Становище на Инспектората към ВСС, по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

8 Ноември 2022

Становище на Инспектората към ВСС, прието на заседание, проведено на 08.11.2022 г., по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт