Информация за дело за грабеж на 22 агнета, придружен със средна телесна повреда, продължило повече от 19 години - Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.10.2020 г.- 31.12.2020 г.

29 Януари 2021 9 декември 2020 г.

Наказателно производство, образувано през май 2001 г. за грабеж на 22 агнета, придружен със средна телесна повреда е продължило 19 години, 1 месец и 2 дни. Делото за целия период е останало на досъдебна фаза и е прекратено на 15.02.2020 г. с постановление на прокурор от ОП - Бургас поради изтичане на абсолютната погасителна давност.

Забавянето е констатирано от ИВСС при проверката на 142 заявления, постъпили по реда на глава трета „а" от Закона за съдебната власт за периода 01.10.2020 г. - 31.12.2020 г.

Извършителите на престъплението са били установени на първоначалния етап от разследването, но в продължение на 19 години не са издирени и привлечени към наказателна отговорност.

Разследването е било проведено неритмично и не е било ефективно. Проверяващият състав на ИВСС е установил периоди с обща продължителност от почти 10 години на бездействие от страна на разследващите органи, през които те не са извършвали процесуално-следствени действия. Наблюдаващият прокурор няколкократно е връщал делото за допълнително разследване на разследващия орган. Наказателното производство е спирано три пъти за период от около 10 години и 10 месеца поради неоткриване на един от извършителите на деянието, като за останалите лица не е установено дали са обявявани за ОДИ. Последното постановление от 10.06.2019 г., с което наблюдаващият прокурор от ОП - Бургас е спрял наказателното производство на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 и т. 3 НПК е отменено с определение от 01.08.2019 г. по НЧД № 731/2019 г. на ОС - Бургас, като съдът е приел, че на 02.05.2016 г. е изтекъл давностният срок за наказателно преследване. Наказателното производство е възобновено на 02.10.2019 г. и прекратено с постановление от 15.02.2020 г. на прокурор от ОП - Бургас на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 НПК -поради изтичане на абсолютната давност за наказателно преследване по чл. 80, ал. 1, т. 2 НК, близо четири години след изтичане на петнадесетгодишния давностен срок за наказателно преследване.

Отчетът по Глава III „а" от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 01.10.2020 г. - 31.12.2020 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16 .