на съдебна инспекция и добри практики в други европейски държави, като по темата за различията и сходствата във функциите и работата на европейските инспекционни служби говориха членът на Генералния съвет на съдебната власт на Испания г-н Хуан-Мартинес Моя, инспекторът от Главния инспекторат на правосъдието на Франция г-жа Силви Мергес и инспекторът от Генералния инспекторат на Министерство на правосъдието на Италия г-жа Емануела Аливерти.

В заключителната част на събитието участниците обсъдиха въпросите за атестиране на магистратите и ангажиране на дисциплинарната им отговорност, по които говориха членът на Висшия съдебен съвет на Португалия г-жа Ракел Роло и инспекторът от Главния инспекторат на правосъдието на Франция г-жа Делфин Агоге.

Конференцията, домакинствана от Инспектората към ВСС на България, бе закрита от главния инспектор г-жа Точкова, която пожела на всички участници здраве, нови идеи и достижения в бъдещото развитие на институцията.