Главният инспектор на ИВСС Теодора Точкова, по покана на Европейската комисия за ефикасност на правосъдието в сътрудничество с Европейската мрежа нa службите за инспекция на правосъдието и Генералния инспекторат по съдебните въпроси на Висшия съвет на съдебната власт на Кралство Мароко, взе участие в регионална конференция, проведена в Казабланка (Мароко) на 11 и 12 май 2022 г.

16 Май 2022

 

Главният инспектор на ИВСС на Република България Теодора Точкова, по покана на Европейската комисия за ефикасност на правосъдието (CEPEJ) в сътрудничество с Европейската мрежа нa службите за инспекция на правосъдието (RESIJ) и Генералния инспекторат по съдебните въпроси на Висшия съвет на съдебната власт на Кралство Мароко,  взе участие в регионална конференция, проведена в Казабланка (Мароко) на 11 и 12 май 2022 г. Целта на регионалната конференция беше запознаване с добрите практики на инспекторатите и създаване на Южно-средиземноморска мрежа на  службите за инспекция на правосъдието.

Участие взеха представители на главните инспекторати на правосъдието на страните от южния средиземноморски регион (Египет, Йордания, Ливан, Мароко, Палестина, Тунис) и на някои европейски държави, членки на RESIJ (Белгия, България, Франция, Италия, Португалия, Румъния, Испания), както и Албания, която е кандидат-член. В рамките на конференцията, в четири кръгли маси, бяха споделени и обсъдени добрите практики на Инспекторатите на съдебната власт на представените държави относно законовите им компетенции, видовете и изпълнението на проверките на съдилищата, както и перспективите и извършените мисии на инспекторатите, свързани с опазване на околната среда и борбата с домашното насилие.

В лекцията си по съвременната и актуална тема: „Ролята на Инспекторатите за предотвратяването на домашното  насилие", главният инспектор на ИВСС сподели с аудиторията опита на ИВСС и констатациите от извършената, съгласно годишната програма на ИВСС през 2020 г. и инспирирана от програмата на RESIJ, тематична проверка на тема „Анализ на наложените от районния съд мерки за защита от домашно насилие по издадените и влезли в сила заповеди за защита съгласно Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), както и на влезлите в сила актове по конкретни разпоредби от Наказателния кодекс, за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2019 г.", в рамките на която беше проверена дейността и практиката на  29 районни съдилища, правораздаващи в градове, различни по големина и брой на населението.

Лекцията премина при особено голям интерес от присъстващите и беше високо оценена, като от представителите на CEPEJ, на инспектората на Мароко, така и от Кристоф Стрюдо - ръководител на Главния инспекторат на правосъдието на Франция и  председател на RESIJ, от Винсент Делбо от CEPEJ и други, които изказаха личните си впечатления и възхищение от откритото разглеждане на въпроса и от извършената от ИВСС задълбочена проверка и анализ.

Конференцията приключи с приемането на учредителна декларация и създаването на Южно-средиземноморска мрежа на службите за инспекция на правосъдието, включваща Мароко, Тунис, Египет, Йордания и Палестина. За председател на мрежата беше избран Главният инспектор по съдебните въпроси към Върховния съвет на съдебната власт на Кралство Мароко, Абдела Хамуд. Южно-средиземноморската мрежа ще даде възможност да се създаде платформа за обмен, дебат и споделяне на добри практики между държавите-членки с оглед укрепване на ролята на съдебната власт и на инспекционните служби в региона.