ПОЗИЦИЯ

20 Март 2012

Във връзка със заявен интерес от различни медии Инспекторатът към ВСС уведомява, че не би могъл да предоставя информация от свои проверки за конкретни кандидати в период на предстоящ конкурс за вакантни длъжности или избор за административни позиции в органи на съдебната власт. Актовете с резултати от всички проверки на ИВСС от 2008 г. до сега са изпратени на ВСС, където се анализират и служат за оформяне на оценките при атестиране на кандидатите.

Участвайки в заседанията на ВСС, въз основа на констатираните нарушения или добра работа на магистратите в проверките на ИВСС, главният инспектор винаги е взимал отношение при провеждането на избори или конкурс.

Инспекторатът към ВСС е огласявал своевременно свои проверки с оглед мащабите на установените нарушения и симптоматични проблеми в съдебната система. Със същите съображения не сме спестявали и имената на конкретни магистрати, когато са предлагани за дисциплинарни наказания или поощрения.

Инспекторатът към ВСС е независим орган, който се стреми към обективност и безпристрастност в работата си. По тази причина не бихме могли да се поддаваме на какъвто и да било натиск, особено в ситуацията на провеждане на избори или конкурси в съдебната система.