Екипът на Инспектората към Висшия съдебен съвет представи Отчет за дейността си за първия мандат

21 Февруари 2012

            Настоящият и предишният екип на Инспектората към ВСС /ИВСС/, много гости, сред които зам.-министърът на правосъдието Деница Вълкова, членът на ВСС Радка Петрова, бившият зам.-председател на ВКС Марио Бобатинов, зам.-главният прокурор Валери Първанов, зам.-директорът на Националната следствена служба Румен Георгиев, омбудсманът на републиката Константин Пенчев, председателят на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска, представители на неправителствени организации, журналисти и експерти от ИВСС присъстваха на Отчета за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за първия мандат. Акценти в работата на инспекторите и изводи за работата на съдебните органи в страната представи в резюме главният инспектор Ана Караиванова.

            В приветствие към екипа на Инспектората към ВСС зам.-министър Деница Вълкова посочи, че на фона на общественото напрежение от последния Доклад на ЕК са положителните резултати на ИВСС, подкрепени от неизменно позитивната оценка за работата на институцията във всички мониторингови доклади на Комисията от създаването на Инспектората. Тя посочи, че няма магистрат, който да не отчита дисциплиниращия ефект от работата на инспекторите.

            Зам.-министърът съобщи, че се обсъжда създаването на звено към ИВСС във връзка със случаите на осъдителни решения срещу България в Страсбург, по които държавата плаща обезщетения. За целта Министерството на правосъдието подготвя промени в Закона за съдебната власт, които ще бъдат готови до края на март.

            Сътрудничеството с ИВСС през тези години доведе до поне 5 тълкувателни решения за уеднаквяване на съдебната практика, като особено полезни бяха анализите на инспекторите по обезпечителните производства в практиката на Търговската и Гражданската колегия, каза бившият зам.-председател на ВКС Марио Бобатинов. Особено полезни са и изводите от проверките в заповедното производство, инициирани от г-жа Караиванова.

            Думи за отличната работа на инспекторите по време на първия мандат казаха и членът на ВСС Радка Петрова и зам.-главният прокурор Валери Първанов. Радка Петрова изтъкна съвместната работа на Инспектората и ВСС в Комисията за взаимодействие между двете институции.

            Валери Първанов посочи, че при всичките си проверки инспекторите са били добронамерени, обективни в констатациите и препоръките си, безпристрастни в изпълнението на задълженията си. От името на прокурорите той благодари за добрите думи за тези обвинители, които са си свършили работата и изтъкна, че за четирите години не е постъпило нито едно оплакване от прокурор или следовател от извършена проверка.

            Показахте компетентност и напук на злите езици и се справихте отлично, каза зам.-директорът на НСлС Румен Георгиев. Вашите очи „знаят” и установиха много точно проблемите. Първите инспектори се справиха много добре и ще получат признание, заяви още Румен Георгиев. Уникалното за ИВСС е, че не се говори за корупция. Той призова и настоящите инспектори да се занимават с правото като с изкуство, а не като търговия.