Информация за прекратени поради изтекла давност три наказателни производства от отчета на ИВСС за периода 1 април – 30 юни 2017 г.

25 Август 2017

Три наказателни производства, прекратени поради изтекла давност, установи Инспекторатът към ВСС при извършени в периода 1 април - 30 юни 2017 г.  проверки на 128 заявления от граждани за нарушаване на правото им на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Трите производства са сред основателните 36 заявления по наказателни дела.

13 години, 10 месеца и 19 дни е продължило производство за измама - престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК). Основното забавяне е допуснато във фазата на досъдебното производство, продължило 9 години, 2 месеца и 21 дни. По делото са се сменили трима дознатели и петима наблюдаващи прокурори, в резултат на което дознанието 7 пъти е връщано от наблюдаващите прокурори на разследващите.

Допуснати са големи периоди на бездействие от страна на разследващите органи и наблюдаващите прокурори. В продължение на 5 години, 9 месеца и 17 дни по делото няма извършени никакви процесуално-следствени действия. В друг период от 1 година, 6 месеца и 26 дни е проведен само един разпит на свидетел. Тези пропуски са забавили приключването на делото с повече от 7 години и 6 месеца.

Забавяния са допуснати и при разглеждането на делото от първоинстанционния съд (СРС) - пет от съдебните заседания са насрочени извън тримесечния срок, установен в чл. 271, ал. 10 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Това е довело до увеличаване на общата продължителност на наказателното производство с 10 месеца.

В резултат на всички забавяния делото е прекратено поради изтичане на абсолютната давност за наказателно преследване по повдигнатото обвинение.

Прекратено поради изтекла давност е и производство срещу един подсъдим по 3 обвинения по чл. 144, ал. 3, пр. 1, вр. ал 1 от НК (закана с убийство) и по 3 обвинения по чл. 117, ал. 2, вр. ал. 1 от НК (подбуждане на друг да извърши убийство), продължило 7 години, 4 месеца и 27 дни.

Основното забавяне е допуснато в производството пред  първоинстанционния съд (СРС). То е продължило 3 години и 17 дни, проведени са 14 съдебни заседания. Постановената присъда е отменена от въззивния съд (СГС) поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на СРС. Това на практика е обезсмислило първоначалното разглеждане на делото от СРС. Това забавяне заедно с повторното разглеждане на делото, продължило 1 година и 4 месеца, е основната причина производството да бъде прекратено поради изтекла давност за наказателно преследване по повдигнатите обвинения.

Поради изтекла давност е прекратено и производство за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б", вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК (нарушаване на правилата на движение при управление на лек автомобил по улица в Тутракан и причиняване на средна телесна повреда).

Основните забавяния по делото се дължат на действията на органите на досъдебното производство. То е продължило 6 години, 10 месеца и 20 дни, като четири пъти е било спирано поради неустановяване на местонахождението на свидетел очевидец (чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК) и впоследствие възобновявано. И при четирите спирания на разследването не е спазена разпоредбата на чл. 244, ал. 8 от НПК - че при невъзможност единствен свидетел очевидец да бъде разпитан, наказателното производство се спира за срок не повече от една година. Четирите спирания на разследването са забавили производството с близо 5 години и 6 месеца и са допринесли за прекратяването му поради изтичане на абсолютната давност за наказателно преследване по повдигнатото обвинение.