Ден на отворените врати в Инспектората към Висшия съдебен съвет

26 Май 2022
На 26 май 2022 г. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет проведе Ден на отворените врати под надслов „Открито за съдебната власт", на тема „Инспекторатът към Висшия съдебен съвет отблизо". Събитието посетиха студенти от IV-ти курс в Департамент „Право" на Нов български университет. Инспектори, експерти и главния секретар запознаха гостите с функциите на Инспектората и конкретните правомощия по извършване на проверки, както по отношение на органите на съдебната власт, така и по отношение на съдии, прокурори и следователи. Студентите имаха възможността да видят отблизо и в реални условия начина, по който функционира администрацията на Инспектората. Младите ни гости и бъдещи юристи, слушаха с интерес и задаваха своите въпроси, а в края на събитието както домакини, така и гости си обещахме тази добра практика да продължи и занапред.