Отговор на Главния инспектор Ана Караиванова до административния ръководител на СРС на писмо на съдии от СРС

21 Юли 2011

След приключването на проверката на Инспектората към ВСС в Софийския районен съд, получихме писмо, подписано от 103 съдии от СРС, които поставят под въпрос констатациите от проверката на работата им. Своите доводи Главният инспектор Ана Кариванова изпрати на административния ръководител на СРС.

Съдържанието на писмото може да видите тук.