15 години от началото на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет

19 Юни 2023

През 2023 г. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) навърши 15 години от началото на дейността си.

Инспекторатът беше създаден с четвъртото изменение и допълнение на Конституцията през 2007 г. като самостоятелен контролен орган на съдебната система. Първият му състав от главен инспектор и 10 инспектори беше избран на 19 декември 2007 г. Начело на институцията застана Ана Караиванова, а сегашният главен инспектор Теодора Точкова беше избрана от Народното събрание на 2 април 2015 г.

Основна функция при конституирането на Инспектората бе да извършва проверки на дейността на органите на съдебната власт при зачитане независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. През годините на институцията бяха възложени допълнителни задължения, като ИВСС получи и особено важни нови правомощия.

През 2012 г. с промени в Закона за съдебната власт на Инспектората се възложи да извършва проверки по заявления за нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. След това с петото изменение на Конституцията през 2015 г. се предвиди извършването на проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдиите, прокурорите и следователите, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на магистратите, която мащабна задача ИВСС изпълнява от 1 януари 2017 г. По силата на последната конституционна промяна Инспекторатът се превърна и в орган, който проверява етичното поведение на магистратите и осъществява превенция на корупцията в съдебната система.

През 2019 г. на Инспектората бяха възложени съществено нови функции - да осъществява надзор и да осигурява спазването на нормативните актове в областта на защитата на личните данни при обработването им от съда, прокуратурата и следствените органи при изпълнение на функциите им на органи на съдебната власт.

По случай 15-годишнината от създаването на ИВСС институцията ще бъде домакин на международна конференция на тема "15 години Инспекторат към Висшия съдебен съвет на България - развитие, прилики и различия с европейските инспекционни служби", която ще се проведе на 22 юни 2023 г. в гр. София, хотел Балкан.