Ана Караиванова участва в международна конференция на тема "Борба с корупцията и етика в съдебната система" в Сърбия

11 Октомври 2010

Главният инспектор Ана Караиванова участва в международна конференция на тема „Борба с корупцията и етика в съдебната система", която се провежда на 11, 12 и 13 октомври в Белград, Сърбия. В нея ще се включат и магистрати от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Черна гора, Сърбия, Румъния, Македония, Молдова, Украйна, Испания и Франция.

Конференцията е част от цикъл събития с тема „Върховенството на закона". Организатори са Посолствата на Франция в Балканските страни.

Сред темите на конференцията са Борбата с корупцията и предизвикателствата на интеграцията в ЕС, Специфики на борбата с корупцията в съдебната система в различните държави, Вътрешен контрол на съдебната система чрез инспектиращите органи, Прилагане на етичните правила от дисциплинарните органи и други.

В програмата на конференцията е включено изказване на Главния инспектор Ана Караиванова, с което ще бъде представена дейността на Инспектората към ВСС като новосъздаден орган и превантивния ефект, който той оказва в съдебната система. 

В състава на българската делегация са още Даниела Машева, зам.-министър на правосъдието, Цветанка Пашкунова, съдия в Наказателна колегия на ВКС и Малена Филипова, Директор на Дирекция „Инспекторат" във ВКП.