Инспекторите се срещнаха с магистрати от страни на ЕС

27 Септември 2011

 

В Инспектората към ВСС се проведе среща с магистрати от ЕС в рамките на Програмата за обмен на магистрати на Европейската мрежа за съдебно обучение. Главният инспектор Ана Караиванова и инспектори Анита Михайлова, Елка Пенчева, Милка Итова и Ясен Тодоров разговаряха с прокурор Рона Хаас от Главна прокуратура в Берлин, съдия Кристина-Мария Флореску от Първоинстанционен съд в Букурещ, прокурор Никола Перон от Главна прокуратура в Бобини /Франция/ и прокурор Павел Пик от Окръжна прокуратура на Гданск /Полша/.

Интересът на гостите беше насочен към начина на конституиране на Инспектората, правомощията, видовете сигнали, които се получават в ИВСС, планирането на проверките и дисциплинарната практика.