В. Труд
От 18 г. в София стоят нерешени граждански дела

9 Март 2011

Фаворит по висящи граждански дела в страната е Софийският градски съд (СГС). В него има нерешени спорове още от 1993-1999 г. Това заяви вчера главен инспектор Ана Караиванова в отчет за дейността на инспектората към ВСС през 2010 г. Сред причините за невероятната 18-годишна бавност са неупражняван контрол от началниците на съда върху делата за несъстоятелност и т.н.

В цялата страна все още е голям броят на делата, образувани преди 1 януари 2008 г., а съществен бил делът на тези, които се разглеждат повече от три години, пише в доклада. Отчетени са и бавните приключвания по наказателните дела от общ характер.

В доклада са описани и много положителни практики и тенденции на съдилищата по граждански и наказателни дела. Но има гафове за "Гинес" - например в Дупница съдът незаконно е събирал такса за обжалване на катаджийските глоби - по 10 лв. от граждани и по 50 лв. от фирми. Причината е погрешно тълкуване на административно-наказателните постановления като чисто административни дела.

В районния съд в Монтана вместо книги за открити и закрити заседания съдът ползва "картони", въведени още от 1974 г., установили още инспекторите. В районните съдилища в Петрич и Благоевград пък са отлагани съдебни заседания заради участие на съдиите докладчици в семинари и др.

Традиционен е и проблемът със съхранението на веществените доказателства - в някои прокуратури се пазят само отделни предмети, които могат да бъдат държани в каса. Останалите се съхраняват в съответното РПУ, а това затруднява контрола върху тяхното пазене, връщане или унищожаване. "Най-големият проблем е, че веществените доказателства могат да бъдат присвоявани", заяви Караиванова. Вече имало дела за присвояване срещу следователи.

Проверка на инспекторите установила, че главно в две нотариални кантори в София са изготвяни неистински документи за имотни измами.

Прокуратурата трябва да се сети, че там "се работи", заяви Караиванова. В Районен съд - Петрич имало 180 спрени дела за нелегални емигранти. "Те са обявени за издирване, но никой не ги търси, а когато делата са спрени, давността тече", каза Караиванова. С натиск на инспектората тези дела вече били ликвидирани