Консулът на Латвия поздрави екипа на ИВСС за позитивната оценка на Европейската комисия в последния междинен доклад

26 Март 2010

Почетният консул на Република Латвия у нас проф. Александър Попов поздрави с писмо екипа на Инспектората към ВСС по повод позитивната оценка за работата му в последния Междинен доклад на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 23 март 2010 г.

В писмото се казва следното:

„Уважаема г-жо Караиванова, с удоволствие бих желал да Ви поздравя с високата и заслужена оценка за работата на целия екип в поверената Ви институция, отразени в доклада на Европейската комисия относно напредъка на България в областта на правосъдие и вътрешен ред."

В писмото се посочва и фактът, че се утвърждават и не остават незабелязани от европейските ни партньори контролните механизми, съответстващи на регламентите и практиките на общността в правозащитната система на Република България.